Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Triodos Bank in Nederland

Voor Triodos Bank is ook 2013 een goed jaar geweest, waarin we weer zijn gegroeid. Maar groei gaat natuurlijk over veel meer dan cijfers alleen. Je kunt bijvoorbeeld gezonder voedsel laten groeien. Of zelfvertrouwen. Je kunt iets laten groeien door iets juist niet te doen. En iets groot laten worden door het klein te houden. Je kunt groeien door te delen. En zelfs door minder geld uit te geven. Groei is dan niet abstract meer, maar heel dichtbij. Eigenlijk is het heel simpel: alles wat je aandacht geeft, groeit.

Je hoort het niet vaak, maar als je het zo bekijkt groeit Nederland als nooit tevoren. Want in een tijd van economische krimp, zie je overal om je heen maatschappelijke groei. Daarover hebben we een korte film ‘Groei is meer dan een cijfer’ gemaakt. Deze film was te zien op tv en in de bioscoop, en wordt ook online nog door veel mensen bekeken. En hij lijkt echt iets te raken: groei is het gesprek van de dag en wordt gepresenteerd als hét middel om uit de economische crisis te komen. Maar wat zeggen groeicijfers nu eigenlijk? Als de groei van de economie 0,1% is, zijn we dan opeens met zijn allen 0,1% gelukkiger?

En dan is het goed om vast te stellen dat steeds meer mensen het voortouw nemen bij het versterken van de kwaliteit van de samenleving. Veel ondernemers laten zien dat financieel en maatschappelijk rendement goed samen gaan. Het is een voorrecht om ook in 2013 weer veel van dat soort mensen en bedrijven te hebben mogen financieren.

Zoals een boerenbedrijf aan de IJssel bij Deventer, waar natuurbeheer en landbouw hand in hand gaan. Ze combineren er het houden van koeien met het onderhouden van de uiterwaarden, waar ook het voedsel voor die koeien wordt geproduceerd – en zo wordt de kringloop gesloten.

Of Nukuhiva, met twee hippe winkels voor fair trade kleding in Amsterdam en Utrecht. Afgelopen jaar wonnen ze de Hart-Hoofdprijs: de publieksprijs van Triodos Bank voor de meest inspirerende en vernieuwende duurzame ondernemer.

Die prijs werd uitgereikt voorafgaand aan de Hart-Hoofddag, met ruim 2.000 bezoekers dit keer. Tijdens dit jaarlijkse evenement staat de persoonlijke ontmoeting met Triodos Bank en onze klanten centraal. Hierdoor kunnen spaarders zich letterlijk verbonden voelen met de ondernemers die wij met hun geld financieren.

Ook zijn er helaas nog veel ondernemers die het moeilijk hebben, en we houden er rekening mee dat een aantal van hen mogelijk niet de hele lening terug zal kunnen betalen. Gelukkig gaat het wel de goede kant op; in 2013 hebben we het bedrag dat we daarvoor opzij zetten, de voorzieningen, met een derde weten terug te brengen ten opzichte van het jaar daaraan voorafgaand.

En natuurlijk blijven we investeren in de verdere verbetering van ons aanbod. Zo introduceerden we, om veel mensen over de streep te trekken om hun huizen energiezuiniger te maken, als eerste bank in Nederland een hypotheek voor duurzame woningen. Daarbij krijg je een energieprestatie-advies en is de rente gekoppeld aan het energieverbruik van het huis: hoe groener de woning, hoe lager de hypotheekrente.

Daarnaast hebben we onze relaties weer aangeboden mede-eigenaar te worden van Triodos Bank. Het resultaat was een succesvolle emissie van certificaten van aandelen, waardoor wij weer meer inspirerende en duurzame ondernemers kunnen financieren.

Verder hebben wij een betaalrekening voor jongeren geïntroduceerd. Jongeren zijn de toekomst, en ons doel is om mensen te laten zien dat ze met hun geld eigenlijk ‘veranderkracht’ in handen hebben, waarmee initiatieven kunnen worden gefinancierd die de kwaliteit van leven vergroten.

Dat Nederland groeit als nooit te voren, is misschien een verrassende constatering in tijden van economische crisis. Maar als je er even over nadenkt, is het helemaal niet zo gek. Want inderdaad: groei gaat over veel meer dan cijfers alleen. Een selectie van ondernemers en projecten zoals hieronder illustreert dat nog eens op een treffende manier.

