Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Over dit verslag

Wij wijzen u erop dat het online jaarverslag niet het officieel beoordeelde verslag is. Het door externe deskundigen geverifieerde verslag kunt u als (PDF:) pdf-bestand vinden op de site, of u kunt een gedrukte versie opvragen.

Het Jaarverslag 2014 is een geïntegreerd jaar- en duurzaamheidsverslag en heeft betrekking op de activiteiten van Triodos Bank NV in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland (zie ook de Triodos organisatietructuur). De rapportageperiode is van 1 januari tot en met 31 december 2014. Het vorige integrale jaar- en duurzaamheidsverslag van Triodos Bank verscheen in april 2014 en had betrekking op het kalenderjaar 2013.

In het verslag over 2014 wordt volgens dezelfde principes en uitgangspunten verslag gedaan als over 2013. Indien andere rekenmethodes zijn gehanteerd, wordt dat in de tekst toegelicht. Bij het maken van het jaarverslag van Triodos Bank wordt door een werkgroep nauwkeurig bekeken op welke manier de nieuwste richtlijnen en goede voorbeelden van verslaglegging kunnen bijdragen aan de verbeteringen van het jaarverslag. Dit jaar hebben we onze accountant voor het eerst om assurance met een beperkte mate van zekerheid verzocht bij het hoofdstuk “Verslag van de Directie”, waarin de impactgegevens 2014 zijn opgenomen. Wij maken u erop attent dat geen zekerheid is verstrekt met betrekking tot de impactgegevens over 2013. De cijfers over 2013 zijn enigszins aangepast om ze in lijn te brengen met die over 2014. De assurance bij het Verslag van de Directie heeft alleen betrekking op het originele Engelstalige Verslag. In die uitgave is tevens de Engelstalige jaarrekening opgenomen, die door KPMG Accountants N.V. is gecontroleerd. Wij verwijzen u verder naar het Engelstalige Annual Report 2014.