Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Sociaal jaarverslag

11,7%

Het totaal aantal
medewerkers is in 2014
met 11,7% gestegen,
van 911 tot 1.017.

Triodos Bank wil een bijzondere organisatie zijn om voor te werken. Een organisatie waar medewerkers zich kunnen ontplooien, en waar ze hun kennis en expertise volledig kunnen inzetten.

Het jaar op hoofdlijnen

Triodos Bank is een organisatie in ontwikkeling. Als gevolg van de gestage groei, is Triodos Bank nu een middelgrote bank. Dit betekent dat we ook de manier waarop we onze medewerkers ondersteunen in hun werk, steeds weer verder ontwikkelen. In 2014 trok de bank 199 nieuwe medewerkers aan (2013: 189). Het totaal aantal medewerkers steeg in 2014 met 11,7%: van 911 naar 1.017.

We zijn tevreden over de verhouding man/vrouw. Aan het beter in evenwicht brengen daarvan is de afgelopen jaren veel aandacht besteed. In 2014 had Triodos Bank 541 vrouwen (53,2%) en 476 mannen (46,8%) in dienst. Het aantal vrouwen op managementposities is stabiel gebleven op 40%. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers, de gemiddelde duur van het dienstverband en het niveau van het ziekteverzuim is passend bij de organisatie. De gemiddelde leeftijd ligt stabiel op 39,6 jaar. De gemiddelde duur van het dienstverband bedroeg 4,8 jaar aan het einde van 2014 (2013: 4,7 jaar). Het ziekteverzuim was in 2014 stabiel op 2,6%. Dat is lager dan de doelstelling van maximaal 3%.

Het medewerkersverloop steeg naar 9,5% in 2014 (2013: 7,2%). Het verloop tijdens het eerste dienstjaar van medewerkers steeg van 7,4% in 2013 naar 11,6% in 2014. Dit ondanks onze inspanningen om hierin juist verbetering te brengen door een grondig selectieproces – waarin helderder wordt wat de verwachtingen over en weer zijn. Ook een betere begeleiding tijdens de eerste fase van het dienstverband (introductie programma) moest hierbij helpen. De verloopcijfers zijn niet los te zien van verbeterende arbeidsmarktomstandigheden, met name in Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Triodos Bank wordt gedragen door vakbekwame en gemotiveerde medewerkers. Mensen die in staat zijn om de missie van de bank te vertalen naar hun dagelijkse werkzaamheden. Werkzaamheden die variëren van kredietverlening aan duurzame ondernemingen, tot aan persoonlijke dienstverlening aan klanten. De organisatie investeert in opleiding, ontwikkeling en begeleiding van haar medewerkers. Daarbij wordt uitgegaan van de leervragen en -behoeften van medewerkers. Triodos Bank maakt daarbij gebruik van externe deskundigen. Daarnaast biedt de Triodos Academy ontwikkelingstrajecten aan die gebaseerd zijn op de waarden van Triodos Bank. In 2014 namen aan de verschillende trajecten van de Triodos Academy 118 (2013: 82) medewerkers deel.

De jaarlijkse medewerkersconference vond in 2014 plaats in Brussel. Het thema was ‘Living Unity & Diversity’. Er namen 120 medewerkers aan deel.

Er is in 2014 geïnvesteerd in het verbeteren van de interne governance. Daarbij werd erop gelet dat het formaliseren van de bedrijfsvoering de cultuur van de organisatie niet nadelig zou beïnvloeden. Er werd voor gezorgd dat de veranderingen in de interne processen juist leidden tot versterking en ondersteuning van de bedrijfscultuur. Die cultuur is gericht op samenwerking.

Triodos Bank hecht veel waarde aan een goede en passende beloning voor al haar medewerkers. De bank kijkt daarbij naar de verschillen in beloning tussen medewerkers onderling en die met de rest van de financiële en bancaire sector. In Nederland was bij Triodos Bank het verschil tussen het laagste en hoogste salaris in 2014 een factor 9,6 (2013: 9,4). In Nederland zetelt de Directie en het hoofdkantoor, bovendien is de Nederlandse vestiging de grootste vestiging van de bank. Triodos Bank is van mening dat een gematigd beloningsbeleid zonder bonussen tot een gezond en eenvoudig systeem leidt dat slechts beperkte controle nodig heeft. Het internationale beloningsbeleid van Triodos Bank is ontwikkeld met deze uitgangspunten. Zie de website (Engels) voor een samenvatting van het internationale beloningsbeleid.

