Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Vooruitzichten

Het Europees netwerk van vestigingen staat centraal bij het realiseren van de ambities van Triodos Bank, zoals het bevorderen van duurzaam bankieren en het verdiepen van de rol van banken als financiers van duurzame economische ontwikkeling. De bank heeft inmiddels ruim 500.000 klanten. Triodos Bank zal het concept van een op waarden gebaseerde bank actief blijven promoten en uitdragen, en laten zien hoe dat kan leiden tot positieve veranderingen op lange termijn in de kwaliteit van leven van mensen.

Naar verwachting zullen alle vestigingen van Triodos Bank zich in 2015 verder ontwikkelen en autonoom groeien. Daarbij zal de nadruk meer liggen op kwalitatieve dan op kwantitatieve groei.

Triodos Bank Spanje is voornemens haar positie als referentiepunt voor duurzaam en ethisch bankieren in het land te behouden naarmate het herstel van het financiële systeem zich inzet. Zij zal haar zichtbaarheid in de markt vergroten, haar kredietportefeuille verder diversifiëren en haar toevertrouwde middelen en klantenaantallen doen groeien. In het kader van haar propositie als voorkeursbank zal de vestiging een nieuw platform introduceren om haar dienstverlening te verbreden door middel van het aanbieden aan haar klanten van multichannel diensten zoals mobiel bankieren. Daarnaast is Triodos Bank Spanje voornemens zes tot acht nieuwe bijkantoren te openen.

De Belgische vestiging zal, net als de andere vestigingen, verder gaan met de diversificatie van haar kredietportefeuille. Zij zal haar impact op de Belgische markt vergroten door de opening van een nieuw kantoor in Gent, en haar kantoor in Brussel vergroten.

Bij de vestiging in het Verenigd Koninkrijk liggen de prioriteiten in 2015 bij de ontwikkeling van een gevarieerde, ‘high impact’-kredietportefeuille, waarbij men zich richt op kernsectoren als gezondheidszorg en woningbouwverenigingen op het platteland.

De vestiging zal ook blijven werken aan de ontwikkeling van een privé rekening-courant die gepland staat voor begin 2016. Bristol is in 2015 Europese Groene Hoofdstad. Triodos Bank zal hierbij een actieve rol spelen. 2015 is ook het jaar waarin de vestiging in het Verenigd Koninkrijk twintig jaar bestaat. Om dit te vieren is er in juni een bijzonder evenement gepland.

De Duitse vestiging is voornemens om het aanbod van retailproducten flink uit te breiden om zo aanzienlijk meer inkomsten te genereren. Zij wil dit doen door zich actiever bezig te houden met het aanbieden van Triodos Sustainable Funds. Ook is zij voornemens om certificaten van aandelen Triodos Bank weer aan te bieden zodat de lokale kredietportefeuille kan groeien. De vestiging zal zich daarbij in het bijzonder richten op stichtingen en ‘family offices’. Naar verwachting zal de groei van de kredietportefeuille zich versnellen en zal men zich richten op nieuwe markten zoals duurzaam vastgoed.

De belangrijkste doelstelling voor Triodos Bank in Nederland is het uitbreiden van de kredietverstrekking aan het mkb. Ter ondersteuning hiervan zal er in extra medewerkers en systemen worden geïnvesteerd.

De bank verwacht dat al deze inspanningen zullen leiden tot groei van het aantal particuliere klanten, beleggers en kredietnemers. Triodos Bank is een middelgrote bank geworden in een sector die steeds strikter wordt gereguleerd. De bank zal verbeteringen in haar governance die in 2014 zijn doorgevoerd verder verankeren en blijvend duurzame voordelen bieden in lokale markten vanaf een pan-Europese basis.