Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Samenvatting sociaal jaarverslag

Medewerkers van Triodos Bank kunnen zich professioneel ontplooien en krijgen de kans om hun vakkennis en inzichten optimaal in te zetten en te ontwikkelen.

Het jaar op hoofdlijnen

Triodos Bank is een organisatie in ontwikkeling.

In 2013 trok de bank 189 nieuwe medewerkers aan (2012: 144). Het totaal aantal medewerkers van Triodos Bank steeg in 2013 met 15,6%: van 788 tot 911.

In 2013 had Triodos Bank 481 vrouwen (52,8%) en 430 mannen (47,2%) in dienst. Het aantal vrouwen op managementposities bedraagt nu 40% (2012: 42%).

De gemiddelde leeftijd ligt stabiel op 39,6 jaar (2012: 39,5). Ook gemiddelde duur van het dienstverband is stabiel. Die bedroeg 4,7 jaar aan het einde van 2013 (2012: 4,6 jaar). Het ziekteverzuim was in 2013 2,5% (2012: 3%). Dat is lager dan de doelstelling van maximaal 3%.

Triodos Bank investeert in opleiding, ontwikkeling en begeleiding van haar medewerkers. Daarbij wordt uitgegaan van de leervragen en -behoeften van medewerkers. Voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maakt Triodos Bank gebruik van professionele opleidings- en trainingsinstituten. De Triodos Academy biedt ontwikkelingstrajecten met veel aandacht voor de waarden van Triodos Bank. In 2013 namen aan de verschillende trajecten van de Triodos Academy 82 medewerkers deel.

De jaarlijkse ‘Co-worker Conference’ vond in 2013 plaats in Berlijn met als thema ‘Societal renewal through Arts and Culture’. In totaal namen 120 medewerkers hier aan deel.

Triodos Bank hecht veel waarde aan een goede en passende beloning voor alle medewerkers. De bank kijkt kritisch naar de verschillen in beloning tussen medewerkers onderling, en ten opzichte van de financiële en bancaire sector als geheel. De bank is van mening dat een gematigd beloningsbeleid zonder bonussen tot een gezond en eenvoudig systeem leidt, waarbij verkeerde prikkels worden vermeden. Het internationale beloningsbeleid van Triodos Bank is tegen deze achtergrond ontwikkeld.

Vooruitzichten en aandachtspunten

Ook in 2014 en in de periode daarna richt Triodos Bank zich op het verder versterken van de organisatie en het HR-beleid. Daarbij gelden de volgende aandachtspunten:

  • In 2014 blijvende inzet op de ontwikkeling van de organisatie in kwalitatieve zin. Met de versterking van een aantal functies op het hoofdkantoor, met name op het gebied van risk management, zal er meer aandacht komen voor beheersprocessen en effectieve besluitvorming.
  • Verdere afname van het personeelsverloop in het eerste jaar van een dienstverband.
  • Blijvende aandacht voor het realiseren van een beter evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen binnen de organisatie, in het bijzonder in managementfuncties.
  • Ontwikkelen van Triodos Bank tot een aantrekkelijkere werkgever voor jonge mensen, door beter af te stemmen en in te spelen op de wensen van de nieuwe generatie medewerkers.
  • Meer aandacht voor het ontwikkelen en opleiden van medewerkers, gericht op het verinnerlijken en uitdragen van de uitgangspunten en best practices van duurzaam bankieren in het algemeen, en van de missie en waarden van Triodos Bank in het bijzonder.