Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Financiële resultaten

Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management is per ultimo 2014 gegroeid met 6% tot EUR 2,7 miljard. De bedrijfsopbrengsten (exclusief buitengewone resultaten) zijn gestegen met 4,8% tot EUR 25,3 miljoen (2013: EUR 24,2 miljoen). De totale baten bedroegen EUR 30,8 miljoen dankzij buitengewone winsten op beleggingen als gevolg van de verkoop van aandelenbeleggingen in Emerging Markets.

De kosten zijn in 2014 gestegen met 7,8% tot EUR 19,9 miljoen (2013: EUR 18,5 miljoen), voornamelijk als gevolg van de hogere directe en indirecte personeelskosten.

De winst na belasting bedroeg EUR 8,2 miljoen, een stijging van 76,4% in vergelijking met 2013. Deze sterke stijging van de winst is voornamelijk te danken aan de winsten op beleggingen als gevolg van de verkoop van aandelenbeleggingen in de portefeuilles van Triodos Sustainable Finance Foundation en Hivos Triodos-Fund. De nettowinst, zonder de buitengewone baten, bedroeg EUR 4,1 miljoen, een daling met 4,1% in vergelijking met 2013 (EUR 4,7 miljoen).

De balans van Triodos Investment Management bestaat voornamelijk uit liquide middelen, kortlopende vorderingen op beheerde entiteiten en kortlopende schulden aan Triodos Bank.