Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Triodos Bank bedrijfsmodel: Creëren van waarde

 • Een waardegedreven bank, die mensen in staat stelt bewust om te gaan met geld om zo een bijdrage te leveren aan een gezonde maatschappij waarbij menselijke waardigheid centraal staat

De essentie van Triodos Bank

Kapitaalinputs

Sociaal (kapitaal)

 • Deskundige, missiegedreven en gemotiveerde medewerkers
 • Expertise in de sociale, culturele & ecologische sector
 • Ondersteund door specialistische opleidingsprogramma’s en ontwikkelingsmogelijkheden

Inspirerend (kapitaal)

 • Regelmatige reflectiesessies
 • Onderhouden van een wederzijdse dialoog met stakeholders

Financieel (kapitaal)

 • Toevertrouwde middelen van waardegedreven klanten die kiezen voor een positieve besteding van hun geld
 • Eerlijke en marktgemiddelde rendementen, aantrekkelijk voor loyale, waardegedreven klanten

Sociaal (kapitaal)


Inspirerend (kapitaal)


Financieel (kapitaal)

Onze rol

 • Onze missie volledig geïntegreerd in onze strategie
 • Uitsluitend financieren van duurzame ondernemingen in de reële economie op een volledig transparante wijze
 • Zinvolle, menselijke relaties met klanten
 • Eerste bank met een compleet product- en dienstaanbod
 • Financieel robuust, inclusief hoge kapitaalratio’s
 • Risicomanagement, evenwichtige groei (beoogde verhouding kredieten/deposito’s 65–70%)
 • Bieden van eerlijke financiële rendementen met een duurzame impact
 • Fungeren als referentiepunt voor duurzaam bankieren door onze eigen duurzaamheid, innovatie en leiderschap

Onze rol

Gedreven door missie


Financieel veerkrachtig, duurzaam en gericht op impact


Referentiepunt

Waarde-outputs

Mensen (People)

 • Leveren van een positieve bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van de maatschappij
 • Bieden van ondersteuning aan een relevante gemeenschap om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen
 • Waardegedreven ondernemers in staat stellen hun potentieel volledig te ontwikkelen
 • Transparante financiering zodat stakeholders zien wat er met hun geld gebeurt

Planeet (Planet)

 • Kredieten voor duurzaam en inclusief ondernemen
 • Ontwikkelen van een duurzame, circulaire economie

Welvaart (Prosperity)

 • Eerlijk rendement op eigen vermogen (doelstelling 4 à 5% in 2015)
 • Leverage ratio van ten minste 8%, waardoor veerkracht wordt gegarandeerd
 • Ontwikkelen van overtuigende visies voor de toekomst van de financiële sector

Waarde-outputs

Mensen (People)


Planeet (Planet)


Welvaart (Prosperity)

De veranderende wereld

 • Inspelen op een veranderend landschap van maatschappelijke uitdagingen en innovatieve ondernemingen die ze het hoofd bieden
(grafisch)

Triodos Bank bedrijfsmodel in vogelvlucht

In ons bedrijfsmodel wordt inbreng van kapitaal, zoals de vaardigheden en het ondernemerschap van onze medewerkers en het geld van onze klanten, via onze kernproducten en -diensten, getransformeerd tot waarde-outputs, zoals het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van een gezonde maatschappij.

Om dit financieel haalbaar te maken, bieden wij een eerlijke rente aan spaarders en streven we naar langetermijnrendementen voor mensen die investeren in onze beleggingsfondsen en in Triodos Bank zelf. We gebruiken deze deposito’s om kredieten te verstrekken aan duurzame ondernemers die actief zijn in de reële economie, zodat ze reële impact kunnen leveren.

Bij het verstrekken van kredieten aan duurzame ondernemingen spreken we liever deposito’s aan dan dat we van andere banken lenen. Ook streven we naar een gezond evenwicht tussen kredieten en deposito’s . We hanteren een gezond kapitaalniveau, ruimschoots boven de vereisten op grond van de regelgeving. Dit komt onze robuustheid op de lange termijn ten goede. Triodos Bank ontwikkelt door cycli van reflectie en dialogen. Vanuit onze essentie als organisatie gaan we een interactie aan met de veranderende behoeften in de maatschappij.