Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Duurzaam vastgoed – Header image (foto)

Duurzaam vastgoed

Impactmetingen

Triodos financiert ongeveer 2.400 eco-vriendelijke woningen (2013: 2.200) en ongeveer 120 bedrijfspanden die rond 150.000m2 kantoorruimte beslaan – genoeg voor circa 7.500 mensen.

We financieren ook 1.400 hectares (2013: 1.000 hectares) natuur-/beschermd gebied. Dat is circa 27m2 aan natuur-/beschermd gebied per klant – ongeveer de afmeting van een kleine tuin.

Duurzaam vastgoed – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening duurzaam vastgoed

Percentage van onze kredieten aan de duurzame vastgoedsector

Duurzaam vastgoed– 9,4% van onze kredieten aan de duurzame vastgoedsector (cirkeldiagram)

Financiering van duurzaam vastgoed per subsector

Duurzaam vastgoed – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op duurzaam vastgoed

Gebouwen verbruiken op dit moment 40% van alle energie die in de EU wordt geproduceerd en leveren eenzelfde aandeel aan de CO2-uitstoot in Europa. Indien we willen overgaan op een daadwerkelijk duurzame economie moeten we nagaan hoe we gebouwen moeten bouwen en onderhouden.

Hightech duurzame ontwikkelingen

Er zijn technologieën en technieken om nieuwe panden te bouwen met duurzame materialen en ontwerpen. Deze gebouwen verbruiken veel minder energie en stoten minder CO2 uit, waardoor ze een enorme impact realiseren in een sector die van oudsher op dat gebied zeer inefficiënt is. Een fantastische mogelijkheid voor Triodos Bank om mee te bouwen aan de toekomst.

Behouden van het oude, moderniseren van het nieuwe

Het merendeel van de hedendaagse gebouwen zal er over 50 jaar nog steeds staan en veel historische gebouwen zullen vanwege hun culturele functie behouden blijven.

Voor bestaande panden kunnen renovatie- en moderniseringsprojecten de duurzaamheid van gebouwen enorm verbeteren – onder andere door isolatiemaatregelen, het gebruik van energiezuinige verlichting en verwarming, geavanceerde beheersystemen en energiezuinige apparatuur. De manier waarop een pand wordt gebruikt speelt ook een grote rol bij de totale impact ervan; bijvoorbeeld de bezettingsgraad van een kantoorgebouw en de mate waarin het gebruik maakt van telecommunicatietechnologie zoals videoconferencing om het aantal zakelijke reizen te beperken.

Onze activiteiten

Triodos Bank financiert ontwikkelingen in nieuwbouwprojecten zodat vastgoed aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden voldoet. We financieren ook de renovatie of herontwikkeling van bestaande panden zodat ze energiezuiniger worden.

Een duurzaam dak boven uw hoofd

Sommige vestigingen verstrekken ook hypotheken aan particulieren, waarbij ze voornamelijk hoge duurzaamheidsstandaarden stimuleren, en degenen die de duurzaamheidsklasse van hun woning willen verbeteren ondersteunen.

Praktijkvoorbeeld

The Lodge: een duurzaam vastgoedproject voor mensen met een beperking
 

Duurzaam vastgoed – Praktijkvoorbeeld The Lodge (foto)

The Lodge is een energiezuinig vastgoedproject voor mensen met een beperking, ontwikkeld door vastgoedkantoor Leiegoed. Triodos Bank hielp met de financiering. Wij hadden een gesprek over het project met de manager van Leiegoed, Luc Peerlinck.

Wat was de uitdaging voor dit project?

“Als vastgoedonderneming hechten we veel belang aan ethisch bouwen. Duurzaamheid en ecologie worden steeds belangrijker, daarom kozen we voor een duurzaam laagenergiegebouw. Concreet bouwen we 14 huurwoningen: 8 appartementen, 6 studio’s en een gemeenschappelijke ruimte. Het bijzondere aan The Lodge is dat de helft van de woningen is voorbehouden voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Momenteel is er amper aanbod voor mensen met een beperking, dus daar wilden wij verandering in brengen.”

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

“In de eerste plaats omdat we kiezen voor een duurzaam laagenergiegebouw met houtskeletwanden en betonnen vloerplaten. Een houtskeletbouw in de buitenbouw bij appartementen is vrij nieuw, omdat je goed moet nadenken over brandveiligheid en een sterke bouwstructuur. Daar zijn we in geslaagd.