Matthijs Bierman
Directeur Triodos Bank Nederland

Lees het hele artikel

Kerncijfers

Download XLS

Bedragen in duizenden euro's

2013

2012

*

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

Toevertrouwde middelen

2.243.447

1.933.772

Aantal rekeningen

274.380

240.449

 

 

 

Kredieten

1.177.879

1.102.050

Aantal

22.467

18.784

 

 

 

Balanstotaal*

2.760.337

2.315.348

 

 

 

Totaal baten

48.874

44.108

Bedrijfslasten

–28.729

–27.393

Waardeveranderingen van vorderingen

–8.264

–14.544

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

11.881

2.171

Belastingen bedrijfsresultaat

–2.787

–363

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

9.094

1.808

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

153

144

 

 

 

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en samenhang binnen onze samenleving. Ze bieden nieuwe perspectieven, inspireren en slaan bruggen. Triodos Bank was in 2013 samen met Cultuur-Ondernemen als financier onder meer betrokken bij:

Kytopia

Kytopia (foto)

Kytopia is een plek in Utrecht waar muzikale creativiteit en kwaliteit kunnen groeien. Het is de huiskamer van orkestleider en trompettist Colin Benders, beter bekend als Kyteman: “Door musici in Kytopia goedkope huisvesting te bieden of instrumenten en andere apparatuur met elkaar te delen sparen we geld uit en kunnen we hoogstaande muziekproducties tot stand brengen.”

www.kytopia.com

Duurzaam vastgoed

Triodos Bank financiert duurzaam vastgoed. Bijvoorbeeld door kredieten aan zorginstellingen te verstrekken. Zorg waarbij een warme, persoonlijke benadering en respect voor het individu centraal staan. Door gebouwen van zorginstellingen duurzaam te renoveren en daarmee de energielasten omlaag te brengen, blijft er meer geld over voor de zorg aan cliënten. Triodos Bank was in 2013 als financier van de combinatie zorg en vastgoed onder meer betrokken bij:

De Boshoeve

De Boshoeve (foto)

De Boshoeve is een multifunctionele accommodatie met onder andere een geïntegreerde kinderopvang en een natuurwerkplaats. Het unieke van De Boshoeve is dat ze er kinderen opvangen met en zonder beperking. Bij het gebouw ligt een moestuin waar jongeren met een beperking tuinieren. Daarnaast is het een inspiratieplek voor duurzaam bouwen. Architect Joost Valk: “Duurzaamheid heeft voor mij vooral te maken met het welzijn van mensen.”

www.kinderdagverblijfdeboshoeve.nl

Landbouw en voeding

Landbouw en voeding vormen de basis van het bestaan. Verantwoorde voedselproductie erkent de relatie tussen omgeving, gezondheid en voeding. Biologische landbouw speelt steeds vaker een rol bij het behouden van de natuur. Triodos Bank en Triodos Groenfonds waren in 2013 als financier onder meer betrokken bij:

Keizersrande

Keizersrande (foto)

Bij boerderij de Keizersrande gaan landbouw en natuurbeheer hand in hand. Boerin Annette Harberink combineert het houden van melkkoeien met het onderhouden van de uitgestrekte uiterwaarden aan de IJssel in Deventer. De biologisch-dynamische boerderij verbouwt in deze uiterwaarden zelf het voedsel voor de koeien. Hierdoor ontstaat een zogeheten ‘gesloten kringloop’.

www.keizersrande.nl

Duurzame energie

Triodos Bank stimuleert een CO2-neutrale economie, die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Daarvoor is het van belang om op grote schaal te investeren in duurzame energieopwekking, onze energiebehoefte te verlagen en energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Triodos Bank was in 2013 als financier onder meer betrokken bij:

Windpark Neeltje Jans

Windpark Neeltje Jans (foto)

Windpark Neeltje Jans is te vinden op de Oosterscheldekering. Een perfecte plek voor windmolens vanwege de ligging pal aan zee. E-connection, het bedrijf dat deze wind molens exploiteert, ziet natuurontwikkeling als een belangrijk onderdeel van haar bedrijfsvisie. Daarom draagt zij er zorg voor dat het gebied ook aantrekkelijk blijft voor zeevogels.

Hypotheken en Schenken

Hypotheken

Triodos Bank wil woningeigenaren financieel stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. In 2013 introduceerde de bank als eerste in Nederland een hypotheek waarbij de maandelijkse rente is gekoppeld aan de energieprestatie van het huis: hoe groener de woning hoe lager de hypotheekrente.

Schenken

Triodos Foundation schenkt geld aan projecten die bijdragen aan een duurzame toekomst voor iedereen. Klanten met een spaarrekening bij Triodos Bank kunnen een deel van de rente schenken aan deze stichting. In 2013 is er in totaal 90.000 euro via rentebestemming aan Triodos Foundation geschonken en zo voor 100% terecht gekomen bij duurzame projecten.