Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Vennootschappelijk mutatieoverzicht van het eigen vermogen

over 2014

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

Aand-
elen-
kapitaal

Agio

Her-
waard-
erings-
reserve

Wettel-
ijke
reserve

Overige
reserve

Onver-
deelde
winst

Totaal eigen
vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 1 januari 2013

375.881

101.656

8

6.031

59.067

22.626

565.269

Uitbreiding aandelenkapitaal

44.822

23.255

 

 

 

 

68.077

Stockdividend

6.749

–6.749

 

 

 

 

Realisatie van herwaardering

 

 

170

 

 

 

170

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen

 

 

2

 

–2

 

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

 

 

 

–241

 

 

–241

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

7.709

–7.709

Winstverdeling vorig boekjaar, dividend

 

 

 

 

 

–14.917

–14.917

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

10.003

 

10.003

Aan de vennootschap vervallen dividend

 

 

 

 

 

Overboeking naar of vrijval van wettelijke reserve ontwikkelingskosten

 

 

 

–674

674

 

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

–12

 

–12

Resultaat boekjaar

 

 

 

 

 

25.683

25.683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 31 december 2013

427.452

118.162

180

5.116

77.439

25.683

654.032

Uitbreiding aandelenkapitaal

14.950

8.079

 

 

 

 

23.029

Stockdividend

8.330

–8.330

 

 

 

 

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen

 

 

200

 

 

 

200

Realisatie van herwaardering

 

 

10

 

–10

 

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

 

 

 

590

 

 

590

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

8.667

–8.667

Winstverdeling vorig boekjaar, dividend

 

 

 

 

 

–17.016

–17.016

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

12.662

 

12.662

Aan de vennootschap vervallen dividend

 

 

 

 

 

Overboeking naar of vrijval van wettelijke reserve ontwikkelingskosten

 

 

 

–196

196

 

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

3

 

3

Resultaat boekjaar

 

 

 

 

 

30.125

30.125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 31 december 2014

450.732

117.911

390

5.510

98.957

30.125

703.625