Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Duurzame energie – Header image (foto)

Duurzame energie

Impactmetingen

Triodos Bank financiert onder andere ondernemingen die duurzame energieprojecten ontwikkelen en exploiteren. Daarnaast richt de bank zich op projecten op het gebied van energiebesparing en bevordering van energie-efficiëntie.

Eind 2014 financierden de Triodos Groep en haar beleggingsfondsen gezamenlijk 379 projecten in heel Europa (2013: 376). De gezamenlijke opwekkingscapaciteit van deze projecten was 2.100 MW (2013: 2.300 MW). Dit was voldoende om 1 miljoen Europese huishoudens een jaar lang van energie te voorzien (2013: 1,3 miljoen).

Per klant van Triodos Bank hebben we dus de elektriciteitsbehoefte van 1,9 huishoudens gefinancierd.

Duurzame energie – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening duurzame energie

Percentage van onze kredieten aan de duurzame-energiesector

Duurzame energiey – 28% van onze kredieten aan de duurzame-energiesector (cirkeldiagram)

Financiering van duurzame energie per subsector

Duurzame energie – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op duurzame energie

Triodos Bank beschouwt energie als een primaire levensbehoefte en daarmee als iets dat zeker duurzaam moet worden opgewekt en gebruikt voor toekomstige generaties.

Waarom het ertoe doet hoe we onze energie opwekken

De stijgende wereldwijde vraag naar energie, de zorgen over de energieveiligheid en de potentiële impact van de wereldwijde klimaatverandering zijn kwesties geworden die steeds dringender aandacht behoeven.

We zien potentieel voor technologieën voor duurzame energie en energie-efficiëntiemaatregelen om een meer veerkrachtig, gedecentraliseerd en duurzaam energiesysteem te creëren dat toegerust is om deze uitdagingen in de toekomst het hoofd te bieden.

Europese overheden ondersteunen stappen in deze richting volgens de ‘20-20-20’-doelstelling van de EU waarin wordt gepleit dat voor het jaar 2020 20% van de energie afkomstig is uit duurzame bronnen, voor 20% meer energie-efficiëntie en voor 20% minder uitstoot van broeikasgassen. Triodos Bank speelt een belangrijke rol bij deze inspanningen om de impact van duurzame energie en energie-efficiëntieprojecten te vergroten.

Onze prioriteiten

Door onze aandacht te richten op de inzet van volwassen technologieën zoals wind- en zonne-energie zijn we in staat een zinvolle bijdrage te leveren aan de noodzakelijke overgang naar ons energiesysteem.

Doordat we al meer dan 25 jaar duurzame energieprojecten financieren, hebben we een schat aan ervaring en expertise opgebouwd die wordt gewaardeerd door de ontwikkelaars en exploitanten van duurzame energie met wie we samenwerken wordt gewaardeerd.

We vergroten onze impact ook door te werken met meer gevarieerde eigendomsstructuren zoals gemeenschapsprogramma’s voor duurzame energie en het financieren van energie-efficiëntie infrastructuur binnen de gebouwde omgeving.

Onze activiteiten

Alle energieprojecten die we financieren dragen bij aan onze visie van een duurzaam-energiesysteem.

Of het nu gaat om de installatie van nieuwe opwekkingscapaciteit voor duurzame energie (door wind- of zonne-energie of waterkracht) of energiebesparingen en efficiëntiemaatregelen, al onze projecten leveren een zinvolle bijdrage aan een veerkrachtiger, duurzamer en schoner energiesysteem.

Praktijkvoorbeeld

Essel-Clean Solu, Nepal
 

Duurzame energie –Praktijkvoorbeeld Essel-Clean Solu – Hydro power in Nepal (foto)

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

42% van de bevolking van Nepal heeft geen toegang tot energie ondanks het feit dat het land een enorm waterkrachtpotentieel heeft dankzij de vele rivieren en de grote hoogteverschillen. Deze twee factoren samen vormen ideale omstandigheden voor waterkrachtprojecten.

