Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Kunst en cultuur

Triodos Bank loopt al vele jaren voorop op het gebied van financiering van kunst en cultuur. Triodos Bank promoot een sector die volgens haar het meest gebaat is bij een bredere variëteit aan financieringsbronnen, bestaande uit een mix van schenkingen, donaties, subsidies en commerciële financieringen. Triodos Investment Management beheert het in Nederland gevestigde Triodos Cultuurfonds, dat als doelstelling heeft te helpen de sector veerkrachtiger te maken.

Het fonds is opgericht in 2006 en belegt in culturele projecten die streven naar verbetering en behoud van kunst en cultuur.

Eind 2014 was het totaal netto vermogen van het fonds gedaald met 5,0% tot EUR 97 miljoen (2013: EUR 103 miljoen).

Dankzij de door Triodos Cultuurfonds gefinancierde projecten hebben 2,6 miljoen mensen in 2014 theaters en musea bezocht en hebben 2.144 kunstenaars geprofiteerd van betaalbare, door Triodos Cultuurfonds gefinancierde, atelierruimte.

Casestudie

In 2014 heeft Triodos Cultuurfonds de samenstelling van haar portefeuille verder gediversifieerd. In lijn met het huidige risico-rendementsprofiel heeft het fonds een aantal leningen verstrekt aan culturele instellingen met een enigszins hoger risicoprofiel en vooruitzichten van bijbehorende hogere rendementen. Deze leningen kunnen bijdragen aan een hoger rendement voor het fonds en stimuleren tegelijkertijd het ondernemerschap in de culturele sector. Een goed voorbeeld hiervan is de Metaal Kathedraal. Deze voormalige kerk wordt thans gebruikt als cultureel platform waar culturele activiteiten, zoals festivals, concerten en presentaties, worden georganiseerd en waar kunstenaars betaalbare werkruimte kunnen huren.

Vooruitzichten

Triodos Cultuurfonds streeft naar meer diversificatie van haar portefeuille door te beleggen in projecten met gediversifieerde opbrengsten en met in sommige gevallen een commerciëler karakter, terwijl zij tegelijkertijd haar activiteiten voor theaters, musea en kunstenaarscollectieven wil voortzetten. Het toevoegen van dergelijke nieuwe soorten culturele instellingen aan de portefeuille zou moeten resulteren in hogere opbrengsten vanuit het fonds.

Triodos Cultuurfonds streeft ernaar om in 2015 een aantrekkelijke propositie te blijven bieden voor beleggers en een directe impact te kunnen realiseren op een gezonde ontwikkeling van de Nederlandse culturele sector. Verwacht wordt dat het volume van het beheerd vermogen van het fonds in 2015 licht zal stijgen.