Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Vennootschappelijke balans

per 31 december 2014

Download XLS

Voor winstverdeling
Bedragen in duizenden euro’s

31.12.2014

31.12.2013

 

 

 

Activa

 

 

Kasmiddelen

175.225

895.755

Overheidspapier

208.782

48.000

Bankiers

572.874

549.355

Kredieten

4.266.523

3.544.716

Rentedragende waardepapieren

1.710.625

1.224.180

Aandelen

4

4

Deelnemingen

26.177

29.083

Immateriële vaste activa

9.912

8.736

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

20.858

20.556

Overige activa

31.069

34.746

Overlopende activa

133.614

98.477

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

7.155.663

6.453.608

 

 

 

Passiva

 

 

Bankiers

54.627

62.105

Toevertrouwde middelen

6.295.269

5.660.149

Overige schulden

18.609

21.162

Overlopende passiva

77.702

50.505

Voorzieningen

581

355

 

 

 

 

 

 

 

6.446.788

5.794.276

 

 

 

Achtergestelde schulden

5.250

5.300

 

 

 

Kapitaal

450.732

427.452

Agioreserve

117.911

118.162

Herwaarderingsreserve

390

180

Wettelijke reserve

5.510

5.116

Overige reserves

98.957

77.439

Onverdeelde winst

30.125

25.683

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

703.625

654.032

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

7.155.663

6.453.608

 

 

 

 

 

 

Voorwaardelijke schulden

62.260

43.656

Onherroepelijke faciliteiten

593.771

627.785

 

 

 

 

 

 

 

656.031

671.441