Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Prestaties

Aanhoudende groei in gunstiger marktcondities

Na een zeer positief 2012 liepen de financiële rendementen van de duurzame aandelenportefeuille van Triodos Bank Private Banking verder op. Het financiële rendement bedroeg in 2013 gemiddeld 26%.

Toevertrouwde middelen

Triodos Bank Private Banking 2013
Totaal = EUR 915 miljoen

Toevertrouwde middelen Triodos Bank Private Banking 2013 (cirkeldiagram)

De duurzame obligatieportefeuilles van Triodos maakten echter een zwak jaar door: de rendementen waren zeer laag. Dit effect was vooral zichtbaar in de defensieve portefeuilles van klanten van Triodos Private Banking.

Triodos Private Banking wil haar klanten alternatieve beleggingswijzes bieden die sterke sociale en milieurendementen opleveren, maar tegelijkertijd ook een redelijk financieel rendement boeken.

De totale toevertrouwde middelen van Triodos Private Banking stegen met EUR 95 miljoen tot EUR 915 miljoen, een groei van 12%. In 2012 was dit EUR 166 miljoen (25%). 407 miljoen euro van deze fondsen wordt beheerd door Triodos Private Banking, maar verantwoord op de balans van de Nederlandse vestiging.

De samenstelling van de toevertrouwde middelen bleef opnieuw in grote lijnen ongewijzigd. Het merendeel wordt beheerd door Triodos MeesPierson Sustainable Asset Management. In België groeiden de toevertrouwde middelen met 51% tot EUR 150 miljoen, met inbegrip van gelden die zijn toevertrouwd aan de partner van Triodos, Puilaetco, maar beheerd conform de duurzame criteria van Triodos. In Nederland was de groei opnieuw voornamelijk te danken aan particulieren. Stichtingen en religieuze instellingen waren wat terughoudender in het toevertrouwen van spaar- en beleggingskapitaal.

In 2013 groeide de risicobereidheid van particuliere private banking klanten. Die ontwikkeling is het resultaat van hun grotere keuzevrijheid als het gaat om hun ‘preferred risk’-profiel en hun duurzame impact. Charitatieve instellingen, kerken en stichtingen met laagrentende obligatieportefeuilles zijn juist veel beperkter in hun keuzemogelijkheden. Dit vormt een probleem voor charitatieve en religieuze instellingen die het merendeel van hun assets (moeten) beleggen in laagrenderende obligaties. Triodos Bank biedt een alternatief voor deze instellingen, zodat ze hun missie en hun beleggingen beter op elkaar kunnen afstemmen.

Nieuwe bedrijfsmodellen

Triodos Bank Private Banking heeft in 2013 een alternatief tariefmodel voor alle beleggingsdiensten geïmplementeerd. Volgens dat model betalen beleggers slechts voor de specifieke diensten waarvan ze gebruikmaken, zoals de uitvoering van transacties, advies of discretionair vermogensbeheer. Dit nieuwe model wordt grotendeels ingegeven door de eis van toezichthouders om vermogensbeheerders op transparante wijze belonen.

In beginsel staat Triodos Private Banking volledig achter dit model. De bank is echter van mening dat dit ‘eerlijke prijs’-model niet mag leiden tot het uitsluiten van kleinere beleggers van advies, of van een zinvolle dialoog over hoe beleggingen positieve veranderingen in de samenleving teweeg kunnen brengen. Met het oog hierop heeft Triodos Private Banking in het laatste kwartaal van 2013 een specifieke vorm van beleggingsadvies geïntroduceerd voor beleggers met belangen variërend van EUR 300.000 tot EUR 500.000. De uitbreiding van onze advisering staat in schril contrast tot de heersende trend in de markt. Het initiatief wordt door onze klanten goed ontvangen.

Beleggingsresultaat

Met een rendement van 0,3% was 2013 een matig jaar voor de obligatieportefeuilles van Triodos. Het rendement van defensieve portefeuilles met circa 25% aandelen bedroeg 5,5%, dat van neutrale portefeuilles met circa 50% aandelen 11,3%. De resultaten van de duurzame aandelenportefeuilles van Triodos waren opnieuw hoger dan de totale MSCI-index. De prestaties van Triodos Private Banking liggen sinds de aanvang van deze activiteiten 2006 25% hoger dan de MSCI-index.

Resultaat Triodos Aandelenportefeuille t.o.v. MSCI

Begin = 100 bij oprichting Private Banking in september 2005

Resultaat Triodos Aandelenportefeuille t.o.v. MSCI (lijndiagram)

Alternatieve beleggingen

In 2013 boekte de derde beleggingscategorie, de alternatieve beleggingen van Private Banking, een – uitzonderlijk – negatief rendement van 8,6%. Dit teleurstellende resultaat was voornamelijk het gevolg van een aanzienlijke daling van de koers van het Triodos Duurzaam Vastgoedfonds. Dit fonds is in 2013 gewijzigd van een fonds dat wordt verhandeld op intrinsieke waarde naar een closed-end fonds. Door de closed-end constructie daalde de aandelenkoers scherp ten opzichte van de intrinsieke waarde. Daarentegen had Triodos Fair Share Fund opnieuw een zeer succesvol jaar. Dit fonds financiert microkredietinstellingen en is deel van onze alternatieve portefeuille. De beleggingen van het fonds groeiden met bijna EUR 20 miljoen en het rendement van het fonds bedroeg 6,8%.