Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Verslag van de Directie

Een tijd van grote veranderingen

Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving zich zou moeten ontwikkelen en hoe zij hun rol daarbij zien. De noodzaak tot bewuste keuzes wordt door veel mensen onderschreven. De richting van die keuzes is echter vaak veel minder duidelijk.

De beweging die we de afgelopen jaren zien, uit zich op velerlei terreinen. Zo verandert de manier waarop we energie opwekken en distribueren. Dat gebeurt nu overheden en bedrijfsleven zich genoodzaakt zien om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, en die brandstoffen te vervangen door energie uit duurzame bronnen. Het huidige energiedebat draait deels om de vraag of de productie van en de controle op energie, centraal of decentraal zou moeten plaatsvinden. Verder speelt in het energiedebat ook de vraag hoe we de overgang naar een duurzame energievoorziening kunnen organiseren. Het is een te groot risico om dat volledig over te laten aan de wetten van de vrije markt.

Vergelijkbare fundamentele veranderingen (en vergelijkbare debatten over hoe die veranderingen vorm te geven) spelen ook op heel andere terreinen. Denk onder meer aan onderwijs en voedselproductie. En denk niet in de laatste plaats aan de bankensector. Als financier heeft de bankensector grote invloed op de samenleving. Hij bepaalt voor een deel de richting waarin bedrijven en de economie zich ontwikkelen. In de discussie over de toekomstige inrichting van de bancaire- en financiële sector, zien we verschillende pleidooien. Sommigen menen dat het voldoende is om een aantal weeffouten dat in het verleden is ontstaan, te herstellen. Anderen – waaronder ook Triodos Bank – zijn ervan overtuigd dat we er op die manier niet komen. Zij pleiten voor wezenlijke veranderingen van de sector.

Evenwichtige ontwikkeling

De afgelopen jaren is de regelgeving in de bankensector aangescherpt ...

Lees meer

Strategische aanpak

De missie en de waarden die ten grondslag liggen aan de bank, zijn van ...

Lees meer

Resultaten

Triodos Bank zet zich in voor duurzame ontwikkeling, waarbij ...

Lees meer

Samenvatting sociaal jaarverslag

Medewerkers van Triodos Bank kunnen zich professioneel ontplooien ...

Lees meer

Samenvatting milieujaarverslag

De grootste positieve impact wordt gerealiseerd door het financieren van …

Lees meer

Divisies en resultaten

De activiteiten van Triodos Bank zijn onderverdeeld in drie divisies ...

Lees meer

Risico en compliance

Risicomanagement is een fundamenteel onderdeel van bankieren.

Lees meer

De Code Banken

Sinds 1 januari 2010 is de Code Banken van kracht.

Lees meer