Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Code Banken

Op 1 januari 2010 is de Code Banken van kracht geworden. De code bestaat uit een aantal aanbevelingen en principes om het optimaal functioneren van banken te bevorderen. In de Code Banken wordt grote nadruk gelegd op goed bestuur (governance) en staan de belangen van de klant centraal. Dit past volledig bij de visie en de uitgangspunten (Business Principles) van Triodos Bank. De klant is bij alle activiteiten en de missie van Triodos Bank een belangrijke stakeholder.

Triodos Bank leeft de beginselen van de Code Banken na. Hierbij geldt echter één uitzondering: Triodos Bank keert geen variabele beloningen uit op basis van vooraf vastgestelde financiële doelstellingen of prestaties. Dit om te voorkomen dat een cultuur waarin onverantwoorde risico’s worden genomen in de hand wordt gewerkt.

Triodos Bank houdt voortdurend toezicht op de naleving van de Code Banken. Daar waar de bank afwijkt van de Code, wordt dit duidelijk aangegeven en gemotiveerd. Meer informatie over de implementatie door Triodos Bank van de Code Banken, en de gehele onder de Code Banken vereiste ‘pas toe of leg uit’-verklaring vindt u op de website.

In september 2014 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een pakket nieuwe ontwikkelingen voor de banksector geïntroduceerd onder de naam ‘Toekomstgericht Bankieren’. Het pakket omvat een Maatschappelijk Statuut, een herziene Code Banken (’Code Banken 2015’) en gedragsregels verband houdend met de Nederlandse bankierseed. De Code Banken 2015 werd van kracht op 1 januari 2015, en zal derhalve pas van toepassing zijn op het boekjaar 2015. Triodos Bank is op dit moment bezig met het analyseren van de nieuwe best practices om te kijken of haar interne organisatie verder moet worden aangepast en zo ja, welke maatregelen er moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de Code Banken 2015 wordt nageleefd.