Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

De wereld in 2014

Historisch lage rentes van de Europese Centrale Bank (ECB) en voor het eerst zelfs negatieve rentes in bijvoorbeeld Duitsland, kenmerkten opnieuw een moeilijk economisch jaar. Desondanks heeft duurzaamheid zich steeds meer verankerd in het leven van mensen.

Deze trend heeft ertoe geleid dat er vanuit enkele vestigingen van de bank grootschalige campagnes zijn gevoerd om aandacht te vestigen op duurzaam en transparant bankieren. Met name in het Verenigd Koninkrijk zijn concurrerende bankenactief. Dit leidt tot meer diversiteit in de financiële sector. Veel van deze nieuwkomers afficheren zich als aanbieders van een alternatief en spelen in op de roep vanuit het publiek om fundamentele verandering in de banksector.

Grote diversiteit is goed voor de financiële sector en, als deze beloften voor wat betreft duurzaamheid oprecht zijn, goed voor de banksector in het algemeen. Steeds meer mensen kiezen voor Triodos Bank als hun voorkeursbank omdat de bank in de meeste van hun financiële behoeften voorziet en dezelfde normen en waarden hanteert. Dit heeft in 2014 geleid tot een groei in de spaar-, krediet- en beleggingsportefeuilles.

Door de evenwichtige en duurzame groei sinds haar oprichting is Triodos Bank uitgegroeid tot een middelgrote bank, met bijpassende regelgeving. Triodos Bank wil een goed beheerde, effectieve organisatie blijven met een langetermijnvisie. Interne eisen en externe regelgeving hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen op het gebied van interne governance, zowel op het hoofdkantoor als bij de verschillende vestigingen van Triodos Bank. Triodos Bank is hierdoor beter gepositioneerd voor groei van haar positieve impact.

Ondanks de groei van de kredietportefeuilles in alle vestigingen is het behalen van een gezond evenwicht tussen de omvang van de kredietportefeuille en de omvang van de toevertrouwde middelen nog steeds een uitdaging voor de toekomst.

Onze resultaten

Voorkeursbank van onze klanten

Triodos Bank wil haar bankfunctie effectief kunnen uitoefenen en haar missie verwezenlijken. Daarvoor is het van belang om een volledig pakket bancaire diensten en een eersteklas klantenservice aan te bieden aan zowel particuliere als zakelijke klanten. Zo zijn duurzame hypotheken in sommige landen nog steeds een uniek product. De Triodos hypotheek in Spanje werd in een belangrijk economisch tijdschrift genoemd als een van de 100 beste zakelijke ideeën.

In Nederland draagt met name het mkb een duurzamer economie een warm hart toe. Veel ondernemers hebben bij Triodos Bank krediet aangevraagd en tevens hun zakelijke bancaire activiteiten, zoals hun rekening-courant, bij Triodos Bank ondergebracht.

In Spanje is de balans gegroeid met 15% (2013: 38%). De groei van het aantal klanten, de toevertrouwde middelen en de kredietportefeuille was lager dan verwacht als gevolg van wijzigingen in de financiële sector. Zoals hogere kosten als gevolg van regelgeving en lagere marges in een kredietmarkt die steeds concurrerender wordt. Het pakket aan bancaire diensten is aanzienlijk uitgebreid door de ingebruikname van 1.000 extra betaalautomaten en circa 200 nieuwe duurzame hypotheken.

In het Verenigd Koninkrijk richt de bank zich opnieuw op de ontwikkeling van een privé-rekening courant. Deze zal volgens de planning begin 2016 worden gelanceerd.

Triodos Bank wil haar kapitaalbasis verder versterken, zodat ze haar activiteiten kan blijven uitbreiden en met name haar kredietportefeuille verder kan groeien.

In 2014 is in Nederland, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk in totaal EUR 23 miljoen aan nieuw kapitaal aangetrokken. De bank kon ruim 1.200 nieuwe certificaathouders verwelkomen. In Duitsland werden voor het eerst actief certificaten aangeboden aan (potentiële) cliënten. Hierdoor werd een bedrag van EUR 2 miljoen nieuw kapitaal aangetrokken.

In België hebben de kredietportefeuille (met 20%, 2013: 15%), fondsen van Triodos Investment Management (met 63%, 2013: 65%) en Private Banking (met 33%, 2013: 61%) een sterke groei laten zien. Door de lage rentetarieven was de groei van de toevertrouwde middelen en het aantal nieuwe klanten (met 7%, 2013: 16%) lager dan in 2013. Een diepgaande haalbaarheidsstudie heeft ervoor gezorgd dat de invoering van een rekening-courant voor retailklanten in België verder is vertraagd.

Het agentschap van Triodos Bank in Frankrijk ligt met de ontwikkeling van zijn activiteiten op schema. Het besluit om het agentschap om te vormen tot een volwaardige vestiging is nog niet genomen.

Deelname aan een lerende organisatie

Triodos Bank stimuleert medewerkers om zich in het kader van hun functie – maar ook daarbuiten – verder te ontwikkelen.

Zo werd Triodos Bank in 2014 in het Verenigd Koninkrijk uitgeroepen tot ‘Living Wage’-werkgever. De bank garandeert namelijk dat de beloning van alle vaste medewerkers, externen en leveranciers die werkzaam zijn bij Triodos Bank aanzienlijk hoger ligt dan het minimumloon in dat land. De bank is in Schotland verhuisd naar een nieuw kantoor, dat met ingang van 2015 de uitvalsbasis zal zijn van het steeds groter wordend zakelijk team.

Elk jaar wordt een internationale ‘Co-worker’s Conference’ georganiseerd, waar een groot aantal medewerkers voor wordt uitgenodigd. In 2014 vond de bijeenkomst plaats in België. De Belgische vestiging van de bank was nauw betrokken bij de organisatie. De Belgische vestiging heeft daarnaast in 2014 een themadag georganiseerd, waarbij het thema ‘Gezondheid en Zorg’ centraal stond. Deze dag werd bijgewoond door interne en externe experts en was gericht op de verdere ontwikkeling van deze belangrijke sector.

De Spaanse vestiging heeft haar interne communicatie verbeterd om zo medewerkers meer bij de bank te betrekken. Zij deed dit door maandelijks bijeenkomsten te organiseren met medewerkers en kredietnemers, hetgeen heeft geleid tot een betrokken Triodos Bank-gemeenschap. Deze bijeenkomsten zullen ook in 2015 plaatsvinden.