Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en beoordeelt de werkzaamheden en de besluitvorming van de Directie, de ontwikkeling van de activiteiten van Triodos Bank, de realisering van haar missie, en levert tevens een bijdrage aan strategieontwikkeling. Daarnaast staat de Raad de Directie met raad en daad terzijde. De beoordeling is gebaseerd op verslagen over zakelijke, financiële en overige aspecten, alsmede op presentaties en bezoeken. Deze worden zo ingepland dat alle inhoudelijke gebieden van Triodos Bank binnen een tijdsbestek van twee jaar aan bod komen.

Triodos Bank en het economische en financiële klimaat

De Raad van Commissarissen constateert met tevredenheid dat Triodos Bank gestaag blijft groeien onder de uitdagende economische omstandigheden. De bank heeft in 2014 haar impact wederom vergroot en een redelijke winst geboekt, en is zowel relevant als een referentiepunt gebleven voor degenen die op zoek zijn naar een op waarden gebaseerde manier van bankieren.

Zoals voorzien, was de druk door regelgeving in 2014 groot, hetgeen invloed had op de winstgevendheid van Triodos Bank. De bank heeft actief op het nieuwe regelgevingskader ingespeeld en heeft haar governance aangepast zodat deze aansluit bij de huidige omvang van de organisatie. De Raad van Commissarissen is van mening dat Triodos Bank door deze wijzigingen beter is voorbereid op de toekomst en zich verder zal kunnen ontwikkelen. In het Verslag van de Directie wordt de omgeving waarin Triodos Bank opereert belicht; een perspectief dat de Raad van Commissarissen deelt. De Raad van Commissarissen herkent zich volledig in de inhoud van het Verslag en staat volledig achter de inspanningen van de Directie en de medewerkers van Triodos Bank om een positief verschil te maken om zo de levenskwaliteit van mensen te bevorderen.

Hoogtepunten in 2014

2014 werd gekenmerkt door beheerste groei en een grotere impact. Het verschil tussen de toevertrouwde middelen en de activa is wederom groter geworden. De Raad van Commissarissen ziet hierin een uitdaging, zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit de missie van de bank, en was tevreden over de maatregelen die de bank neemt om het evenwicht te herstellen. In de loop van het jaar is een project uitgevoerd ter beoordeling en verbetering van de operationele doeltreffendheid van het interne governancemodel van Triodos Bank. De Raad van Commissarissen werd geraadpleegd over de invoering ervan en hield toezicht op de voortgang, en beide ontwikkelingen waren tot volle tevredenheid. Ook dit jaar werden er inspanningen verricht om de risicomanagementsystemen van Triodos Bank te verbeteren die deels verband hielden met dit bankbrede governance project.