Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Emerging markets

De doelstelling van de fondsen in ‘inclusive finance’ en duurzame handel is bij te dragen aan de ontwikkeling van een inclusieve financiële sector in ontwikkelingslanden. Een financiële sector die transparant en verantwoordelijke financiële diensten biedt aan alle lagen van de bevolking draagt bij aan de verbetering van levenskwaliteit van mensen. Ook het bevorderen van de handel in gecertificeerde fair trade en biologische producten en het stimuleren van duurzame landbouw speelt hierin een belangrijke rol. Triodos Investment Management is van mening dat toegang tot financiële diensten een cruciale rol speelt bij het bereiken van mondiale doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De Emerging markets-activiteiten omvatten het beheer van internationaal opererende fondsen die investeren in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa.

De gezamenlijke fondsen van de business line Emerging markets groeiden in 2013 met EUR 94 miljoen tot EUR 563 miljoen, een stijging van 19,7% ten opzichte van 2012.

De activiteiten van Triodos Fair Share Fund, Triodos SICAV II-Triodos Microfinance Fund, Triodos Sustainable Finance Foundation, Stichting Hivos-Triodos Fonds, Triodos Sustainable Trade Fund en Triodos Renewable Energy for Development Fund worden alle aangestuurd vanuit de kantoren van Triodos Investment Management in Nederland.

Ontwikkelingen in 2013

Na een succesvolle en constructieve samenwerking van bijna 20 jaar besloten Triodos Bank en Stichting DOEN in 2013 dat hun gezamenlijk initiatief, Stichting Triodos-Doen, door kan gaan zonder de actieve betrokkenheid en katalyserende rol van Stichting DOEN. In plaats daarvan kunnen de doelstellingen van het initiatief alleen vanuit Triodos Investment Management worden voortgezet. Sinds december 2013 heeft Stichting Triodos-Doen haar activiteiten voortgezet onder de naam Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation.

Inclusive finance

Sinds 1994 is ons beheerd vermogen in de microfinancieringssector gegroeid tot EUR 533 miljoen, waardoor we een van de belangrijkste investeerders in de sector zijn. (Invloedrijke factor)

Het totaal in beheer gegeven vermogen van de gezamenlijke inclusive finance fondsen is gegroeid tot EUR 533 miljoen, een stijging van 20,4% ten opzichte van 2012.

De vier inclusive finance fondsen van Triodos Investment management: Triodos Fair Share Fund, SICAV-II Triodos Microfinance Fund, Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation en Stichting Hivos-Triodos Fonds financierden in 2013 110 microfinancieringsinstellingen en -banken en waren actief in 44 landen. Deze instellingen hebben in totaal aan 8,4 miljoen mensen een lening verstrekt (2012: 6,9 miljoen), van wie 66% vrouwen, en bieden 7,9 miljoen mensen de mogelijkheid om te sparen (2012: 6,4 miljoen), 46% van deze klanten woont op het platteland.

De vier Triodos inclusive finance fondsen zijn aandeelhouder in 22 vooraanstaande en innovatieve microfinancieringsinstellingen en banken over heel de wereld (2012: 17). Senior medewerkers van Triodos Bank zijn vertegenwoordigd in de Board of Directors van deze microfinancieringsinstellingen en brengen zo kennis en ervaring in op het gebied van duurzaam bankieren.

Portfolio Triodos Microfinancieringsfondsen

31 december 2013

Duurzame handelsfinanciering

Triodos Sustainable Trade Fund verstrekt handelsfinancieringen aan landbouwcoöperaties en –bedrijven in ontwikkelingslanden die biologische en/of fair trade goederen verwerken en exporteren.

Eind 2013 was het volume van de handelsfinancieringstransacties van het fonds gegroeid met 23,6% tot EUR 25,5 miljoen. In totaal heeft Triodos Sustainable Trade Fund 33 kredieten verstrekt aan landbouwcoöperaties en -bedrijvenve die 13 verschillende producten verbouwen in 22 landen, waaronder koffie, katoen, cacao, olijfolie, cashewnoten en honing.

Triodos Sustainable Trade Fund wordt voornamelijk gefinancierd door een kredietlijn van Triodos Bank, die deels wordt zekergesteld met garanties van Nederlandse en internationale overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

In 2013 heeft Triodos Investment Management een aanvang gemaakt met de omvorming van Triodos Sustainable Trade Fund tot een open-end fonds. Hierdoor kunnen nieuwe beleggers in 2014 in dit fonds gaan beleggen.

Casestudie

Triodos Investment Management heeft, samen met andere investeerders, het grootste deel van haar belang van 13,5% in TenGer Financial Group in Mongolië verkocht, de moedermaatschappij van XacBank. Dit belang is verkocht aan nieuwe strategische investeerders, waaronder ORIX Corporation, IFC en MAK. Triodos-Doen en Triodos Fair Share Fund zijn sinds 2004 aandeelhouder met een actieve bestuurlijke rol.

De belangrijkste reden achter de verkoop is dat XacBank zich heeft ontwikkeld tot een volwaardige bank voor wat betreft bereik, bestuur, risicomanagement en resultaten en nu een nieuwe fase in haar ontwikkeling ingaat waarin zij kan profiteren van nieuwe strategische partners. Triodos Fair Share Fund blijft aandeelhouder in deze instelling, zij het op kleinere schaal.

Vooruitzichten

Voor de inclusive finance fondsen wordt een aanhoudende groei voorzien in lijn met de huidige trends.

De omvorming van Triodos Sustainable Trade Fund naar een open-end fund, waardoor nieuwe beleggers zullen kunnen participeren in de financiering van duurzame landbouw en handel, zal volgens planning in 2014 worden afgerond.