Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Biologisch(e) voedsel en landbouw – Header image (foto)

Biologische landbouw en voeding

Impactmetingen

De biologische landbouwbedrijven die door Triodos Bank worden gefinancierd, produceerden in 2014 het equivalent van 23,6 miljoen maaltijden. Dat is voldoende om circa 21.600 mensen gedurende een jaar te voorzien van biologisch voedsel (2013: 21.400).

We financieren circa 31.500 hectare biologische landbouwgrond in heel Europa. Dit betekent landbouwgrond ter grootte van één voetbalveld voor elke 10,1 klanten van Triodos Bank, elk voldoende voortbrengend voor 450 maaltijden per jaar.

Biologische landbouw en voeding – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening biologische landbouw en voeding

Percentage van onze kredieten aan de biologische landbouw- en voedingsector

Biologische landbouw en voeding – 4,7% van onze kredieten aan de biologische voedsel- en landbouwsector (cirkeldiagram)
  • 2,8% ann biologische landbouw
  • 1,9% aan biologische voedingsbedrijven

Financiering van biologisch voedsel per subsector

Financiering van biologisch voedsel per subsector (cirkeldiagram)

Financiering van biologische landbouw per subsector

Financiering van biologische landbouw per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op biologische landbouw en voeding

Onze relatie met de grond en de aarde vereist een systemisch perspectief.

We kunnen het ons niet langer permitteren om een wereldbeeld te hanteren dat landbouwgrond ziet als het beginpunt van een grenzeloos winningsproces. In plaats daarvan moet landbouw worden bezien binnen de context van een natuurlijk systeem van voedingsstoffen, water, biodiversiteit, dierwelzijn en sociale omstandigheden.

De impact van landbouw

We hebben boeren nodig die methodes gaan toepassen die natuurlijke bronnen conserveren en recyclen. We willen een levendige en gevarieerde landbouwsector helpen creëren met meer kleinere landbouwbedrijven die nauwere banden met lokale gemeenschappen en lokale consumenten hebben.

Het respecteren van dierenwelzijn is een fundamenteel aspect van hoe we omgaan met de wereld om ons heen en een kernprincipe van biologische landbouw.

Bij biologische landbouw staan bescherming van en respect voor de natuur voorop. Daarom is het hanteren van hogere standaarden voor dierenwelzijn dan bij conventionele landbouw een van de voornaamste doelstellingen.

Het respecteren van dierenrechten komt voort uit de overtuiging dat wij mensen een verantwoordelijkheid hebben als dominerende soort op deze planeet. Voorts is er wetenschappelijk bewijs dat hogere standaarden voor dierenwelzijn bij biologische landbouw ook leiden tot gezondere producten voor mensen (denk aan minder gebruik van antibiotica). Hogere standaarden voor dierenwelzijn betekenen gezondere dieren, en positieve voordelen voor mensen die van voedsel kunnen genieten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van kunstmatige hormonen of antibiotica.

Onze prioriteiten

We richten ons op het ondersteunen van boeren die laten zien wat de voordelen van duurzame en biologische landbouwprincipes zijn.

We willen ook meer duurzaam bebouwde grond stimuleren door kredieten te verlenen voor het omschakelen van gangbare naar biologisch bewerkte grond. Ook willen we de gezonde ontwikkeling ondersteunen van de voedselsector in brede zin door producenten, distributeurs, retailers en traiteurs van voedsel te financieren die hun betrokkenheid bij duurzaam voedsel laten zien en die aan de stijgende vraag naar biologisch voedsel voldoen.

Onze activiteiten

Bij biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van kunstmatige meststoffen en pesticiden, onderkent men het belang van biodiversiteit en worden de hoogste standaarden van dierenwelzijn doorgevoerd.

