Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Biografieën de bestuursleden

Directie Triodos Bank

Peter Blom (1956), CEO

Peter Blom – CEO Triodos Bank Groep (foto)

Peter Blom is sinds 1989 statutair directeur van Triodos Bank NV en is voorzitter van de Directie. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Triodos Holding, statutair directeur van Triodos Ventures BV, bestuurslid van Stichting Hivos Triodos Fonds, bestuurslid van Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation, bestuursvoorzitter van Stichting Global Alliance for Banking on Values, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken, bestuurslid van Stichting Sustainable Finance Lab, bestuurslid van Stichting Nationaal Restauratiefonds, bestuurslid van Stichting NatuurCollege, lid van de Scientific Advisory Council for Integrated Sustainable Agriculture and Food, bestuurslid van Triodos Invest CVBA, lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Venture Capital Fund BV en lid van de Club van Rome. Hij heeft in totaal 12 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de Verordening Kapitaalvereisten (CRR). Peter Blom heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 1 certificaat Triodos Bank.

Pierre Aeby (1956), CFO

Pierre Aeby – CFO Triodos Bank Groep (foto)

Pierre Aeby is sinds 2000 statutair directeur van Triodos Bank NV en lid van de Directie. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Triodos Holding, statutair directeur van Triodos Ventures BV, bestuurslid van Stichting Hivos Triodos Fonds, bestuurslid van Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation, lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Fair Share Fund, bestuursvoorzitter van Stichting Triodos Foundation, directeur van Triodos Fonds Vzw, bestuursvoorzitter van Triodos SICAV I en Triodos SICAV II, bestuurslid van Triodos Invest CVBA, bestuursvoorzitter van Enclude Ltd, lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Venture Capital Fund BV en bestuurslid van Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. Hij heeft in totaal 14 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR. Pierre Aeby heeft de Belgische nationaliteit en bezit 21 certificaten Triodos Bank.

Jellie Banga (1974), COO

Jellie Banga – COO Triodos Bank Groep (foto)

Jellie Banga is sinds september 2014 statutair directeur van Triodos Bank NV. Ze is Chief Operating Officer en sinds 2013 lid van de Directie van Triodos Bank. Jellie Banga is lid van de Raad van Advies van Stichting Lichter. Ze heeft in totaal 1 bestuursfunctie zoals gedefinieerd in de CRR. Jellie Banga heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Bestuur SAAT

Josephine de Zwaan (1963), Voorzitter

Josephine de Zwaan, Voorzitter (foto)

Josephine de Zwaan is tevens lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Triodos Holding. Zij is meer dan dertien jaar advocaat geweest, gespecialiseerd in grote vastgoedprojecten. De laatste vijf jaar van die periode was zij lid van het maatschap (CMS) Derks Star Busmann, waar zij leiding gaf aan een team van vastgoedadvocaten. Hoewel zij niet langer als advocaat werkzaam is, is zij nog steeds betrokken bij dit kantoor als adviseur van het bestuur. Vanaf 2000 is zij werkzaam in bestuurs- en toezichthoudende functies, in het bijzonder op het gebied van onder wijs, gezondheids zorg en cultuur (Weleda, Vereniging van Vrijescholen, Bureau Promotie Podiumkunsten, Iona Stichting; tegenwoordig is zij actief voor Hogeschool Leiden, Stichting Vilans, Raphael Stichting en Academie voor Liberal Arts). In 2009 is Josephine de Zwaan benoemd tot arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en is zij lid van de Governancecommissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. In 2013 is zij ook benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Cito, sinds 2015 is zij voorzitter van de Raad van Commissarissen, en vice-voorzitter van Cito B.V. Josephine de Zwaan is voor het eerst benoemd in 2010 en haar huidige benoemings termijn eindigt in 2016. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Marjatta van Boeschoten (1946)

Marjatta van Boeschoten (foto)

Marjatta van Boeschoten was van 2001 t/m 2009 lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank. Ze werkte zeven jaar als jurist bij de Britse Supreme Court alvorens aan de slag te gaan als management development consultant. Ze is directeur van Phoenix Consultancy en heeft gewerkt met grote organisaties in de publieke en private sectoren in het Verenigd Koninkrijk. Ze heeft zitting in de Adviesraad van Neuguss Verwaltungsgesellschaft en is algemeen secretaris van de Anthroposophical Society in Groot-Brittannië. Marjatta van Boeschoten is voor het eerst benoemd als lid van het Bestuur van het Administratiekantoor in 2009 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in 2015. Ze heeft de Britse nationaliteit en bezit 1 certificaat Triodos Bank.

