Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Transparantie en duurzaamheidsbeleid

Transparantie en verslaglegging

Triodos Bank past de GRI G3.1-richtlijnen op A+ niveau toe. (Invloedrijke factor)

Sinds 2001 maakt Triodos Bank gebruik van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

GRI is in 1997 opgericht door de Verenigde Naties en de Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES). Het wil duurzaamheidsverslaglegging op een consequente wijze inrichten en daarmee prestaties objectiveren en de vergelijkbaarheid bevorderen. Triodos Bank is een ‘organisational stakeholder’ van GRI.

In 2013 heeft GRI nieuwe G4-richtlijnen gelanceerd om verslaglegging relevanter te maken voor de duurzaamheidsimpact van de instelling en tegelijkertijd zinvoller voor haar stakeholders. Dit gebeurt voornamelijk door zich te focussen op de vraagstukken die wij en onze stakeholders voor onze werkzaamheden het belangrijkst of het meest wezenlijk vinden. We hebben deze aanpak voor het eerst toegepast in het jaarverslag over 2013. Het jaarverslag 2013 is opgesteld conform de huidige G3-richtlijnen. Wij verwachten dat we de G4-richtlijnen in het jaarverslag 2014 volledig zullen hebben doorgevoerd.

Daarnaast heeft Triodos Bank, samen met andere leden van de Global Alliance for Banking on Values, een netwerk van onafhankelijke duurzame banken, een duurzaamheid scorecard ontwikkeld. Als onderdeel van een pilot-project hebben we deze scorecard voor Triodos Bank ingevuld en opgenomen in het online jaarverslag. Door middel van deze scorecard zijn in de toekomst de duurzaamheidsaspecten van verschillende banken te vergelijken.

Duurzaamheidsbeleid

Aandacht voor duurzaamheid is in alle activiteiten van Triodos Bank terug te vinden en vormt een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij alle beslissingen die de bank neemt worden de sociale en milieuaspecten meegewogen. Triodos Bank heeft daarom geen aparte afdeling die zich bezighoudt met duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Om de duurzaamheid van de producten en diensten te kunnen waarborgen, werkt Triodos Bank met specifieke criteria. De bank hanteert daarbij zowel positieve criteria (om te garanderen dat zij actief het goede doet) als negatieve (uitsluitings)criteria (om te garanderen dat zij geen schade aanricht). De negatieve criteria sluiten leningen of beleggingen uit in sectoren of activiteiten die schadelijk zijn voor de samenleving. Door de positieve criteria worden koplopers geïdentificeerd en gestimuleerd om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Twee keer per jaar worden deze criteria getoetst en eventueel aangepast. Ook heeft Triodos Bank voor de interne organisatie duurzame uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in de Business Principles. Alle genoemde duurzaamheidscriteria zijn te vinden op de website.