Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Duurzaam sparen en kredietverlening

Grotere impact door duurzame financiering

Triodos Bank wil blijvend een positie verwerven als belangrijke bank binnen de duurzame sectoren waarin zij actief is.

De kredietportefeuille is in 2014 opnieuw gegroeid en verder gediversifieerd. De kredietverstrekking in België is de mijlpaal van EUR 1 miljard gepasseerd en verder gediversifieerd. De kredietportefeuille bestond in 2011 voor 48% uit financieringen voor duurzame energieprojecten. Per ultimo 2014 was dit 40%. Hieruit bleek een verschuiving van de kredietverstrekking naar andere sectoren. Er was een significante groei met 43% (2013: +11%) zichtbaar bij het aantal afgesloten particuliere hypotheken. Dit heeft mede geleid tot diversificatie van de kredietportefeuille. De verhouding kredieten/deposito’s in België bedroeg 74%, tegenover 68% bij de bank in totaal.

Dankzij een groter team en verbeterde processen is de Duitse kredietportefeuille in 2014 gegroeid met 3% (EUR 5 miljoen), terwijl in 2013 nog een afname was geboekt met 6%. Er werd voor EUR 25 miljoen (2013: EUR 4 miljoen) aan nieuwe kredieten verstrekt. De groei vond voornamelijk plaats bij de sector windenergie. De uitbetaling van sommige kredieten heeft in 2014 vertraging ondervonden, hetgeen positieve gevolgen zou moeten hebben voor 2015. In de toekomst zal de kredietverlening gericht zijn op duurzame energie, ouderenzorg, onderwijs en duurzaam vastgoed.

De kredietverlening via het kantoor in het Verenigd Koninkrijk aan duurzame organisaties is gegroeid met 17% (2013: 4%) of EUR 104 miljoen tot EUR 722 miljoen. Het merendeel van deze organisaties was actief op het gebied van waterenergie, sociale huisvesting en levensbeschouwelijke instellingen.

In Spanje heeft Triodos Bank grote steun geboden aan bedrijven en ondernemingen die opnieuw te kampen hadden met moeilijke economische vooruitzichten in hun sector. Tegelijkertijd heeft de bank haar kredietportefeuille gediversifieerd. Ondanks een stagnerende duurzame energiesector is het aantal nieuwe kredietnemers in andere sectoren in 2014 gestegen met 34% (2013: 41%), en het volume met 6% (2013: 9%). De groei vond met name plaats bij bijna-energieneutrale gebouwen, biologische voeding en landbouw en cultuur.

De duurzame kredietportefeuille in Nederland, met uitzondering van kortlopende kredieten aan gemeenten, is in 2014 gegroeid met 10% (2013: 27%). Er was een sterke groei zichtbaar bij particuliere hypotheken voor duurzame huisvesting. De diversificatie van de kredietportefeuille hield onder andere in dat kredieten werden verstrekt in verband met meer efficiënt (her)gebruik van warmte-energie, zoals de stadsverwarming in Dordrecht en Eteck, warmte-/koude-opslag en het ombouwen van leegstaande kantoorgebouwen tot appartementen.

De totale voorzieningen voor dubieuze debiteuren daalden van 0,49% van de gemiddelde kredietportefeuille in 2013 tot 0,28% in 2014. Hieruit bleek dat de kwaliteit van de kredietportefeuille van Triodos Bank goed was.

Duurzaam sparen

Alle vestigingen van Triodos Bank hebben hun uiterste best gedaan om het juiste evenwicht te bereiken tussen kredieten en toevertrouwde middelen. Zij deden dit door de kredieten te laten stijgen en de deposito’s te laten afnemen.

Steeds meer mensen vinden het duurzaam aanwenden van hun geld belangrijk. Het is vaak de aanleiding om een rekening te openen bij Triodos Bank en een relatief lage rente op het spaarsaldo te accepteren. Dit groeiende bewustzijn is grotendeels te danken aan de kracht van het merk Triodos Bank en de waarden van de bank. De toevertrouwde middelen hebben in 2014 bij alle vestigingen van Triodos Bank een evenwichtige groei doorgemaakt.

Met 23.000 nieuwe klanten (gemiddeld zo’n 2.000 per maand) en een stijging van de toevertrouwde middelen met EUR 141 miljoen telde de Nederlandse vestiging per ultimo 2014 247.000 klanten.

In België zijn de toevertrouwde middelen gegroeid met 11%, in vergelijking met 3% in de Belgische markt als geheel.

Het kantoor in het Verenigd Koninkrijk heeft zijn netto spaardoel van 24% (2013: 28%) of EUR 186 miljoen bereikt. Iets meer dan de helft hiervan (EUR 68 miljoen) was te danken aan een groei in zakelijke deposito’s. Hieruit bleek dat zowel bedrijven als particulieren in toenemende mate belangstelling hadden voor duurzaam bankieren.

Het aantal klanten in Spanje is in 2014 gestegen met 19% (2013: 41%). De toevertrouwde middelen zijn gegroeid met 17%, hetgeen iets lager was dan verwacht in een markt met dalende rentetarieven. Niettemin is het aantal rekeningen-courant en bankpassen gestegen. Dit laat zien dat steeds meer klanten voor Triodos Bank kiezen als hun voorkeursbank.

In Duitsland zijn de toevertrouwde middelen in 2014 gegroeid met 11% (2013: 55%). De vestiging bedient nu 10.000 klanten. In 2014 is een nieuw Hoofd Retail Banking benoemd.