Sandra Castañeda Elena (1974)

Sandra Castañeda Elena (foto)

Sandra Castañeda Elena is momenteel Senior Advisor Sustainability bij Inditex S.A. (eigenaar van Zara). Zij heeft zich sinds 2005 in verschillende functies een bijdrage geleverd aan de integratie van maatschappelijke en milieunormen in de bedrijfsstrategieën van ondernemingen en instellingen voor hoger onderwijs. Ze is vanaf 2014 lid van de Raad van Toezicht van Stichting Triodos Holding. Voorheen maakte ze deel uit van het kernteam dat Triodos Bank heeft opgezet in Spanje. Sandra Castañeda Elena is voor het eerst benoemd in 2013 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in 2016. Ze heeft de Spaanse nationaliteit en bezit 49 certificaten Triodos Bank.

Frans de Clerck (1945)

Frans de Clerck (foto)

Frans de Clerck is medeoprichter van Triodos Bank België (1993) en voormalig statutair directeur van Triodos Bank NV. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Triodos Holding en lid van de Raad van Toezicht van Boss Paints NV en de Hélène De Beir Foundation. Frans de Clerck is voor het eerst benoemd in 2010 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2016. Hij heeft de Belgische nationaliteit en bezit 211 certificaten Triodos Bank.

Mike Nawas (1964)

Mike Nawas (foto)

Mike Nawas (1964) is medeoprichter van Bishopsfield Capital Partners Ltd (BCP), een in Londen gevestigd financieel adviesbureau. Daarnaast is hij sinds 2011 als Associate Professor Financial Markets verbonden aan Nyenrode Business University in Nederland. Vóór de oprichting van BCP was hij twintig jaar werkzaam bij ABN AMRO waar hij verschillende functies bekleedde. Vanaf 2005 was hij als concerndirecteur wereldwijd verantwoordelijk voor het bieden van toegang tot de kredietmarkten aan klanten, door middel van kredieten, obligaties of gestructureerde financiering. Sinds 2013 is hij voorzitter van de Academie voor Liberal Arts, een organisatie die zich richt op filosofische ontwikkeling en ethische betrokkenheid van ervaren professionals in Nederland. Mike Nawas is voor het eerst benoemd in 2014 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2017. Hij heeft de Nederlandse en Amerikaanse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Raad van Commissarissen Triodos Bank

Aart Jan de Geus (1955), Voorzitter

Aart Jan de Geus – Voorzitter van de Raad van Commissarissen (foto)

Aart Jan de Geus is voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de Nomination and Compensation Committee van Triodos Bank. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van de Bertelsmann Stiftung, een Duitse stichting die zich richt op maatschappelijke vraagstukken in Duitsland en daarbuiten. Hij was onder andere plaatsvervangend secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kabinetten Balkenende I, II en III (2002-2007). Hij was tevens partner bij Boer & Croon Strategy & Management Group en werkte voor Industriebond CNV. Daarnaast was hij vanaf 1993 vicevoorzitter van de Vakcentrale CNV. Hij heeft in totaal 2 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de Verordening Kapitaalvereisten (CRR) (en 2 toezichthoudende functies zoals gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht). Aart Jan de Geus is voor het eerst benoemd in 2014 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2018. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Margot Scheltema (1954), Vice-voorzitter

Margot Scheltema – Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen (foto)

Margot Scheltema is vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank en voorzitter van de Audit and Risk Committee van Triodos Bank. Ze was tot eind 2008 financieel directeur van Shell Nederland BV. Ze is voorzitter van de monitoringcommissie Code Pensioenfondsen en lid van de Raad van Commissarissen van ASR NV, Schiphol NV, TNT Express NV en van Lonza Group Ltd. Margot Scheltema is vervangend raadslid bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum en World Press Photo, lid van de Raad van Commissarissen van Warmtebedrijf Rotterdam en Penningmeester van het Genootschap Onze Taal. Ze heeft in totaal 9 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR (en 4 toezichthoudende functies zoals gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht). Margot Scheltema is voor het eerst benoemd in 2006 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in 2015. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Ernst-Jan Boers (1966)

Ernst-Jan Boers (foto)

