Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Energie en klimaat

430.000

Op het gebied van energie en
klimaat werd een reductie
van de CO2-uitstoot bereikt
van meer dan 430.000 ton CO2 door duurzame energie-
projecten met een gezamen-
lijke opwekkingscapaciteit
van 630,7 MW.

Triodos Investment Management heeft meer dan 25 jaar ervaring met beleggen in duurzame energie. Dit maakt Triodos Investment Management een ‘preferred partner’ voor veel beleggers en ondernemers op het gebied van duurzame energie.

Het beheerd vermogen voor de sector Energie en Klimaat bedroeg EUR 787 miljoen per ultimo 2014 (2013: EUR 1.035 miljoen). 1 De overdracht van het Ampere Equity Fund per 1 januari 2014 heeft geleid tot een daling van het totale beheerd vermogen in de sector Energie en Klimaat met EUR 221 miljoen. Zonder deze overdracht zou het beheerd vermogen in de sector Energie en Klimaat stabiel zijn geweest.

Eind 2014 besloeg de totale investeringsportefeuille op het gebied van duurzame energie in Europa meer dan 101 projecten met een totale opwekkingscapaciteit van duurzame energie van circa 630,7 MW. Hiermee wordt de CO2-uitstoot jaarlijks met meer dan 430.000 ton omlaag gebracht. Dit komt overeen met het energieverbruik van 323.000 Europese huishoudens per jaar.

Deze projecten bestaan uit 48 windenergieprojecten, 17 zonne-energieprojecten, 11 biomassaprojecten, 10 warmte/koude-opslagprojecten, één klein hydroproject en acht projecten in een ontwikkelingsfase.

De activiteiten van Triodos Groenfonds en Triodos SICAV II – Triodos Renewables Europe Fund werden aangestuurd vanuit de kantoren van Triodos Investment Management in Nederland. Triodos Renewables plc werd aangestuurd vanuit het Verenigd Koninkrijk.

1 Dit cijfer is inclusief de beleggingen van Triodos Groenfonds in de biologische landbouwsector. Aangezien dit fonds vanuit de divisie Energie & Klimaat wordt beheerd is dit cijfer in deze divisie opgenomen voor dit verslag.

Casestudie

In 2014 was Triodos Groenfonds een van de leden van het consortium dat betrokken was bij de financiering van het Westermeerwind-project, een toonaangevend windenergieproject in het water langs de dijken van de Noordoostpolder bestaand uit 48 turbines van elk 3 MW. Het windpark heeft een opwekkingscapacteit van meer dan 500 GWh aan duurzame elektriciteit, genoeg om 160.000 huishoudens van energie te voorzien. Hierdoor zal het windpark een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Nederlandse overheid op het gebied van energiebesparing.

Ontwikkelingen in 2014

In 2014 heeft Triodos Groenfonds uitvoering gegeven aan haar voornemen om de portefeuille verder te diversifiëren door 10% van het beheerd vermogen te beleggen in duurzame energieprojecten in opkomende markten. Triodos Groenfonds heeft in 2014 twee leningen gefiatteerd: Lake Turkana Wind Park in Kenia en Essel-Clean Solu, een riviercentraleproject in Nepal. Beide projecten hebben er in grote mate aan bijgedragen dat de inwoners van deze landen een betere toegang tot energie hebben gekregen. Het totale beheerd vermogen van het fonds per ultimo 2014 bedroeg EUR 620 miljoen.

In lijn met de strategie van Triodos Renewables Europe Fund om ervaren ontwikkelaars te steunen bij de toename van de duurzame energieopwekkingscapaciteit in Europa heeft het fonds een volgende belegging gedaan in Silvius Sun. Silvius Sun is een dochtermaatschappij van Solar Access, dat over een portefeuille beschikt van 20 zonne-energieprojecten in België van in totaal 20,4 MW. De zonnepanelen bevinden zich op de daken van commerciële gebouwen. Het beheerd vermogen van het fonds bedroeg per ultimo 2014 EUR 63 miljoen.

Triodos Renewables plc heeft twee nieuwe projecten aan haar portefeuille toegevoegd. De in 2014 verworven projecten die zich nu in de bouwfase bevinden zullen in de loop van 2015 13% toevoegen aan de opwekkingscapaciteit van Triodos Renewables. Triodos Renewables plc heeft in 2014 een record van in totaal 134 miljoen kWh gegenereerd. Het totaal beheerd vermogen van de portefeuille in het Verenigd Koninkrijk bedroeg per ultimo 2014 EUR 104 miljoen.

Vooruitzichten

Om de overgang van een ‘kolengestookte’ economie naar een duurzamere economie te bewerkstelligen is het van essentieel belang dat de vraag naar energie daalt, dat zo efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van energie, en dat er op grote schaal wordt belegd in duurzame energiesystemen. Triodos Investment Management is van mening dat duurzame energie de beste oplossing blijft om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Zij zal haar jarenlange ervaring met het financieren van duurzame energieprojecten blijven aanwenden om de overgang naar een duurzame economie te katalyseren. Triodos Investment Management is ervan overtuigd dat zij het beheerd vermogen in haar Energie- en Klimaatfondsen verder kan laten groeien.