Naar schatting heeft Nepal circa 40.000 megawatt (MW) aan economisch haalbaar waterkrachtpotentieel. Op dit moment is er echter niet meer dan circa 600 MW waterkracht ontwikkeld. In het algemeen is energie schaars in Nepal. In het droge seizoen zijn stroomonderbrekingen tot 18 uur per dag geen uitzondering. Hierdoor wordt de economische ontwikkeling van het land ernstig belemmerd, aangezien ondernemers daardoor niet genoeg goederen kunnen produceren en sommigen zich zelfs genoodzaakt hebben gezien hun bedrijven te sluiten. Het Essel-Clean Solu-project zorgt voor meer dan 10% extra capaciteit op de energiemarkt. We hopen dat hiermee de gemiddelde uitvalduur minder wordt en dat dit de economische ontwikkeling van het land ten goede komt.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Het Essel-Clean Solu-project is een riviercentraleproject in ontwikkeling in het oostelijk deel van Nepal, ten zuiden van de Mount Everest. Het project heeft een geïnstalleerd vermogen van 82 MW en een jaarlijkse energieproductie van naar verwachting bijna 450 GWh. Dit komt overeen met een vermindering met 352 ton CO2.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Triodos Bank heeft een langdurige relatie met Clean Energy Development Bank, een van de initiatiefnemers van het project en lid van de Global Alliance for Banking on Values. Essel-Clean Solu is deels gefinancierd met een lening van Triodos Groenfonds. Een andere trusted partner - de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) – was eveneens betrokken bij de financiering van het project. Triodos Bank is al diverse jaren actief in Nepal via haar Emerging Markets-activiteiten en heeft zich met haar expertise in de Energie- en Klimaatsector langdurig aan het project verbonden.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Als eerste nationaal en internationaal gefinancierde waterkrachtproject van het land wordt met Essel-Clean Solu baanbrekend werk verricht. Het project is de eerste in zijn soort en een hoeksteen van de ontwikkeling van de energiesector in Nepal. Het is de eerste keer dat buitenlandse kredietverleners zijn gaan samenwerken met Nepalese banken. Zonder buitenlandse investeerders zou Essel-Clean Solu nooit tot stand zijn gekomen, omdat Nepal niet over de benodigde middelen op lange termijn beschikt voor projecten van deze omvang. Om het project te laten slagen was het van essentieel belang dat het vertrouwen van buitenlandse kredietverleners werd gewonnen. Doordat het merendeel van het project wordt gefinancierd met Nepalees vermogen en dankzij de productie van energie voor intern gebruik en de betrokkenheid van een groot aantal buitenlandse investeerders, markeert het Essel-Clean Solu-project een historische ontwikkeling in de Nepalese energiesector.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Essel-Clean Solu draagt in hoge mate bij aan de bestrijding van de energie-armoede in het land. Door zo'n drie miljoen mensen toegang te bieden tot energie zal Essel-Clean Solu een cruciale invloed hebben op de ontwikkeling op lange termijn, waardoor de kwaliteit van leven voor een groot deel van de bevolking beter wordt.

Bovendien zullen de bouw en de exploitatie van het project naar verwachting meer dan 1.000 banen opleveren en bijdragen aan de algehele ontwikkeling van het projectgebied. Geen van de inwoners van het gebied hoeft als gevolg van de werkzaamheden te verhuizen. Door 10% toe te voegen aan de energiecapaciteit van het land zal het project tot aanzienlijke stabiliteit in het energieaanbod leiden, en zo een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank deelt de mening dat het voor de overgang van een 'kolengestookte' naar een duurzame economie van essentieel belang is om de vraag naar energie te verminderen, om energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken, en om op grote schaal te investeren in duurzame energiesystemen, en tegelijkertijd over te stappen op koolstofarme brandstoffen.

Triodos Bank ziet ook de noodzaak in om buitenlandse investeerders te betrekken bij een project dat bedoeld is om meer mensen in afgelegen gebieden toegang te bieden tot energie.

Methoden

De berekening van de vermindering van de CO2-uitstoot gebeurt aan de hand van omrekenkoersen (kWh gram CO2) van het Greenhouse Gas Protocol Initiative op basis van het Beoordelingsrapport 2007 van het internationaal klimaatpanel IPCC. De omrekenkoersen geven aan met hoeveel gram de CO2-uitstoot is verminderd in de mix van alle energiecentrales in een land waarin wij actief zijn voor elke kWh groene energie die in 2006 (de meest recente datum waarover wij beschikken) is geproduceerd. In deze mix is ook de opgestelde duurzame energiecapaciteit meegenomen die niet bespaard zou worden met andere groene energie. In werkelijkheid is de CO2-reductie dus iets hoger.

Onze berekening is gebaseerd op het gemiddelde energiegebruik per kWh per huishouden om het bijbehorende cijfer te extrapoleren. We houden in ogenschouw dat sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk over andere methodes beschikken (zoals het Britse Renewables).

De berekeningen van de 'impact per klant' die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2014 waren er in totaal 530.000 klanten. Circa 10% hiervan heeft betrekking op energie, opgewekt dankzij de duurzame energiebeleggingen van Triodos Investment Management.