Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Gezondheids- en sociale zorg – Header image (foto)

Gezondheids- en sociale zorg

Impactmetingen

Bij de beoordeling van de impact van gezondheids- en sociale zorg zijn ‘kwaliteits’-indicatoren per definitie meer kwalitatief van aard. Hoewel de organisaties die we financieren richtlijnen voor goede praktijken naleven, zijn we in het bijzonder op zoek naar die organisaties waarbij de focus op kwaliteit van zorg is verankerd in de cultuur van de organisatie.

Dankzij de kredieten die Triodos Bank via haar vestigingen uitzette, konden (net als in 2013) circa 20.000 mensen gebruikmaken van faciliteiten op het gebied van ouderenzorg. Deze zorg vond plaats in de 249 zorginstellingen (2013: 217), alle gefinancierd door Triodos Bank. Dat betekent financiering van 13,8 zorgdagen per klant van Triodos Bank.

Gezondheids- en sociale zorg – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening gezondheids- en sociale zorg

Percentage van onze kredieten aan de sector gezondheids- en sociale zorg

Gezondheids- en sociale zorg – 12,3% van onze kredieten aan de sector gezondheids- en sociale zorg (cirkeldiagram)

Kredietverlening aan de gezondheids- en sociale zorg per subsector

Gezondheids- en sociale zorg – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op gezondheids- en sociale zorg

Triodos Bank steunt zorgverleners die laten zien dat de mens bij hun organisatie centraal staat.

Door waardengedreven zorgverleners te financieren, voornamelijk die zorgverleners die gericht zijn op ouderen en mensen met speciale behoeften, kunnen we eraan bijdragen dat de levenskwaliteit van mensen in de zorg en het algehele welzijn van een maatschappij verbetert – in een overgangsfase van de manier waarop we sociale zorg organiseren.

Kwaliteitszorg

Omdat wij ons richten op de kwaliteit van de zorg, zien we ook dat de organisaties die we financieren beter toegerust zijn om goede mensen aan te trekken en te behouden, wat een positieve impact heeft op de mensen die de zorg ontvangen, en op de commerciële haalbaarheid van het bedrijf.

Onze prioriteiten

Gezien de noodzaak om meer kwalitatieve en mensgerichte sociale zorg te bieden, richten we ons met name op financiering van de bouw of ontwikkeling van extra zorgfaciliteiten.

De stijgende vraag naar ouderenzorg om in de behoeften van een vergrijzende maatschappij te voorzien, betekent dat we ons richten op financiering van voorzieningen voor ouderenzorg. We concentreren ons ook op ondersteunende zorgdiensten voor mensen met speciale behoeften die inspelen op de uitdagingen en capaciteiten van elk individu.

Onze activiteiten

De vraag naar gezondheids- en sociale zorgdiensten in Europa is aan verandering onderhevig als gevolg van demografische trends en veranderend overheidsbeleid.

Geprojecteerde grijze druk

De verhouding tussen 65-plussers en mensen in de leeftijd van 15 tot 64 (uitgedrukt in procenten)

Gezondheids- en sociale zorg – Geprojecteerde grijze druk (wereldkaart)

Ontleend aan: Eurostat

Hoewel elk land over zijn eigen systeem beschikt voor de financiering van de (gezondheids)zorg bestaat er een gezamenlijke behoefte aan een grotere beschikbaarheid van hoogwaardige zorgverlening.

Praktijkvoorbeeld

Apascide
 

Gezondheids- en sociale zorg – Praktijkvoorbeeld Apascide (foto)

Waarop is dit project geïnspireerd?

In Spanje kunnen naar schatting zo'n 6.000 mensen niet horen of zien. Zij zijn voor de communicatie met hun omgeving afhankelijk van de tastzin. Normaal gesproken komt slechts 3% van de informatie die we tot ons nemen binnen via de tastzin. In 1991 is de Spaanse Vereniging voor Doofblinden en hun Families (Apascide) in Sevilla opgericht. Apascide streeft ernaar doofblinden uit hun isolement te halen.

De problemen voor de kinderen van de doofblinde leden van Apascide werden duidelijker toen zij de leeftijd van 16-18 jaar bereikten en ze na het afronden van de middelbare school nergens meer terecht konden voor vervolgonderwijs. Ze bleven vervolgens thuis of gingen naar centra voor mensen met andere beperkingen, zoals ontwikkelingsstoornissen, psychiatrische aandoeningen en autisme. Daarom heeft Apascide in 2010 het Santa Ángela de la Cruz centrum geopend in het centrum van Salteras, een stadje in Sevilla - het eerste tehuis in zijn soort in Spanje waar jongvolwassen doofblinden hun opleiding kunnen voortzetten.

Met welke innovatie is dit probleem aangepakt?

Santa Ángela de la Cruz is het eerste centrum in zijn soort in Spanje. Het biedt één-op-één contact en zorg voor doofblinden, waardoor hun kwaliteit van leven, en die van hun familie, is verbeterd.

Het centrum is toegankelijk voor mensen vanuit heel Spanje. De interne en externe studenten doen activiteiten waarmee ze hun communicatieve vaardigheden kunnen verbeteren, waardoor ze onafhankelijk worden en zich gewaardeerd voelen. Kortom, waardoor ze een waardig leven kunnen leiden. In het centrum moeten ze dagelijkse taken verrichten, zoals koken en strijken. Ze volgen workshops die kunnen variëren van IT tot lezen en schrijven, kunst, en ambachten als beeldhouwen, naaien en mandvlechten. Ook kunnen ze er paardrijden en is er een tuin, een ontspanningsruimte en een binnenzwembad. Deze activiteiten zijn essentieel voor de ontwikkeling van de manuele vaardigheden, het ruimtelijk bewustzijn en de tastzin. Al deze activiteiten samen vergroten het zelfvertrouwen en geven een gevoel van voldoening, waardoor het gevoel van eigenwaarde van de doofblinden wordt gestimuleerd.