Ernst-Jan Boers is lid van de Audit and Risk Committee van Triodos Bank. Hij was tot 1 maart 2014 Chief Executive Officer SNS Retail Bank, waar hij eerder ook de positie van Chief Financial Risk Officer vervulde. Tot maart 2007 was hij werkzaam bij ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., onder andere als Chief Financial Officer. Daarvoor was hij in dienst bij Reaal Groep N.V. als hoofd Interne Audit en als Controller. Hij is bestuurslid van Stichting Nationaal Energiebespaarfonds. Hij heeft in totaal 2 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR (en 1 toezichthoudende functie zoals gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht). Ernst-Jan Boers is voor het eerst benoemd in 2014 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2018. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

David Carrington (1946)

David Carrington (foto)

David Carrington is tevens lid van de Nomination and Compensation Committee van Triodos Bank. Hij is sinds 2001 zelfstandig adviseur en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van filantropie en maatschappelijk verantwoord financieren en in het besturen van charitatieve instellingen en sociale ondernemingen. Hij kan putten uit 25 jaar ervaring in senior-managementfuncties bij charitatieve instellingen – waarvan de afgelopen 13 jaar als Chief Executive – en als bestuurslid bij een scala aan organisaties in het Verenigd Koninkrijk. Hij is toezichthoudend directeur van Big Society Capital, voorzitter van de Programme Board of Inspiring Impact, lid van de Raadgevende Groep van het Stepping Stones Fund van City Bridge Trust en lid van de Adviesraad van het Amerikaanse Centre for Effective Philanthropy. Hij is directeur van Stichting SOFII en van GULAN. Hij heeft in totaal 4 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR (en 1 toezichthoudende functie zoals gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht). David Carrington is voor het eerst benoemd in 2009 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2017. Hij heeft de Britse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Mathieu van den Hoogenband (1944)

Mathieu van den Hoogenband (foto)

Mathieu van den Hoogenband is voorzitter van de Nomination and Compensation Committee van Triodos Bank. Hij is voormalig directievoorzitter van Weleda Groep AG te Arlesheim, Zwitserland. Hij is lid van het Aandeelhouderscollege Rhea Holding B.V. (Eosta B.V.), voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stichting Widar centrum voor eerstelijns gezondheidszorg en lid van de Adviesraad Antroposofische Medische Faculteit van de particuliere universiteit Witten/Herdecke. Mathieu van den Hoogenband doceert Leiderschap en Ethiek aan de SRH Hochschule in Berlijn en ‘Levensfasen’ aan de Alanus Hochschule in Bonn-Alfter. Hij heeft in totaal 2 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR (en 1 toezichthoudende functie zoals gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht). Mathieu van den Hoogenband is voor het eerst benoemd in 2007 en zijn huidige termijn eindigt in 2015. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 954 certificaten Triodos Bank.

Marcos Eguiguren Huerta PHD. (1959)

Marcos Eguiguren Huerta (foto)

Marcos Eguiguren is tevens lid van de Audit and Risk Committee van Triodos Bank. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van advisering van financiële entiteiten in Spanje en in diverse landen in Latijns-Amerika. Daarnaast is hij toezichthoudend partner en medeoprichter van SingularNet, een Spaanse professionele dienstverlener die zich richt op ondernemingsstrategie, menselijke ontwikkeling en communicatie. Hij is Chief Executive Officer Ixum Servicios e Inversiones en lid van de Raad van Commissarisen van Catalunya en Miniatura SA. Ook vervult hij leidinggevende functies bij Barclays Bank en BBVA. Marcos Eguiguren is tevens Universitair Hoofddocent in bedrijfskunde aan de Politechnische Universiteit van Catalonië. Hij heeft in totaal 3 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR (en 1 toezichthoudende functie zoals gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht). Marcos Eguiguren is voor het eerst benoemd in 2008 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2016. Hij heeft de Spaanse nationaliteit en bezit 194 certificaten Triodos Bank.

Carla van der Weerdt (1964)

Carla van der Weerdt (foto)

Carla van der Weerdt is tevens lid van de Audit- en Risicocommissie van Triodos Bank. Ze is eigenaar/directeur van Accent Organisatie Advies B.V. Ze heeft vijftien jaar bij ABN AMRO Bank NV gewerkt, onder andere als CFO/COO van Global Transaction Banking, als wereldwijd hoofd Operationeel Risicomanagement en als wereldwijd hoofd Risicomanagement & Compliance in Vermogensbeheer. Carla van der Weerdt is lid van de Raad van Commissarissen en lid van de Audit Committee van BinckBank N.V. Ze heeft in totaal 3 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR (en 2 toezichthoudende functies zoals gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht). Carla van der Weerdt is voor het eerst benoemd in 2010 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in 2018. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.