Onderstaande data voor de jaren 2011 tot 2014 zijn onderdeel van KPMG’s assurance.

[ Sociale kerncijfers* ]

Download XLS

 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

*

Het sociaal jaarverslag heeft betrekking op alle medewerkers in dienst van Triodos Bank. Medewerkers van de joint venture Triodos MeesPierson zijn niet meegenomen.

**

Fte staat voor fulltime equivalent en is het aantal medewerkers berekend op voltijdsbasis per week. Dit is voor Triodos Bank Nederland 40 uur, Triodos Bank België 37 uur, Triodos Bank Verenigd Koninkrijk 37,5 uur, Triodos Bank Spanje 37 uur, Triodos Bank Duitsland 40 uur en voor Triodos Bank Frankrijk 35 uur).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

1.017

911

788

720

636

577

477

Aantal fte’s gemiddeld** gedurende het jaar

883

785

694

636

556

482

402

Aantal fte’s** ultimo

931

838

722

660

577

525

429

Verzuim

2,6%

2,6%

3,0%

2,2%

1,9%

2,6%

2,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Opleidingskosten per medewerker ]

Download XLS

Bedragen in euro’s

2014

2013

2012

2011

 

 

 

 

 

Nederland

1.976

1.803

1.650

1.943

België

1.549

1.918

2.015

2.190

Verenigd Koninkrijk

983

934

694

1.607

Spanje

1.181

1.281

1.080

976

Duitsland

2.377

2.332

1.765

1.658

Frankrijk

1.735

3.186

419

Private Banking NL

4.135

4.448

2.383

3.029

Hoofdkantoor

2.695

2.914

2.205

3.142

TIAS

0

Triodos Investment Management

2.669

3.517

2.821

2.202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld

1.856

2.055

1.731

2.020

Stijging

–9,7%

18,7%

–14,3%

6,5%

 

 

 

 

 

[ Opleidingsdagen per medewerker ]

Download XLS

 

2014

2013

2011

2011

 

 

 

 

 

Nederland

3,5

2,7

2,2

2,8

België

3,5

2,8

6,0

6,1

Verenigd Koninkrijk

3,3

1,9

1,5

1,7

Spanje

7,1

7,1

10,5

4,2

Duitsland

3,1

2,9

2,4

3,2

Frankrijk

5,3

9,0

Private Banking NL

5,4

5,4

2,9

3,9

Hoofdkantoor

2,9

2,2

2,8

2,6

TIAS

0,0

Triodos Investment Management

3,3

2,8

2,8

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

4,3

3,7

4,5

3,3

 

 

 

 

 

[ Vaste en variabele beloning toegekend aan “Identified Staff” over het prestatiejaar 2014, uitgesplitst naar instrument ]

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

“Identified staff” in
seniormanagement­functies

Alle overige “Identified staff”

*

Het bedrag is om privacyredenen niet gepubliceerd.

 

 

 

Aantal medewerkers

11

41

 

 

 

 

 

 

Beloning

 

 

Totaal vaste beloning

2.080

4.432

Totaal variabele beloning:

13

72

Waarvan in contanten

13

72

Waarvan in aandelen of op aandelen gebaseerde instrumenten

Waarvan in andere instrumenten

Totaalbedrag uitgestelde beloning

 

 

 

 

 

 

Welkomstbedragen

 

 

Aantal begunstigden

0

0

Totaal bedrag

 

 

 

 

 

 

Ontslagvergoedingen

 

 

Aantal begunstigden

1

1

Totaal bedrag

*

*

Hoogst toegekend bedrag

*

*

 

 

 

[ Salarissen ]

Download XLS

Land

Verhouding van het hoogste fulltime salaris van 2014 tot de mediaan van het fulltime salaris 2014*

Ratio van de loonsverhoging van het hoogste salaris tot de mediaan van de salarisverhoging*

*

de salaris (verhoging) mediaan wordt berekend exclusief het maximale fulltime salaris (verhoging)

 

 

 