Hierdoor kunnen we een laag energieverbruik garanderen. Daarnaast werken we ook met betaalbare huurprijzen, waardoor de woningen voor veel meer mensen toegankelijk zijn.

Op het gelijkvloers bouwen we bovendien een gemeenschappelijke ruimte die aangepast is aan rolstoelgebruikers. Die ruimte kan als ontspanningsruimte gebruikt worden, maar bijvoorbeeld ook voor een doktersbezoek of een therapiesessie. De helft van de woningen is sowieso voorbehouden voor mensen met een beperking. Maar het zou kunnen dat een bewoner extra hulp nodig heeft. Daarom kan de andere helft ook verhuurd worden aan een familielid of aan een hulpverlener.”

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

“Leiegoed heeft de oorspronkelijke gebouwen aangekocht. Die worden eerst afgebroken en daarna kunnen we beginnen aan de werf. Triodos financiert iets meer dan de helft van het totaalbudget, ongeveer 2 miljoen euro.

Voor Triodos Bank was het erg belangrijk om ons engagement te bewijzen. Het feit dat we bewust kiezen voor een duurzaam laagenergiegebouw voor mensen met een beperking was dan ook doorslaggevend om de financiering binnen te halen.

Welke impact heeft uw project op de vastgoedsector?

“Er zijn amper woningen beschikbaar voor mensen met een beperking. Maar ik ben ervan overtuigd dat andere bedrijven uit de vastgoedsector nu mee op de kar zullen springen. Aangepaste woningen voor mensen met een beperking is cruciaal in onze samenleving, dus ik hoop dat ons project een aanzet is voor soortgelijke initiatieven.”

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

“In de zorgsector zijn er ellenlange wachtlijsten voor mensen met een beperking. The Lodge kan een aanzet zijn om meer middelen vrij te maken voor mensen met een beperking. Voor ons betekent een duurzame samenleving een samenleving met aandacht voor het individu en voor ecologie. Iedereen heeft zijn plek nodig en heeft recht op een kwalitatieve, duurzame woning voor een betaalbare prijs. We willen ook het contact met de medebewoners aanmoedigen. Daarom kiezen we bij The Lodge voor een gemeenschappelijke ruimte, maximumhuurprijzen en een laagenergiebouw. Zo willen we het contact tussen de medebewoners aanmoedigen en het bewustzijn rond energiezuinig wonen laten groeien.”

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

“Zoals Triodos Bank kiest voor ethisch bankieren, kiezen wij voor ethisch bouwen. Zo vonden wij onze ideale partner voor The Lodge.”

De Hallen
 

Duurzaam vastgoed – Praktijkvoorbeeld De Hallen (foto)

Wat was de uitdaging voor dit project?

Hoe vormen we een leegstaand rijksmonument om tot een duurzaam en inspirerend complex? Dat was de vraag voor de initiatiefnemers van de renovatie van De Hallen: de voormalige paardentramremise uit het begin van de twintigste eeuw in Amsterdam Oud-West. Ze vonden een antwoord.

Want het eens zo verrommelde complex is sinds de heropening in 2014 het kloppend hart van het staddeel. Openbare bibliotheek, leescafé, restaurant, filmhuis, TV-studio, kinderdagverblijf, kunstuitleen, mode-ateliers, ambachtelijke werkplaatsen, publiekspassage: allemaal vonden ze een plaats in De Hallen. In de openbare passage worden activiteiten georganiseerd, waaronder de Local Goods Weekend Market met biologische producten uit de regio. Het openbare karakter maakt het gebouw tot een inspirerende ontmoetingsplek die de verbinding in de samenleving versterkt en de leefbaarheid van Oud-West bevordert.

Initiatiefnemer van de renovatie was André van Stigt in nauwe samenspraak met buurtbewoners, toekomstige gebruikers en de gemeente Amsterdam.. Gezamenlijk richtten zij Stichting TramRemise OntwikkelingsMaatschappij (TROM) op, verantwoordelijk voor renovatie, beheer en exploitatie.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Na de herontwikkeling is De Hallen een energiezuinig complex geworden. De CO2-uitstoot is met meer dan 50% afgenomen en de energieprestatie van het monument kon worden verbeterd van energielabel G naar A. Dit was het hoogst haalbare label voor dit oude gebouw met grote en moeilijk te verwarmen ruimtes. In De Hallen wordt onder meer gebruik gemaakt van zonnecollectoren, warmte-koude-opslag en ledverlichting. Het gebouw is bij de renovatie goed en hoogwaardig geïsoleerd.

