Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Onderwijs – Header image (foto)

Onderwijs

Impactmetingen

In 2014 maakten circa 821.500 mensen gebruik van het werk van educatieve instellingen die door Triodos Bank werden gefinancierd (2013: 587.300). Dit is voornamelijk te danken aan de groei van deze sector in Spanje.

Voor elke twee klanten van Triodos Bank genoten dus drie personen onderwijs via een instelling die door ons werd gefinancierd.

Onderwijs – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening onderwijs

Percentage van onze kredieten aan de onderwijssector

Onderwijs – 3,4% van onze kredieten aan de onderwijssector (cirkeldiagram)

Kredieten aan de onderwijssector per subsector

Onderwijs – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op onderwijs

We zijn van mening dat onderwijs grote voordelen met zich meebrengt voor personen voor wat betreft persoonlijke ontwikkeling en welzijn – en voor de maatschappij voor wat betreft economische ontwikkeling en sociale samenhang.

Gevarieerd onderwijs. Buitengewone voordelen

Triodos Bank gelooft in verbetering van levenskwaliteit in het hele sociale spectrum. Daarom pleit de bank ervoor dat het onderwijssysteem voldoende variëteit kent en in de behoeften van een ieder voorziet, ongeacht iemands capaciteiten.

Sommige onderwijsinstellingen die vernieuwende onderwijsconcepten hanteren, of die werken met personen met speciale behoeften, hebben naast financiering door de overheid ook andere financiële ondersteuning nodig. We streven ernaar een bijdrage te leveren aan het behoud en koesteren van deze diversiteit binnen het onderwijssysteem – om een positieve impact voor personen, hun gezinnen en de maatschappij te realiseren.

Onze prioriteiten

De vroege kindertijd is een bijzondere belangrijke fase in iemands persoonlijke en sociale ontwikkeling. Daarom financieren we veel (kleuter)scholen die een filosofie aanhangen die voornamelijk is gericht op stimulering van de creativiteit van kinderen.

Ook financieren we onderwijsinstellingen voor mensen met speciale behoeften en projecten voor volwassenen- en gemeenschapsonderwijs.

Onze activiteiten

Triodos Bank verleent kredieten aan onderwijsinstellingen die een aanvulling willen zijn op nationale onderwijssystemen door vernieuwende benaderingen in het werken met personen met speciale behoeften toe te passen.

Praktijkvoorbeeld

Waldorfschool Zuid-West München

Onderwijs – Praktijkvoorbeeld Waldorf School Munich South West (foto)

Wat was de reden/uitdaging voor het project?

Uit veel gesprekken met de mensen is ons gebleken dat de maatschappij op het punt staat uiteen te vallen in drie groepen: een middengroep – de werkenden – en twee randgroepen – de kinderen en de senioren. Vooral deze laatste twee groepen vormen een grote uitdaging voor de maatschappij, omdat ze begeleiding nodig hebben: kinderen omdat beide ouders vanwege de hoge kosten van levensonderhoud in de stad München moeten werken en senioren omdat zij vaak niet meer zo vitaal en zelfstandig zijn. Hierdoor glijden ze dikwijls af naar de rand van de samenleving en leiden ze een anoniem en teruggetrokken leven.

Om dit tegen te gaan, hebben wij het concept van het 'meergeneratieterrein' ontwikkeld. Hiermee willen wij synergie creëren en de generaties weer samenbrengen, geheel volgens het Afrikaanse spreekwoord “Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden“.

Voor de oudere generaties was het vanzelfsprekend om in een dorp op te groeien, zich vrij te kunnen ontplooien en door de meest uiteenlopende mensen, dus niet alleen door de ouders, op de grenzen te worden gewezen. Maar aangezien de grootfamilie tegenwoordig niet meer bestaat, hebben wij gezegd dat het niet altijd bloedverwantschap hoeft te zijn, het lukt net zo goed met geestverwantschap.

Dat was de reden dat wij een gemeenschap voor elkaar en met elkaar wilden creëren om iedereen te laten zien wat zijn of haar plaats in de maatschappij is.

Hoe lost u deze uitdaging door middel van uw project op?

In het project is ruimte voor alle levensstations, van de crèche tot en met de zorgkamer. Het komt echter aan op de innerlijke factoren, want de synergie ontstaat met elkaar: wij hebben ouderen die in het kinderdagverblijf, bij de middagopvang en in de kantine meehelpen en daar ook kunnen eten. Andersom hebben wij ook projecten waarbij leerlingen de senioren helpen, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. De synergie is hier echt aanwezig.