NL

4,6

1,0

BE

2,9

1,4

UK

4,0

0,7

ES

6,1

0,6

DE

2,6

1,3

Totaal

5,6

1,0

 

 

 

[ Leeftijdscategorieën medewerkers van Triodos Bank ]

Download XLS

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

Leeftijd

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 28 jaar

86

8%

72

8%

62

8%

69

10%

28 – 35 jaar

262

26%

252

28%

229

28%

209

29%

35 – 42 jaar

285

28%

252

28%

211

28%

182

25%

42 – 49 jaar

219

22%

186

20%

159

20%

143

20%

49 – 56 jaar

105

10%

90

10%

71

9%

69

10%

>= 56 jaar

60

6%

59

6%

56

7%

48

7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

1.017

100%

911

100%

788

100%

720

100%

Gemiddelde

39,7

 

39,6

 

39,5

 

39,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Dienstjaren medewerkers van Triodos Bank ]

Download XLS

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

Dienstjaren

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 1 jaar

186

18%

175

19%

131

17%

142

20%

1 – 3 jaar

269

26%

240

26%

224

28%

219

30%

3 – 5 jaar

186

18%

185

20%

174

22%

158

22%

5 – 10 jaar

272

27%

210

23%

168

21%

118

16%

10 – 15 jaar

67

7%

68

7%

66

8%

60

8%

> 15 jaar

37

4%

33

4%

25

3%

23

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

1.017

100%

911

100%

788

100%

720

100%

Gemiddelde

4,8

 

4,7

 

4,6

 

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ziekteverzuim ]

Download XLS

 

2014

2013

2012

2011

 

 

 

 

 

Nederland

3,3%

3,3%

2,9%

2,5%

België

2,8%

3,6%

3,4%

1,9%

Verenigd Koninkrijk

0,6%

1,4%

0,9%

0,8%

Spanje

2,3%

1,9%

2,7%

1,7%

Duitsland

2,1%

1,6%

4,7%

3,1%

Frankrijk

0,0%

0,0%

Private Banking NL

6,9%

4,1%

4,2%

0,7%

Hoofdkantoor

4,1%

3,1%

3,2%

3,9%

TIAS

1,8%

Triodos Investment Management

3,8%

2,5%

3,9%

1,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

2,6%

2,6%

3,0%

2,2%

 

 

 

 

 

[ Verloop in het eerste jaar ]

Download XLS

 

2014

2013

2012

2011

 

 

 

 

 

Nederland

6,3%

13,6%

0,0%

14,3%

België

0,0%

4,5%

30,0%

16,7%

Verenigd Koninkrijk

21,4%

5,0%

12,5%

3,6%

Spanje

19,5%

9,3%

10,9%

4,7%

Duitsland

11,1%

8,3%

22,2%

0,0%

Frankrijk

0,0%

0,0%

Private Banking NL

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Hoofdkantoor

9,5%

0,0%

13,0%

23,8%

TIAS

0,0%

Triodos Investment Management

6,9%

7,7%

10,0%

12,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

11,6%

7,4%

11,8%

10,6%

 

 

 

 

 

Vooruitzichten

Ook in 2015 en in de periode daarna richt Triodos Bank zich op het verder versterken van de organisatie en het HR-beleid. Daarbij gelden de volgende prioriteiten:

  • Extra aandacht voor nieuwe senior medewerkers op het hoofdkantoor, met name op het steeds belangrijker terrein van risicomanagement. In dit kader is aandacht voor het verdiepen van inzicht in onze cultuur en missie.
  • Er zullen studiebijeenkomsten worden georganiseerd om te komen tot een dieper inzicht in Triodos Bank en haar waarden. De bijeenkomsten willen daarnaast nieuwe medewerkers ondersteuning bieden bij het reflecteren op ontwikkelingen in de samenleving, en hun relevantie voor Triodos Bank.
  • Het internationale karakter van het hoofdkantoor zal worden versterkt door het bevorderen van uitwisseling tussen de vestigingen, en door het werven van meer medewerkers met verschillende nationaliteiten.
  • We willen werken aan een afname van het verloop in het eerste jaar door het verder verbeteren van het werving- en selectieproces.
  • Medewerkers worden gestimuleerd om deel te nemen en bij te dragen aan een lerende organisatie (zie ook de tabel met strategische doelstellingen).