Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Duurzaam sparen en kredietverlening

Changemakers: kredietverlening voor duurzame groei

Triodos Bank is actief binnen verschillende duurzame sectoren. De bank wil haar positie als vooraanstaande bank binnen die sectoren verder versterken.

De kredietportefeuille is in 2013 opnieuw gegroeid en verder gediversifieerd. In België was de groei met 15% het grootst, vooral binnen de sectoren energie en klimaat, ouderenzorg, onderwijs en sociale ontwikkeling. De financiering van scholen en ziekenhuizen kreeg extra aandacht.

In het Verenigd Koninkrijk is een nieuw team in het leven geroepen dat zich richt op kleine kredieten. Doel is het realiseren van verdere diversificatie. In het Verenigd Koninkrijk groeide de kredietportefeuille met 4%. Dit was minder dan de doelstelling, deels als gevolg van het feit dat kredieten aan woningbouwverenigingen nog niet zijn opgenomen.

In Spanje werd de kredietportefeuille gediversifieerd naar sector, omvang en geografische ligging. Op deze wijze werd vooral prioriteit gegeven aan groei van het aantal kredietnemers, alsmede aan het zijn van de ‘eerste bank’ voor klanten en aan cross-selling aan bestaande klanten in duurzame sectoren. De vestiging was vooral actief in de culturele en sociale sector. Hiermee speelde de bank in op een toenemende behoefte. Onzekerheid in de Spaanse duurzame energiesector en het feit dat de opening van commerciële kantoren vertraging ondervond, hadden een drukkend effect op de groei van het totaal aantal kredieten in 2013. Deze was lager dan verwacht.

De groei in de Duitse vestiging was nagenoeg nihil. Een aantal kredieten uit de begintijd van de vestiging vroeg veel aandacht. Ook het te lang ontbreken van een Hoofd Zakelijke Kredietverlening speelde de Duitse vestiging parten. Relatief hoge voorzieningen voor eerdergenoemde kredieten die in de eerste jaren van de vestiging waren getroffen, hadden een sterk negatieve invloed op het resultaat. Inmiddels is een Hoofd Zakelijke Kredietverlening aangesteld. De vestiging verwacht in 2014 betere resultaten.

In Nederland werden in 2013 7% meer kredieten verstrekt. De bank startte een innovatief garantiefonds dat het risico afdekt van leningen aan organisaties die zich inzetten voor kinderen met een handicap. Dit fonds werd in het leven geroepen in samenwerking met een aantal partijen in de sector en met een charitatieve instelling. Ook in 2013 waren de kredietverliezen nog bovengemiddeld. Toch daalde de toevoeging aan de voorzieningen in 2013 in totaal met zo’n 40% ten opzichte van 2012.

Duurzaam sparen

Lage rentetarieven waren kenmerkend voor de Europese spaarmarkt. Triodos Bank beweegt zich aan de onderkant van de range. Desondanks realiseerde de bank een groei in de toevertrouwde middelen die hoger was dan verwacht.

Mensen vinden het duurzaam aanwenden van hun geld steeds belangrijker. Het is vaak de aanleiding om een rekening te openen bij Triodos Bank en een relatief lage rente op het spaarsaldo te accepteren. Het groeiende bewustzijn is grotendeels te danken aan de kracht van het merk Triodos Bank en de goede reputatie van de bank.

Met 28.000 nieuwe klanten en een stijging van de middelen met EUR 310 miljoen in totaal, telt de Nederlandse vestiging nu 246.000 klanten.

In Spanje groeide het aantal klanten tot 148.000. De Spaanse vestiging besteedde de laatste jaren bijzondere aandacht aan schenkgeld. In 2013 bood zij alle klanten met een spaarrekening of een rekening-courant de mogelijkheid om rente te schenken aan een goed doel. Hierdoor steeg het aantal mensen dat geld schonk met 30% en het aantal schenkingen met 25%.

In België groeiden de spaartegoeden met EUR 177 miljoen (16%).

Het bedrag aan spaartegoeden bij de vestiging in het Verenigd Koninkrijk, inclusief die van zakelijke klanten, groeide met 28%. Het ging om een toename van EUR 618 miljoen in 2012 naar EUR 789 miljoen eind 2013.