Alle landbouwkredieten van Triodos Bank zijn verstrekt aan landbouwbedrijven die biologisch zijn gecertificeerd, zich in de overgangsfase bevinden naar biologische productie of duidelijk laten zien dat ze achter die principes en praktijken staan. Daarnaast financieren we detailhandel, groothandel, distributie- en cateringbedrijven die biologische voedsel-, drank- en andere producten leveren. Via de door Triodos Investment Management beheerde fondsen ondersteunen we ook biologische en fair-trade voedselproducenten in opkomende markten, waaronder het Triodos Organic Growth Fund, een langetermijn private equity ‘evergreen’ fonds.

 

Biologische landbouwgrond (hectare) en aandeel totale landbouwgrond in Europa 2011

Biologische landbouwgrond (hectare) en aandeel totale landbouwgrond in Europa 2011 (wereldkaart)

Bron: FiBL

Triodos Bank financiert 29.771 hectare biologische landbouwgrond in heel Europa – het equivalent van circa 60% van de totale biologische landbouwgrond in Nederland.

Praktijkvoorbeeld

El Huerto de Lucas (De Tuin van Lucas)
 

Biologisch(e) voedsel en landbouw – El Huerto de Lucas (Lucas’ Garden) (foto)

Het verhaal achter De Tuin van Lucas

Waarop is dit project geïnspireerd?

Gezondheid en milieu, dat is waar het allemaal om draait bij De Tuin van Lucas, de eerste 100% biologische markt van Madrid.

Meervoudige Chemische Sensitiviteit (MCS) is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor bepaalde stoffen die aanwezig zijn in de atmosfeer en in alledaagse producten als deodorant, aftershave, zeep en zelfs kleding. Pilar Muñoz-Calero, een arts die zelf aan MCS lijdt en een van de grondleggers is van De Tuin van Lucas, is voorzitter van de Stichting Alborada en sterk pleitbezorger van de biologische markt. Mede door haar eigen ervaring weet zij het belang van een schone leefomgeving en het gebruik van milieuvriendelijke producten - variërend van voedingswaren tot producten voor persoonlijke hygiëne - op waarde te schatten. Haar doel was het creëren van een ruimte in het centrum van een stad als Madrid die vrij was van vervuiling en giftige chemicaliën, waar mensen boodschappen konden doen, uit eten konden gaan en zich goed konden voelen.

Ook haar neven zijn betrokken bij de markt: Javier Muñoz-Calero, gerenommeerd chef-kok en actief voorstander van het eco-restaurant in De Tuin van Lucas, en Alejandro Muñoz-Calero, als manager.

Met welke innovatie is dit probleem aangepakt?

De Tuin van Lucas bestaat uit meer dan 450 vierkante meter gewijd aan het behouden van de gezondheid en de bescherming van het milieu door voeding – “het beste medicijn.” In elk stalletje op de markt wordt een ander product verkocht, hetgeen verantwoorde consumptie eenvoudiger maakt. De producten variëren van biologisch fruit en groenten, ecologische stukken vlees, duurzaam gevangen vis, vleeswaren, peulvruchten, ijs, kruidenthee, jam en ambachtelijke producten tot ecologische schoonmaakmiddelen en natuurlijke cosmeticaproducten.

In het bedrijfsrestaurant, die zich in het centrum van de markt bevindt, worden biologische maaltijden verkocht tegen betaalbare prijzen. In De Tuin van Lucas is ook een afvalinzamelpunt aanwezig voor papier, plastic, glas, batterijen en afgewerkte olie, dat zowel door restaurateurs als klanten wordt gebruikt.

Energiezuinigheid en duurzame bouw staan eveneens centraal bij de marktaanpak. Energie is afkomstig uit duurzame bronnen, materialen zijn milieuvriendelijk en de lucht wordt gefilterd.

De Tuin van Lucas biedt ook ruimte aan andere activiteiten plaats ter stimulering van de gezondheid, ecologie en persoonlijke ontwikkeling, zoals discussies, workshops en bijeenkomsten.

Wat was de impact van Triodos Bank op het bedrijf?

