Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Europees vestigingennetwerk
(Retail- en Business Banking)

Het ontwikkelen van een netwerk van vestigingen in Europa is van groot belang voor Triodos Bank. Via de Europese vestigingen kan Triodos Bank diensten verlenen aan honderdduizenden zakelijke en particuliere klanten en de impact van duurzaam bankieren verder vergroten. De uitwisseling van kennis en ervaring tussen de vestigingen stelt de bank in staat de klanten optimaal van dienst te zijn.

Wat onze klanten bindt, zijn de kernwaarden van de bank. Op andere vlakken zijn er ook belangrijke verschillen per land. Regelgeving, fiscale stimuleringsmaatregelen en overheidsbeleid op het gebied van duurzaamheid, variëren. Specifieke culturele kenmerken beïnvloeden de manier waarop wij werken in een bepaald land of een bepaalde lokale markt.

Ondanks de aanhoudende schuldencrisis, ontwikkelden de retailactiviteiten zich in 2013 goed. Dit was voor een groot deel het gevolg van een sterke roep om verandering vanuit de maatschappij. Mensen betrekken daar ook steeds vaker banken bij en kiezen bewuster voor bij welke bank zij willen bankieren.

Toevertrouwde middelen

Overzicht toevertrouwde middelen per vestiging

Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2013

31.12.2012

 

EUR

%

EUR

%

 

 

 

 

 

Nederland

2.233,3

40

1.929,5

42

België

1.274,2

23

1097,4

24

Verenigd Koninkrijk

789,3

14

617,8

13

Spanje

1.214,0

21

858,6

19

Duitsland

139,3

2

90,2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.650,1

100

4.593,5

100

 

 

 

 

 

Overzicht toevertrouwde middelen per categorie

Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2013

31.12.2012

 

EUR

%

EUR

%

 

 

 

 

 

Spaargelden (zonder vaste termijn)

2.757,3

49

2.261,8

49

Spaardeposito’s

1.250,0

22

1.062,5

23

Overige toevertrouwde middelen

1.642,8

29

1.269,2

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

5.650,1

100

4.593,5

100

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen (vooral spaartegoeden) stellen Triodos Bank in staat ondernemingen en organisaties te financieren met een sociale, culturele of ecologische meerwaarde. De groei van de toevertrouwde middelen is een belangrijke indicator voor de maatschappelijke relevantie van Triodos Bank en van de door haar gefinancierde ondernemers.

Ondanks de sterke concurrentie op de spaarmarkt bedroeg de totale groei van de Europese vestigingen 23%. (Invloedrijke factor)

Zoals eerder beschreven, is een van onze belangrijkste strategische doelstellingen het aanbieden van een breed pakket aan bankdiensten. We spelen daarmee steeds beter in op de wensen van onze klanten. Deze doelstelling is in enkele vestigingen gerealiseerd, en is in andere vestigingen nog in ontwikkeling. In 2013 zijn de toevertrouwde middelen aanzienlijke gegroeid met EUR 1.057 miljoen (23%), waar een groei van 15 tot 20% werd verwacht.

In alle landen waar Triodos Bank opereert was sprake van een duidelijker profilering, efficiëntere en klantvriendelijker processen voor het openen van rekeningen, en een markt die ontvankelijk is voor de propositie van Triodos.

In 2013 ontvingen 401 organisaties in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,4 miljoen. (Invloedrijke factor)

Triodos Bank biedt spaarders in een aantal landen de mogelijkheid om een deel van de rente die zij ontvangen, te schenken aan een goed doel. Met dat geld worden jaarlijks vele maatschappelijke organisaties ondersteund. In 2013 ontvingen 401 organisaties (2012: 404) in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,4 miljoen (2012: EUR 0,5 miljoen).

Kredieten

Uitstaande kredieten per sector in 2013

Uitstaande kredieten per sector in 2013 (cirkeldiagram)

De groei van de omvang van de kredietportefeuille is een belangrijke indicator voor de impact van Triodos Bank op het verduurzamen van de economie. Alle sectoren waarop de bank zich richt, worden als duurzaam gekwalificeerd. De ondernemingen en projecten die de bank financiert, dragen bij aan het realiseren van de missie van Triodos Bank.

Triodos Bank wil er zeker van zijn dat zij inderdaad alleen duurzame initiatieven financiert. De bank beoordeelt potentiële kredietnemers op dit punt daarom nauwkeurig. We kijken allereerst naar de toegevoegde waarde op het vlak van duurzame ontwikkeling. Vervolgens beoordelen we het ondernemingsplan en of de onderneming op een verantwoorde wijze bancair gefinancierd kan worden. De criteria die Triodos Bank hanteert bij de beoordeling van ondernemingen zijn te vinden op www.triodos.nl.

