Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Activiteiten van de Raad van Commissarissen

(Corporate) governance en risico

De Raad van Commissarissen volgde het intern project ter actualisering van de governance en het risicomanagement op de voet. De Raad van Commissarissen was verheugd over de actieve en proactieve houding van de Directie daarbij, hetgeen een randvoorwaarde is voor naleving van (nieuwe) regelgeving en verdere groei. De Raad van Commissarissen constateerde dat de relatie tussen Triodos Bank en De Nederlandsche Bank als gevolg hiervan is versterkt.

Triodos 2025

In 2014 heeft de Raad van Commissarissen een bijdrage geleverd aan strategieontwikkeling in het kader van Triodos 2025, en aan een tienjarig lange termijn strategisch perspectief. De Raad van Commissarissen keek daarbij met name naar uitdagingen en potentieel op het gebied van innovatie, en hoe de essentie van Triodos Bank de visie en missie voor strategische ontwikkeling ondersteunt. Een lid van de Raad van Commissarissen is bij de hele voorbereiding van Triodos 2025 betrokken geweest.

Andere onderwerpen

Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten en contacten van de Raad van Commissarissen met de Directie in 2014 aan de orde kwamen, waren onder andere:

  • Strategie: Triodos 2025, ontwikkelingen in diverse landen en bij Triodos Investment Management, en de belangrijkste strategische risico’s van de onderneming, de werkplannen voor 2014 en 2015, en de driemaandelijkse SWOT-analyse.
  • Financieel: De financiële en economische ontwikkelingen van Triodos Bank en de mogelijke gevolgen daarvan voor de activiteiten van Triodos Bank, de financiële resultaten over 2013, het jaarverslag 2013 en de management letter, en het halfjaarverslag.
  • Risico: het ontwerp en de effectiviteit van het interne framework voor risicomanagement en interne controlesystemen, de risicobereidheid, de auditbevindingen, de accountantsrapporten, kwartaalverslagen en kredietrapportages.
  • Human resource management: de ontwikkeling van het seniormanagement, organisatorische veranderingen, de bedrijfscultuur, en de jaarlijkse herziening van het internationale beloningsbeleid.
  • Interne organisatie: de rollen en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen, het Bestuur van het Administratiekantoor en de Directie ten opzichte van elkaar, en een update van het intern reglement van de Raad van Commissarissen (waaronder een herziene procedure inzake nevenfuncties van commissarissen).
  • Vestigingen en business units: Er werden vergaderingen belegd met het lokale management door individuele leden van de Raad van Commissarissen, samen met een vertegenwoordiger van het Bestuur van het Administratiekantoor en de Directie. Er werd een presentatie gegeven door het management van Triodos Private Banking. De Raad van Commissarissen volgde de ontwikkelingen in de vestigingen in Spanje (directiewijziging) en Duitsland (bedrijfsresultaten) op de voet. In beide gevallen werden beslissingen genomen en goedgekeurd om positieve vooruitzichten te creëren voor 2015.
  • Contacten met De Nederlandsche Bank: De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen hebben contact gehad met De Nederlandsche Bank om de activiteiten van de Raad van Commissarissen en de relatie met de Directie toe te lichten. Het frequentere contact met de toezichthouder is het gevolg van de groeiende balans en de zich uitbreidende activiteiten van Triodos Bank.
  • Contact met het Bestuur van het Administratiekantoor: Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen heeft een informele bijeenkomst gehad met een afvaardiging van het Bestuur van het Administratiekantoor naar aanleiding van de Algemene Vergadering.