De Tuin van Lucas is geopend in mei 2014. Triodos Bank heeft onder andere de locatie, de bouw, de materialen en de koelunits gefinancierd. De bank heeft het project van meet af aan gesteund dankzij de betrokkenheid van het project bij initiatieven ter bevordering van verantwoorde consumptie, biologische landbouw en veeteelt, en gezonde voeding.

Bij de samenstelling van dit verslag heeft Triodos Bank de verbouwing van de markt gefinancierd zodat klanten makkelijker onder één dak hun boodschappen konden doen.

Wat was de impact van het project op de sector?

Hoewel biologische winkels en eco-restaurants al enige tijd bestaan, kan De Tuin van Lucas worden gezien als een pionier die het concept 'biologische markt' in de sector heeft geïntroduceerd. Het doel is om biologische voeding makkelijker verkrijgbaar te maken en een betere prijs/kwaliteitverhouding te bewerkstelligen.

Wat was de impact van uw project op de gemeenschap?

De biologische supermarkt en het eco-restaurant van De Tuin van Lucas bevinden zich in Chueca, een strategisch gelegen deel van de hoofdstad waar veel mensen komen. Met het project worden niet alleen de consumenten uit het gebied bereikt; het heeft ook gevolgen voor producenten en distributeurs die zorgen dat de biologische producten van het veld op tafel of in het winkelwagentje komen.

De Tuin van Lucas verzet heel wat werk voor de promotie van verantwoorde consumptie van biologisch voedsel en andere producten die helpen bij het behoud van het milieu, de stimulering van lokale economieën en de bescherming van de volksgezondheid.

Hoe draagt Triodos Bank de visie van het project uit?

De duurzame benadering van het project werd mogelijk gemaakt door de duurzame financiering door Triodos Bank. “Gezien de waarden van het project was het niet meer dan logisch dat we voor de financiering voor een ethische bank kozen om De Tuin van Lucas te verwezenlijken. Triodos Bank is evenzeer begaan met het milieu en de volksgezondheid en begreep wat met het project van meet af aan werd beoogd," aldus Pilar Muñoz-Calero.

Methoden

We nemen 100% van de impact voor onze rekening wanneer we medefinancier zijn van een project. Zorgboerderijen worden uitsluitend meegenomen wanneer hun hoofdactiviteiten en -inkomsten bestaan uit landbouw en veeteelt, met zorg als nevenactiviteit. Indien het niet mogelijk is om 100% van de benodigde gegevens te verkrijgen, meten we ten minste 80% van de projecten in de portefeuille, middelen we dit cijfer en berekenen we het cijfer voor de resterende 20%.

Met behulp van de door het Global Footprint Network en het Wereldnatuurfonds (WNF) ontwikkelde Ecologische Voetafdruk-methode is een inschatting gemaakt van het totaal aantal mensen dat van voedsel zou kunnen worden voorzien dat afkomstig is van de biologische landbouwgrond die wordt bewerkt met behulp van kredieten van Triodos Bank. Uit deze theoretische benadering blijkt het verband tussen het voedingspatroon van mensen en de landbouwgrond die hun voedsel voortbrengt.

De Ecologische Voetafdruk (EV) is een meting van de ‘global hectares’ (gha) die verband houden met economische activiteiten die een bepaalde bron verbruiken. Het Global Footprint Network heeft voor een groot aantal landen een schatting van de EV gemaakt. Het WNF schat dat voor de hele EU gemiddeld 1,06 gha landbouwgrond en 0,19 gha weiland nodig is om iedereen in Europa en daarbuiten een jaar lang van voedsel te voorzien dat afkomstig is van de bewerkte grond. Het WNF heeft schattingen gemaakt van de EV voor elk van de vijf landen waar Triodos Bank de biologische landbouw financiert. Deze gegevens zijn gebruikt bij het maken van een schatting van het aantal mensen dat drie keer per dag van een maaltijd kan worden voorzien die afkomstig is van de totale bewerkte landbouwgrond van de Europese voedselproductiebedrijven die door Triodos Bank worden gefinancierd.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2014 waren er in totaal 530.000 klanten. Een voetbalveld is ongeveer 0,6 hectare groot.