Triodos Bank concentreert zich op drie sectoren, waarin zij inmiddels een aanzienlijke expertise heeft opgebouwd. Daarbij gaat het om:

Milieu (49%, 2012: 49%)

Deze sector bestaat uit energiebesparingsprojecten en uit projecten op het gebied van duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie, biomassa en waterkracht). De sector omvat verder initiatieven binnen de biologische landbouw. Daarbij gaat het om activiteiten in de hele keten: van landbouwproductiebedrijven tot productverwerking, en van groothandelsondernemingen tot natuurvoedingswinkels. Ook milieutechnologie is in deze sector vertegenwoordigd (denk aan kringloopbedrijven en natuurbehoudprojecten).

Sociaal (29%, 2012: 28%)

Deze sector omvat kredietverlening aan ambachtelijke bedrijven en non-profitorganisaties. Verder gaat hem om sociaal relevante en innovatieve dienstverleners. Denk bij die laatste categorie aan dienstverleners in de sociale woningbouw. Maar ook partijen die eerlijke handel financieren. Verder kan het gaan om initiatieven die de sociale integratie bevorderen van mensen met een handicap of van mensen die anderszins buitengesloten dreigen te worden. Tot slot vallen zorginstellingen binnen deze sector.

Cultuur (15%, 2012: 12%)

Deze sector omvat kredietverlening aan bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, meditatiecentra, religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen, kunstenaars, en culturele centra en -organisaties.

Het resterende deel van de kredietportefeuille bestaat onder andere uit kortlopende kredieten aan gemeenten en particuliere hypotheken voor duurzame woningen.

Bovengenoemde kredietsectoren zijn de belangrijkste sectoren waar Triodos Bank bij betrokken is. Deze sectoren worden door zowel Triodos Bank als door de Triodos beleggingsfondsen gefinancierd (zie hierna onder beleggingen).

De kredietportefeuille als percentage van het bedrag aan toevertrouwde middelen daalde in 2013 tot 63% (2012: 72%). Triodos Bank streeft ernaar om 70% tot 80% van de toevertrouwde middelen uit te lenen.

De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef over het geheel genomen goed, ondanks de economische recessie. Dit heeft geleid tot een daling in de totale voorziening voor dubieuze debiteuren tot 0,49% van de gemiddelde kredietportefeuille (2012: 0,67%). Dit percentage gaat weer in de richting van de lange termijn interne benchmark voor voorzieningen van Triodos Bank van 0,25%. De voorzieningen worden getroffen voor het geval dat kredietnemers niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen en mogelijk tot een potentieel verlies van de bank op het betreffende krediet kunnen leiden.

De groei van de kredietportefeuille bedroeg EUR 259 (7,9%). (Invloedrijke factor)

De groei van de kredietportefeuille bedroeg EUR 259 miljoen (7,9%). De verwachting was een groei van 15 tot 20%. De belangrijkste reden voor deze daling is een aanzienlijke afname van de post grotere kredieten aan Nederlandse gemeenten. Deze beleggingen zijn opgenomen in de kredietportefeuille in overeenstemming met regelgeving op het gebied van financiële verslaglegging. In het eerste halfjaar van 2013 werden deze kortetermijnkredieten uit liquiditeitsoverwegingen omgezet in andere beleggingen die niet zijn opgenomen in de kredietportefeuille. Zonder deze verandering zou de kredietportefeuille met circa 14% zijn gegroeid.

De concurrentie tussen banken in de kredietmarkt is afgenomen als gevolg van de financiële crisis en hogere kapitaaleisen. Dit geldt in mindere mate voor de sectoren waarin Triodos Bank een actieve kredietverstrekker is. Banken zien duurzaamheid als een opkomende markt waaraan ze graag deel willen nemen.

Vooruitzichten

Het balanstotaal van Triodos Bank zal naar verwachting een bescheidener groei vertonen. Voor 2014 wordt een groei verwacht tussen de 5 en 15%.

Alle vestigingen werken aan de verdere uitbouw van een volwaardig pakket aan bankdiensten. Er wordt in dat kader gewerkt aan de introductie van een rekening-courant in België in 2015. Het Verenigd Koninkrijk volgt een jaar later. Het aantal klanten van de Groep als geheel zal naar verwachting toenemen met 10 tot 15%.

De kredietportefeuille en de toevertrouwde middelen zullen naar verwachting met 15% toenemen. Triodos Bank wil zich primair richten op de kwaliteit en diversificatie van haar kredietportefeuille. We zullen extra aandacht geven aan de financiering van koplopers in duurzame sectoren: de ondernemers die de duurzame sectoren van de toekomst ontwikkelen. We verwachten dat het niveau van de toevoeging aan de kredietvoorzieningen geleidelijk zal afnemen.