Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Geconsolideerde balans

per 31 december 2014

Download XLS

Voor winstverdeling
Bedragen in duizenden euro’s

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

Activa

 

 

Kasmiddelen

175.225

895.755

Overheidspapier

208.782

48.000

Bankiers

575.743

551.541

Kredieten

4.266.324

3.544.716

Rentedragende waardepapieren

1.710.625

1.224.180

Aandelen

4

4

Deelnemingen

8.720

7.630

Immateriële vaste activa

13.364

11.810

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

39.821

39.085

Overige activa

13.215

17.212

Overlopende activa

140.581

106.720

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

7.152.404

6.446.653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

Bankiers

54.627

62.105

Toevertrouwde middelen

6.288.828

5.650.103

Overige schulden

19.208

21.222

Overlopende passiva

79.489

52.881

Voorzieningen

1.377

1.010

Achtergestelde schulden

5.250

5.300

Eigen vermogen

703.625

654.032

 

 

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen en passiva

7.152.404

6.446.653

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

62.260

43.656

Onherroepelijke faciliteiten

593.771

627.785

 

 

 

 

 

 

 

656.031

671.441