Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Samenvatting milieujaarverslag

De grootste positieve impact wordt gerealiseerd door het financieren van duurzame ondernemingen en projecten. Maar als instelling is de bank uiteraard ook verantwoordelijk voor de ecologische impact van de eigen bedrijfsvoering.

Uitgangspunt van het milieubeleid van Triodos Bank is de trias energetica. Dat betekent dat de bank haar energieverbruik zoveel mogelijk beperkt, dat waar mogelijk duurzame energie of duurzame bronnen worden gebruikt, en dat de klimaateffecten van opgewekte niet-duurzame energie worden gecompenseerd. Zo minimaliseert en compenseert de bank haar ecologische voetafdruk. Triodos Bank is een klimaatneutrale, CO2-neutrale organisatie.

Het jaar op hoofdlijnen

In 2013 is het contract met onze energieleverancier in Nederland vernieuwd. De aan de Nederlandse kantoren geleverde energie is 100% duurzaam en volledig afkomstig van windparken.

In 2013 is beleid ingevoerd om het energieverbruik door computers te beperken via ‘thin clients’, computers die minder energie verbruiken dan conventionele computers . In de vestiging in het Verenigd Koninkrijk zijn 60% van de werkstations vervangen door ‘thin clients’, in België 65%. Ook in andere vestigingen van Triodos Bank werden waar mogelijk gedurende het jaar ‘thin clients’ geplaatst.

De gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark van Triodos Bank (alle auto’s van de bank voldoen aan hoge duurzaamheidseisen) daalde van gemiddeld 115gr/km in 2012 naar gemiddeld 107gr/km in 2013. Het aantal vliegkilometers per fte is in 2013 gestegen met 8% (tegenover een daling met 4% in 2012). Met het oog op een reductie van het aantal vliegkilometers, is in september 2013 een proefproject rond videoconferencing gestart waar alle vestigingen op zijn aangesloten. Dit systeem wordt in toenemende mate gebruikt.

Het totale aantal kilometers woon-werkverkeer per medewerker steeg in 2013 met 1%. Medewerkers van Triodos Bank reisden 37% van de totale afstand woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, tegen 42% in 2012. Het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer is met 13% per fte gestegen.

Het gebruik van kantoorpapier steeg in 2013 met 1% per fte. Het gebruik van bedrukt papier daalde met 29% per fte, en met 32% per klant.

In 2012 betrok Triodos Bank een nieuw kantoor in het Verenigd Koninkrijk. Het huurcontract van het voormalige kantoor eindigde op 1 september 2013. 80% van het meubilair en de installaties uit dit kantoor is voor hergebruik gedoneerd aan andere organisaties. De overige 20% is volledig gerecycled.

Vooruitzichten en aandachtspunten

Om de milieuprestaties van de organisatie te verbeteren, zet Triodos Bank in 2014 in op de volgende zaken:

  • Verdere reductie van de klimaatbelasting door het woon-werk en zakelijk verkeer. Daarvoor wordt in 2014 een project uitgevoerd dat integraal kijkt naar beide modaliteiten en dat maatregelen en aanbevelingen formuleert ter vermindering van de milieubelasting. Met uitzondering van vliegverkeer presteert Triodos Bank op vervoersvlak redelijk goed ten opzichte van vergelijkbare instellingen, maar het is van belang om het beleid regelmatig te evalueren en op zoek te gaan naar verdere verbeteringen.
  • Al een aantal jaren wordt gewerkt aan de voorbereiding van nieuwbouw voor de Nederlandse vestiging van de bank. In 2014 wordt een aantal beslissende stappen in dit proces voorzien. Doel is om uiteindelijk te komen tot een nieuw gebouw dat voldoet aan de allerhoogste duurzaamheidseisen.
  • Uitvoeren van een nulmeting in 2014 voor alle panden die Triodos Bank gebruikt. Op basis daarvan wordt een overzicht gemaakt van verbeterpunten ten behoeve van de energieprestatie en milieuaspecten.