Over elk detail wordt zorgvuldig nagedacht door de medewerkers, die allen specialisten zijn op het gebied van communicatie met doofblinden. Op bordjes op de deur is aangegeven wat zich aan de andere kant van die deur bevindt. Dankzij de brede gangen en de leuningen kan men zich vrijuit bewegen. De vloeren zijn verhoogd en hebben een structuur. Buiten hebben bepaalde punten een bepaalde geur zodat bewoners en bezoekers zich kunnen oriënteren. De handgrepen van de kastjes en de zijkanten van de bedden hebben een kenmerkende vorm. De tegels in de jongenswc's zijn anders dan die in de meisjeswc's, en ga zo maar door.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Volgens de voorzitter van Apascide zou dit project niet mogelijk zou zijn geweest zonder financiering vanuit Triodos Bank en zonder de honderden anonieme schenkingen, de persberichten om het centrum onder de aandacht te brengen en de overheidssubsidies. Helaas heeft de uitbetaling van de overheidssubsidies enkele maanden vertraging opgelopen. Apascide heeft echter geld nodig voor de financiering van de basisbehoeften van het centrum.

Na jaren de eindjes aan elkaar geknoopt te hebben en de dreigende sluiting in 2012 kreeg het centrum van Triodos Bank een oplossing voor zijn financiële probleem aangeboden, waardoor het open kon blijven. In dat jaar heeft Apascide een onbeperkte kredietlijn bij Triodos Bank gekregen, zodat ze over voldoende middelen kon beschikken om de dagelijkse uitgaven te dekken. Die uitgaven varieerden van het op tijd betalen van de medewerkerssalarissen tot het kopen van voedsel voor de kantine.

Wat was de impact van het project op de sector?

Het Apascide centrum en andere bewustmakingsinitiatieven hebben een enorme impact gehad op de sector dankzij de steun van diverse weldoeners en vrijwilligers. Sinds de opening heeft de organisatie gevochten voor formele erkenning van doofblindheid als handicap. In 2004 is de campagne Europees Netwerk voor Doofblinden (EdBN) tot het Europees Parlement doorgedrongen. Naar aanleiding hiervan heeft het Europees Parlement op 1 april 2004 een verklaring afgegeven waarin stond dat doofblindheid werd erkend als “een combinatie van gezichts- en gehoorschade, die tot moeilijkheden leidt op het gebied van toegang tot informatie, communicatie en mobiliteit.”

De professionele zorg aan doofblinden van Apascide en het Santa Ángela de la Cruz centrum hebben het tot een kenniscentrum gemaakt. Apascide is nu op zoek naar steun voor een soortgelijk centrum voor doofblindheid en andere zintuiglijke handicaps en ernstige communicatieproblemen, het Helen Keller Centrum in Ciudad Real. Het project staat model voor de dienstverlening die in de diverse levensfasen nodig is en de ruimten waar de benodigde informatie, documentatie, opleiding en evaluatie zijn ondergebracht.

Wat was de impact van uw project op de lokale gemeenschap?

Het Santa Ángela de la Cruz centrum is op dit moment in gebruik bij 34 mensen en hun families (18 interne en 16 externe studenten). De organisatie hoopt met de 11 extra plaatsen meer doofblinden te kunnen verwelkomen.

Andere belangrijke evenementen zijn de steunprogramma's voor families van doofblinden: “Steun voor verzorgers van doofblinde kinderen,” “Workshops vierhandengebaren,” “Even rust voor vaders en moeders: weekend- en zomerkampen,” en “Fysiotherapie en zwemmen.”

De organisatie werkt onvermoeibaar door om de aandacht op doofblinden te vestigen via haar website en educatieve centra, via trainingsdagen en congressen, cursussen en publicaties. En mede dankzij de diverse vrijwilligers wordt steun geboden aan specialisten op het gebied van doofblindheid.

Hoe draagt Triodos Bank de visie van het centrum uit?

Triodos Bank is zich bewust van het belang van centra als Apascide om de specifieke problemen waarmee mensen die aan deze zintuiglijke handicap lijden te kampen hebben uit de wereld te helpen. Sinds de oprichting van Apascide heeft de bank haar en het Santa Ángela de la Cruz centrum gesteund. Het project van Apascide was een van de zes projecten waarop 23.000 mensen online in een open stemming hun stem hebben uitgebracht. Het won de I Triodos Business Awards en een geldbedrag van EUR 10.000. Er werden 8.675 anonieme stemmen uitgebracht op Apascide. De prijsuitreiking vond plaats tijdens een emotionele ceremonie die in januari jl. in Madrid werd gehouden.

Methoden

We meten het aantal instellingen voor ouderenzorg gefinancierd en het aantal personen dat in die zorginstellingen woont, in het hele vestigingennetwerk van Triodos Bank.

We nemen 100% van de impact voor onze rekening wanneer we medefinancier zijn van een project.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van de gemiddelde spaartegoeden per klant over alle vijf de vestigingen. Deze gemiddelde tegoeden zijn vervolgens gerelateerd aan eenzelfde deel van de totale impact van Triodos Bank in een bepaalde sector. Eind 2014 waren er in totaal 530.000 klanten.