De Hallen is niet alleen een innovatief project als het gaat om de energieprestatie. Ook in financieel opzicht is het project vernieuwend. Zo maken de opbrengsten uit de huur van horeca en hotel het mogelijk om creatieve starters betaalbare atelierruimte te bieden. De renovatie is grotendeels zonder subsidie gefinancierd. Ook dat is uniek. De benodigde middelen waren naast private investeerders, afkomstig van leningen van bij Triodos Bank, (M: het was geen investering) Triodos Groenfonds en het Nationaal Restauratiefonds.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Verbinding en betrokkenheid: dat waren tijdens de renovatie de leidende principes van TROM, de stichting die verantwoordelijk is voor de herontwikkeling van De Hallen. Die uitgangspunten staan nog steeds centraal nu het complex in gebruik is. Beide principes komen tot uiting doordat het gerenoveerde complex een verbindende functie heeft in de omgeving, en doordat gebruikers en buurtbewoners actief betrokken waren bij de renovatie.

Ze komen ook terug in de manier waarop financiers al in een vroegtijdig stadium ook inhoudelijk waren betrokken bij de planvorming. Triodos Bank en Triodos Groenfonds verstrekten niet alleen kapitaal, ze hadden een essentiële rol in een voorspoedige voortgang van het bouwproces, dachten actief mee over de haalbaarheid van de exploitatie en waren als betrokken financiers bereid om een aanvullende financiering te verstrekken t.b.v. de realisatie van de Parisienzaal.

Welke impact heeft uw project op de vastgoedsector?

De Hallen is voor de vastgoedsector een inspirerend voorbeeld van het duurzaam renoveren van een monumentaal gebouw. De renovatie was technisch innovatief en leidde tot een energiezuinig complex. De herontwikkeling van De Hallen laat zien dat het mogelijk is om een groot complex weer een eigentijdse functie te geven, en dat dat financieel rendabel kan zónder grote subsidies.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Het is eerder genoemd: de gerenoveerde Hallen is een ontmoetingsplek en heeft een verbindende functie in de stad en de buurt. Maar de maatschappelijke bijdrage is veel breder.

Een mooi voorbeeld daarvan zijn de opleidingsmogelijkheden die het complex beidt. In Nederland neemt het aantal mensen af dat kennis, vaardigheid en ervaring heeft bij het restaureren en onderhouden van monumenten. Net als het aantal leerlingen dat zich aanmeldt voor ambachtelijke opleidingen: ook dat krimpt. Om aan die ontwikkeling tegenwicht te bieden, zijn in de gerenoveerde tramremise ambachtelijke ateliers en leerlingwerkplekken ingericht.

Om jongeren bijvoorbeeld weer warm te maken voor specialistisch onderhoudswerk, leidt het bouwbedrijf zijn mensen onder andere in De Hallen ‘on the job’ op. Op de school en in de ateliers wordt gewerkt aan verschillende projecten rond herstel en verbouw van allerlei monumentale gebouwen in Amsterdam. Verder bieden verschillende gebruikers van het complex werkplekken aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Triodos Bank financiert duurzame projecten die bijdragen aan levenskwaliteit. Monumentale gebouwen zoals De Hallen bevorderen de leefbaarheid en verhogen de belevingswaarde van hun omgeving.

Monumenten hebben een cultureel-historische waarde. Vaak gaat het om markante gebouwen waar mensen zich mee verbonden voelen en die het gezicht van een stad bepalen. Dat maakt het belangrijk om ze te behouden en ze een eigentijdse invulling te geven, zodat ze een verbindende functie kunnen spelen in de samenleving. Bovendien levert een gebouw dat prettig is om in te verblijven, een directe bijdrage aan de levenskwaliteit van bewoners, gebruikers en bezoekers. Ook dat is voor Triodos Bank een belangrijke reden om te investeren in duurzaam vastgoed.

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. Met het ontwikkelen van energiezuinig vastgoed is dus veel milieuwinst te behalen. Duurzaam renoveren van bestaande panden, levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Methoden

Bij onze berekeningen zijn we uitgegaan van een gemiddeld vloeroppervlak per kantoormedewerker van 20m2.