Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Emerging Markets

De fondsen in inclusive finance en duurzame handel hebben als doelstelling om bij te dragen aan de ontwikkeling van een inclusieve financiële sector in ontwikkelingslanden. Een financiële sector die transparant is en verantwoordelijke financiële diensten biedt aan alle lagen van de bevolking, draagt bij aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen. Ook het bevorderen van de handel in gecertificeerde fair trade en biologische producten en het stimuleren van duurzame landbouw speelt hierin een belangrijke rol. Triodos Investment Management is van mening dat toegang tot financiële diensten een cruciale rol speelt bij het bereiken van mondiale doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De Emerging markets-activiteiten omvatten het beheer van internationaal opererende fondsen die investeren in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa.

De gezamenlijke fondsen van de business line Emerging markets groeiden in 2014 met EUR 71 miljoen tot EUR 633 miljoen, een stijging met 12,6% ten opzichte van 2013.

De activiteiten van Triodos Fair Share Fund, Triodos SICAV II – Triodos Microfinance Fund, Triodos Sustainable Finance Foundation, Stichting Hivos-Triodos Fonds, Triodos Sustainable Trade Fund en Triodos Renewable Energy for Development fund worden alle aangestuurd vanuit de kantoren van Triodos Investment Management in Nederland.

Ontwikkelingen in 2014

In 2014 zijn Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund zeer actief geweest met aandelenbeleggingen. Samen hebben de fondsen aandelen verworven in zes microfinancieringsinstellingen. Tegelijkertijd hebben de fondsen een deel van hun aandelen in drie microfinancieringsinstellingen verkocht omdat zij waren uitgegroeid tot volwaardige banken voor wat betreft bereik, bestuur, risicobeheer en resultaten.

Inclusive finance

EUR 633 miljoen

Sinds 1994 is ons beheerd
vermogen in de micro-
financieringssector gegroeid
tot EUR 633 miljoen,
waardoor we een van de
belangrijkste investeerders
in de sector zijn.

Het totaal in beheer gegeven vermogen van de gezamenlijke inclusive finance-instellingen bedroeg EUR 600 miljoen, een stijging van 12,5%.

De vier inclusive finance fondsen van Triodos Investment Management: Triodos Fair Share Fund, SICAV-II Triodos Microfinance Fund, Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation en Stichting Hivos Triodos Fonds hebben in 2014 117 microfinancieringsinstellingen en -banken in 47 landen gefinancierd. Deze instellingen hebben in totaal 10,7 miljoen mensen een lening verstrekt (2013: 8,4 miljoen), van wie 70% vrouwen, en 8,3 miljoen mensen de mogelijkheid geboden om te sparen (2013: 7,9 miljoen). 49% van deze klanten woont op het platteland.

De vier Triodos inclusive finance fondsen zijn aandeelhouder in 22 vooraanstaande en innovatieve microfinancieringsinstellingen en banken over heel de wereld (2013: 22). Senior medewerkers van Triodos Bank zijn vertegenwoordigd in de Board of Directors van de microfinancieringsinstellingen en brengen zo kennis en ervaring in op het gebied van duurzaam bankieren.

Portfolio Triodos Microfinancieringsfondsen

31 december 2014

Casestudie

Triodos Investment Management heeft samen met AccesHolding en responsAbility het eigendom van de Georgische microfinancieringsorganisatie Credo overgenomen van VisionFund International. Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund hebben gezamenlijk een belang van 19,8%.

Credo onderscheidt zich als een internationaal erkende aanbieder van microfinancieringsdiensten in heel Georgië. In nauwe samenwerking met de directie van Credo zal Triodos Investment Management, samen met de andere beleggers, voortbouwen op de zeer solide fundering en Credo blijven ontwikkelen tot een sterke aanbieder van duurzame en toegankelijke financiële diensten. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de sociale en economische ontwikkelingen in Georgië.

Vooruitzichten

Voor de inclusive finance fondsen wordt een aanhoudende groei verwacht in lijn met de huidige trends. Triodos Investment Management ziet een sterke vraag naar financiering in opkomende markten en zal nieuwe beleggingen aan de portefeuilles van de inclusive finance fondsen blijven toevoegen. De fondsen zullen zich blijven richten op een breed scala aan instellingen die actief zijn op het gebied van financiële inclusie, zoals traditionele microfinancieringsinstellingen, evenals mkb-banken en microleasingmaatschappijen.