Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Betrokkenheid stakeholders

Stakeholders zijn van essentieel belang voor Triodos Bank. Zij helpen de organisatie in haar ontwikkeling door aan te geven hoe vanuit een extern perspectief naar de activiteiten van Triodos Bank wordt gekeken.

Om stakeholders meer bij haar activiteiten te betrekken heeft in 2014 een formeel proces plaatsgevonden waarbij de onderwerpen werden geanalyseerd die belangrijk zijn voor de stakeholders van Triodos Bank, maar ook voor de bank zelf. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een ‘materialiteitsanalyse’ in het hoofdstuk ‘Verslag van de Directie’.

Daarnaast heeft Triodos Bank altijd op verschillende manieren baat gehad bij open discussies met al haar stakeholders. Dit varieert van klantendagen – waar honderden klanten, in alle landen waar we actief zijn, met elkaar in contact worden gebracht – tot vergaderingen van certificaathouders en enquêtes.

Triodos Bank onderscheidt drie specifieke groepen stakeholders:

1. Stakeholders die een economische relatie met de bank hebben

Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers

2. Stakeholders die geen directe economische relatie met de bank hebben, maar geïnteresseerd zijn vanuit een maatschappelijk belang

Maatschapelijke organisaties, overheden en media

3. Stakeholders die nieuwe inzichten, mogelijkheden en kennis bieden

Adviseurs en inspiratoren in de breedste zin van het woord

De groepen stakeholders

De eerste groep stakeholders bestaat uit mensen en organisaties die zeer nauw betrokken zijn bij Triodos Bank en daar een rechtstreeks economisch belang in hebben. De tweede groep is duidelijk geïnteresseerd in de ontwikkeling van Triodos Bank en met name in de sociale, culturele en ecologische context waarin de bank opereert. De derde groep ten slotte inspireert de bank tot het verleggen van haar grenzen en bij het realiseren van haar missie.

Vertegenwoordigers van al deze groepen hebben aan het eind van het jaar een vragenlijst ingevuld en deelgenomen aan een dialoog, waarbij ze input gaven over belangrijke onderwerpen die Triodos Bank na aan het hart gaan. Dit is slechts een van de vele activiteiten en contacten met stakeholders in 2014.