Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Vooruitzichten

Door haar consistente, evenwichtige groei gedurende de afgelopen jaren is Triodos Bank uitgegroeid tot een middelgrote bank. We willen vanzelfsprekend onze verplichtingen als bank van deze omvang volledig nakomen. Dat zal in 2014 extra inspanningen vereisen, in het bijzonder op het gebied van risicomanagement en interne aansturing. We verwachten hiermee in 2014 aanzienlijke voortgang te boeken.

Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht Triodos Bank over 2014 opnieuw een goed resultaat te kunnen boeken. De resultaten van Triodos Bank zullen echter wezenlijke gevolgen ondervinden van een bijzondere belasting die de Nederlandse overheid heft als bijdrage aan de redding van de SNS Bank. Verder is het duidelijk dat de economische recessie als gevolg van de financiële crisis en een traag herstel in een aantal landen, zich in 2014 kan voortzetten en een negatieve invloed kan hebben op de resultaten van de bank. Ondanks deze externe factoren verwacht Triodos Bank haar nettowinst in 2014 op peil te kunnen houden.

Ook in 2014 zullen we een actieve bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. We zullen inspelen op de uitdagingen op sociaal, ecologisch en cultureel gebied waarvoor we ons op zowel korte als lange termijn geplaatst zien. Bovendien zullen we het bewust(er) omgaan met geld verder bevorderen en willen we bouwen aan het besef dat duurzaam bankieren van groot belang is en het verschil kan maken.

We zullen onze invloed zowel via financieringen als via onze bijdrage aan het publieke debat verder vergroten. In dit kader is onze rol als ‘change agent’ belangrijk. We willen een instelling zijn die duurzame ondernemingen financiert die op hun beurt weer blijvende voordelen bieden aan mens en milieu.