Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Milieujaarverslag

100%

Triodos Bank compenseert
de CO2 uitstoot voor de
volle 100%.

De grootste positieve impact van Triodos Bank wordt gerealiseerd door het financieren van duurzame en innovatieve projecten en ondernemingen. Maar als instelling zelf is de bank uiteraard ook verantwoordelijk voor de eigen ecologische impact.

Uitgangspunt van het milieubeleid van Triodos Bank is de trias energetica.

Dat betekent dat de bank haar energieverbruik zoveel mogelijk beperkt, dat daar waar mogelijk duurzame energie of duurzame bronnen worden gebruikt, en dat de klimaateffecten van opgewekte energie worden gecompenseerd. Zo minimaliseert en compenseert de bank haar milieubelasting. Triodos Bank is een klimaatneutrale (CO2-neutrale) organisatie.

Het jaar op hoofdlijnen

Alle door Triodos bank ingekochte elektriciteit was 100% duurzaam. Het ging om 54% windenergie en 35% zonne-energie. De rest was afkomstig van andere hernieuwbare bronnen.

Voor een van de gebouwen van Triodos Bank in Nederland zijn we gestart met een analyse op basis van BREEAM. Dit is een toonaangevend methode en systematiek voor de milieukundige beoordeling en waardering van gebouwen. De score in deze initiële zelfassessment was een ‘zeer goed’. We zullen concrete stappen formuleren om deze score in 2015 nog verder te verbeteren. Mogelijke aandachtsgebieden daarbij zijn onder meer: verminderen van bedrijfsafval en handhaven van een stabieler binnenklimaat in het gebouw.

De gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark van Triodos Bank (NB: alle auto’s van de bank voldoen aan hoge duurzaamheidseisen) daalde van gemiddeld met 3,5% van 107gr in 2013 naar 103gr in 2014. Het aantal vliegkilometers per ‘full time medewerker’ (per fte) – een onderwerp dat speciale aandacht kreeg gedurende het jaar – is gedaald met 20% (tegenover een stijging van 8% in 2013). Het gebruik van videoconferencing is bijna verdriedubbeld. Dit droeg bij aan de afname van vluchten.

Het totale aantal kilometers woon-werkverkeer per medewerker was vrijwel stabiel: het daalde met 0,22% in 2014. Medewerkers van Triodos Bank reisden 39% van de totale afstand woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (2013: 37%). Het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer daalde met 4% per fte.

Het gebruik van kantoorpapier per fte daalde in 2014 met 11%. Het gebruik van bedrukt papier steeg met 4% per fte, en met 14% per klant.

Onderstaande data voor de jaren 2011 tot 2014 zijn onderdeel van KPMG’s assurance.

[ Kerncijfers milieuprestaties ]

Download XLS

absolute hoeveelheden/fte’s

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

 

 

 

 

Energiegebruik

 

 

 

 

 

Electriciteit in kWh/fte

2.686

2.759

3.045

2.622

2.991

Gas in m3/fte

103

129

127

134

163

 

 

 

 

 

 

Zakelijk verkeer

 

 

 

 

 

Per vliegtuig in km/fte

5.154

6.406

5.940

6.160

6.804

Per auto in km/fte

1.267

1.409

1.450

1.611

2.389

Per openbaar vervoer in km/fte

674

810

858

1.194

1.149

 

 

 

 

 

 

Woon- werkverkeer

 

 

 

 

 

Per auto in km/fte

4.534

4.744

4.209

4.866

5.591

Carpoolen in km/fte

74

79

32

50

197

Per openbaar vervoer in km/fte

3.297

3.108

3.529

3.744

3.939

Per fiets of lopend in km/fte

575

566

628

639

724

 

 

 

 

 

 

Papiergebruik

 

 

 

 

 

Totaal papier gebruik in kg/fte

214

209

286

346

306

Blanco gerecycled papier in kg/fte

20

23

23

25

32

Briefpapier/folders/etc. in kg/fte

194

186

264

321

274

Briefpapier/folders/etc. in kg/klant

0,34

0,30

0,44

0,60

0,56

 

 

 

 

 

 

Medewerkers

 

 

 

 

 

Fte’s

879

782

693

636

556

Externe, tijdelijke medewerkers

65

39

46

31

30

 

 

 

 

 

 

Gebouwen (absolute cijfers)

 

 

 

 

 

Oppervlakte in m2

31.052

30.006

27.413

23.746

23.250

Volume in m3

102.407

98.397

91.253

81.957

88.256

 

 

 

 

 

 

[ Uitstoot van CO2 ]

Download XLS

in duizend kg

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

 

 

 

 

Electriciteit

100

96

353

17

0

Gas verbruik (verwarming)

124

130

112

34

232

 

 

 

 

 

 

Papier

314

265

468

907

686

Openbaar vervoer

260

224

209

136

107

Auto

1.145

1.046

865

774

867

Vluchten

1.141

1.145

936

1.051

908

Totaal

3.084

2.906

2.953

2.919

2.800

Af: Compensatie voor CO2 credits

(3.084)

(2.906)

(2.953)

(2.919)

(2.800)

 

 

 

 

 

 

CO2 saldo (neutraal)

0

0

0

0

0

CO2 compensatie kosten per ton (EUR)

8,40

12,50

12,50

12,50

12,50

 

 

 

 

 

 

Vooruitzichten

Een organisatiebreed driejarenplan gaat in 2015 van start en is gericht op het verbeteren van het meten van de milieuprestaties, op de verslaglegging daarvan en de controle daarop. Bovendien is het plan gericht op een strategie voor het reduren van de CO2-uitstoot. Het plan bevordert de effectieve betrokkenheid van medewerkers.

Voorgenomen activiteiten zijn onder meer:

  • Introductie van een intern CO2 Management System.
  • Benchmarking van de CO2-uitstoot met een externe referentiegroep.
  • De eerste fase van BREEAM In-Use uitvoeren voor alle gebouwen van Triodos Bank.
  • Frequenter gebruik van videoconferencing bevorderen.
  • Beoordelen van de effectiviteit van de methoden om de CO2-uitstoot te verminderen en goede praktijk voorbeelden zoeken.
  • Betrekken van leveranciers, zodat ze beter inzicht ontwikkelen in de effecten van verantwoord keten beheer bij CO2-reductie.