Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Onafhankelijkheid en Zelfevaluatie

Onafhankelijkheid

Tot de Algemene Vergadering van 23 mei 2014 waren alle leden van de Raad van Commissarissen in de zin van de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code “onafhankelijk” van Triodos Bank. In die vergadering is de samenstelling van de Raad van Commissarissen gewijzigd; vanaf dat moment voldoen alle commissarissen aan de onafhankelijkheidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance Code. Een uitzondering hierop is Aart Jan de Geus: een familielid van hem is in dienst van Triodos Bank. De samenstelling van de Raad was zodanig dat leden kritisch en onafhankelijk van elkaar, van de Directie en van enig belang konden handelen.

Belangenverstrengeling

In overeenstemming met de vereisten van de Nederlandse Corporate Governance Code beschikt de Raad van Commissarissen over interne regels die gelden voor (potentiële) belangenverstrengelingen van Commissarissen. Er was in 2014 geen sprake van belangenverstrengeling.

Educatie

In het kader van het programma voor permanente educatie van de Raad van Commissarissen organiseert de Raad jaarlijkse bijeenkomsten met externe deskundigen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de maatschappij en de sectoren die van belang zijn voor de activiteiten van Triodos Bank. Nadere gegevens treft u aan in het verslag van de Nomination & Compensation Committee.

Zelfevaluatie

De resultaten van de zelfevaluatie in 2013 werden besproken in de Raad van Commissarissen, en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen werden doorgevoerd. De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen als geheel, de individuele leden en de commissies van de Raad vond eind 2014 plaats door middel van gesprekken van de voorzitter met elk lid van de Raad van Commissarissen. De resultaten van de evaluatie werden eind 2014 door de Raad van Commissarissen besproken en bevestigden dat alle vereiste vaardigheden en capaciteiten in de Raad van Commissarissen aanwezig waren. De leden van de Directie hebben hun persoonlijke voornaamste prioriteiten voor 2015 met de Raad van Commissarissen besproken. Een en ander zal begin 2015 worden geëvalueerd.