Het project moet echter ook energetisch up-to-date zijn: er is een verbinding met onze energiecentrale, d.w.z. de school en het woongedeelte zijn zelfvoorzienend qua energie door middel van een warmtekrachtcentrale en PV-systemen. De PV-systemen wekken zelfs nog meer energie op dan nodig is. Hierdoor kunnen wij de overtollige energie aan de gemeente leveren.

Verder bieden wij carsharing aan. Het is ons doel om enerzijds met de energiecentrale en de gebouwen zo CO2-neutraal mogelijk te blijven en anderzijds de verkeersdrukte in München door een kleine bijdrage te verminderen. Als er dus echt een keer een auto nodig mocht zijn, kan men goedkoop een van onze deelauto's huren. Verder is er hier een zeer goede aansluiting op het openbaar vervoer.

Wat betekent de Triodos Bank voor uw organisatie/school?

De Triodos Bank was de enige bank die het aandurfde om dit project met ons te realiseren. Wij zijn een zeer kleine organisatie en stonden voor de uitdaging om met heel weinig eigen vermogen de financiering van een enorm perceel van bijna 20.000 m2 midden in München rond te krijgen.

Dat was de reden waarom de andere banken ons één voor één hebben afgewezen. Alleen de Triodos Bank besloot om het project samen met ons te realiseren. Deze duurzaamheid die de Triodos Bank praktiseert, is hier bij ons voorbeeld heel duidelijk tot uiting gekomen.

Wat betekent het project voor de sector waarin u actief bent?

De topambtenaren waren te gast op ons openingsfeest afgelopen weekend en ze vertelden ons dat dit niet alleen een voorbeeldproject voor cognitieve ontwikkeling in eigenlijke zin, maar ook van sociaal en maatschappelijk belang is. De respons van alle kanten is enorm. Wij hebben aanvragen zowel van de stad München als uit andere landen om meer van dit soort projecten te realiseren.

Ook van directies van andere scholen krijgen wij positieve reacties. Zo'n project betekent echter verder denken dan school – dat schrikt velen af. Want het betekent ook een gigantische hoeveelheid werk.

Welke maatschappelijke betekenis heeft uw organisatie?

Wij zijn een gemeenschap zonder dit dogmatisch te zien. De kinderen leren weer buiten te spelen en vanaf het begin om met elkaar in een gemeenschap te leven.

Wij brengen deze gemeenschapsgedachte in de praktijk en breiden haar ook uit naar het stadsdeel. Ons terrein is voor iedereen toegankelijk. Wij schermen ons niet af, maar willen vooroordelen uit de weg ruimen en betrekken ook telkens weer het stadsdeel erbij. Zelfs de gemeenteraad heeft ons laten weten dat men erg blij is dat wij er zijn en dat onze organisatie het stadsdeel opwaardeert.

Er zijn zo veel plaatsen waar men de mensen weer naar elkaar toe moet brengen, hen moet helpen om uit hun isolement te komen. Dit betreft vooral veel oudere mensen, die vaak in eenzaamheid leven. Meergeneratieterreinen zorgen ervoor dat deze mensen in onze maatschappij re-integreren en geven hen een stukje waardigheid terug.

Wij brengen deze generaties weer samen tot één gemeenschap.

Hoe sterk deelt de Triodos Bank uw visie volgens u?

Ik vind dat de Triodos Bank onze visie heel sterk deelt en ook trouw blijft aan zijn eigen visie – ondanks de vele regels die tegenwoordig aan banken worden opgelegd. Met name bij projecten zoals dat van ons komt het vooral aan op de mensen en hoe enthousiast ze worden van visies. Deze focus op de mensen vinden wij net als de Triodos Bank erg belangrijk. Als ze puur op basis van de feiten zouden hebben besloten, zou dit project niet zijn gerealiseerd.

Methoden

Wij definiëren onderwijsinstellingen als ‘instellingen voor het verstrekken van onderwijs’ zoals scholen, opleidingscentra, enz. Kinderdagverblijven worden alleen meegerekend als het merendeel van hun activiteiten educatief van aard is.

Het aantal personen dat onderwijs genoot is gebaseerd op feitelijke cijfers van het aantal mensen dat cursussen of scholen enz. heeft bezocht van een instelling die door ons wordt gefinancierd. Of, als die gegevens niet beschikbaar zijn, het gemiddeld aantal personen dat gedurende het jaar een cursus heeft gevolgd, vermenigvuldigd met het aantal cursussen dat zij hebben georganiseerd.

We hebben ten minste 80% van de onderwijsportefeuille gemeten en de cijfers geëxtrapoleerd. We nemen 100% van de impact voor onze rekening wanneer we medefinancier zijn van een project.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2014 waren er in totaal 530.000 klanten.