Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Visie – Header image (foto)

De toekomst van positieve impact

We willen onze benadering met anderen in de financiële sector delen en zo onze impact beter te kunnen begrijpen, beheren en communiceren. In de loop van 2015 zullen we met andere stakeholders samenwerken, onder andere aan een project over Positieve Impact. dat door UNEP FI wordt gecoördineerd. om te onderzoeken hoe interne processen, beleidsregels en verslagleggingsmethoden kunnen bijdragen aan een grotere mate van positieve impact binnen banken.

Ook willen we de manier waarop we onze impact beoordelen en categoriseren verfijnen door de volgende aspecten in overweging te nemen:

  • De mate van impact die Triodos Bank heeft via het financieren van ondernemers
  • De mate van impact die het specifieke project dat wordt gefinancierd zal hebben
  • De mate van impact die het specifieke project kan hebben op de sector waarin Triodos Bank actief is
  • De mate van impact die de klant heeft op de maatschappij (in het algemeen)

We hebben dit proces opgestart door deze categorieën te gebruiken bij de praktijkvoorbeelden die verspreid over dit hoofdstuk zijn opgenomen. Ook zullen we een actieve rol blijven spelen in de ontwikkeling van de GABV-scorecard, om een effectief instrument te bieden aan stakeholders voor de beoordeling van de duurzaamheidsinspanningen van banken.

We werken ook aan de bouw van meer solide methoden voor toezicht op en het verzamelen van niet-financiële impactgegevens in de vestigingen en Triodos Investment Management, naar aanleiding van de accountantscontrole in 2014 van de impactgegevens zoals die zijn opgenomen in het Verslag van de Directie.

Inzicht in het taartdiagram

Het taartdiagram op de homepage van dit verslag toont het aandeel van de financieringen door Triodos Bank aan bepaalde sectoren als percentage van onze totale kredietportefeuille. Deze percentages zijn exclusief de vermogensbeheeractiviteiten van Triodos.

Overigens hebben we ook voorbeelden van de impact van ons vermogensbeheerbedrijf Triodos Investment Management opgenomen in de impactmetingen, verderop in dit verslag. We denken dat dit relevant is om een compleet beeld te schetsen van de impact van de Triodos Groep.