Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Interne organisatie

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

De statuten van Triodos Bank bepalen dat de Raad van Commissarissen uit drie of meer leden bestaat. Op dit moment heeft de Raad zeven leden. Tijdens de Algemene Vergadering van Triodos Bank in mei 2014 traden Hans Voortman en Jan Lamers af als lid van de Raad van Commissarissen. Zij werden vervangen door Aart Jan de Geus (voorzitter) en Ernst-Jan Boers (aangetrokken vanwege zijn uitgebreide bancaire ervaring). Margot Scheltema en Carla van der Weerdt werden herbenoemd voor perioden van één respectievelijk vier jaar. De samenstelling van de Raad van Commissarissen werd hierbij zorgvuldig in acht genomen. De nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen werd in de zomer van 2014 ernstig ziek; de vicevoorzitter heeft hem tijdens zijn afwezigheid vervangen als voorzitter. De Raad van Commissarissen werd ondersteund door een Corporate Secretary voor een professionele invulling van het Bestuurssecretariaat.

Evenwichtige verdeling man/vrouw

De Raad van Commissarissen streeft naar diversiteit in samenstelling, door een evenwichtige verdeling van zetels naar nationaliteit, leeftijd, ervaring, achtergrond en geslacht. Meer in het bijzonder streeft de Raad naar een situatie waarin niet meer dan 70% van de zetels worden bezet door mannen of vrouwen. In 2014 bestond de Raad van Commissarissen uit vijf mannelijke leden (ongeveer 70%) en twee vrouwelijke leden (ongeveer 30%).