Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Triodos Bank in Nederland

We lijken het ons niet altijd te realiseren, maar je bent tot veel meer in staat dan je misschien denkt. Met de prikkelende campagne ‘5 dingen die ze je niet vertellen over de economie’ hebben we dit jaar daarom een aantal ingesleten denkbeelden over onze economie proberen te ontkrachten. Onder andere de mythe dat een kikker willoos blijft zitten in water dat langzaam aan de kook wordt gebracht. Deze wordt gezien als metafoor voor de gehele mensheid en haar onvermogen om zich aan te passen aan langzaam veranderende en uiteindelijk bedreigende omstandigheden, zoals de opwarming van de aarde of het disfunctioneren van de economie. Maar in werkelijkheid laat een kikker zich helemaal niet koken…

En precies dat is ook onze eigen waarneming. Mensen blijven gewoonweg niet lijdzaam zitten toekijken en zetten zelf een positieve verandering in gang. Zo bewegen veel kleine en middelgrote ondernemers (het MKB) in de richting van een duurzamer economie. Zo vragen zij niet alleen een lening bij ons aan, maar brengen steeds vaker ook bijvoorbeeld hun dagelijkse betalingsverkeer bij ons onder. Dit is een belangrijk signaal dat zij met hun hele hebben en houden kiezen voor waardengedreven bankieren – met een ‘n’, wat prachtig aansluit op onze ambitie om dé bank voor duurzame ondernemers te zijn. Daarnaast mogen wij al jaren elke maand ruim tweeduizend nieuwe particuliere klanten verwelkomen. Allemaal laten zij zien dat elk individu ook met zijn of haar financiële handelingen richting kan geven aan een samenleving die meer kwaliteit van leven brengt.

Op onze jaarlijkse Hart-Hoofddag konden ook dit jaar weer duizenden bezoekers zelf ervaren hoe aan die verandering concreet vorm wordt gegeven. Veel inspirerende duurzame bedrijven openden op verschillende locaties in Nederland hun deuren voor een ontmoeting met onze spaarders, die zich op die manier letterlijk verbonden kunnen voelen met de ondernemers en initiatieven die wij met hun geld financieren. Zoals Roetz-Bikes, dat de Hart-Hoofdprijs 2014 won. Met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt maken ze prachtige nieuwe fietsen van gerecyclede onderdelen van oude fietsen.

Over recycling gesproken: efficiënt (her)gebruik van warmte-energie is een ander mooi voorbeeld van vernieuwend ondernemerschap. Zo hebben we in Dordrecht een project gefinancierd waarbij de restwarmte van een afvalenergiecentrale aan omliggende bedrijven en woonwijken wordt geleverd. Hierdoor zijn er minder fossiele brandstoffen nodig voor het verwarmen van woningen en bedrijven, en kan de uitstoot flink omlaag.

Iets soortgelijks geldt natuurlijk ook voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving zelf, en onze hypotheek voor duurzame woningen bleek een schot in de roos. Door de hypotheekrente te koppelen aan het energielabel, geven we woningeigenaren een stevige financiële prikkel om de energieprestatie van hun woning te verbeteren. Er kwamen veel bestaande en nieuwe klanten op af, die zo hun duurzame huis relatief goedkoop konden financieren, of een minder energiezuinige huis daadwerkelijk hebben verduurzaamd. Deze eenvoudige en effectieve hypotheekvorm kreeg ook tijdens een rondetafel over duurzaam bankieren in de Tweede Kamer veel belangstelling.

Overigens zijn er net als in de voorgaande jaren nog steeds ondernemers die het moeilijk hebben. Gelukkig zien we wel een opgaande lijn en hebben we dit jaar weer minder opzij hoeven zetten voor leningen die mogelijk niet helemaal kunnen worden terugbetaald.

Voor komend jaar is ons belangrijkste doel dat we de kredietverlening aan duurzame ondernemers verder uitbreiden. Want één handeling, het goede initiatief van een enkel individu, kan een keten van verandering in gang zetten. Dat is een van de boodschappen uit de campagne waar ik het al even over had. Door bijvoorbeeld de dagelijkse dingen anders te doen. Neem de boodschappen. Als u in de winkel kiest voor fairtrade chocolade bijvoorbeeld, helpt u een cacaoboer. U helpt ook zijn dochter, die door de aankoop naar school kan en zo kans maakt op een ander en beter leven. En u helpt haar land, omdat de welvaart stijgt.

Net als de kikker die niet blijft zitten wachten tot het water te heet is, maken onze particuliere en zakelijke klanten hun eigen keuzes. Zij stellen ons daarmee in staat ondernemers te financieren die werken aan een duurzame toekomst. Hieronder ziet u nog een aantal treffende voorbeelden.

Matthijs Bierman
Directeur Triodos Bank Nederland

Lees het hele artikel

Kerncijfers

Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2014

2013

*

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

Toevertrouwde middelen

2.384.177

2.243.447

Aantal rekeningen

308.653

274.380

 

 

 

Kredieten

1.582.656

1.177.879

Aantal

26.383

22.467

 

 

 

Balanstotaal*

2.770.420

2.760.337

 

 

 

Totaal baten

56.128

48.874

Bedrijfslasten

–35.841

–28.729

Waardeveranderingen van vorderingen

–6.527

–8.264

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

13.760

11.881

Belastingen bedrijfsresultaat

–4.144

–2.787

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

9.616

9.094

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

168

153

 

 

 

Duurzaam vastgoed

Triodos Bank verstrekt kredieten aan zorginstellingen en duurzaam vastgoed. Zorg waarbij een warme, persoonlijke benadering en respect voor het individu centraal staan. Door gebouwen van zorginstellingen duurzaam te bouwen of te renoveren en daarmee de energielasten omlaag te brengen, blijft er meer geld over voor de zorg aan cliënten. Triodos Bank was in 2014 als financier van zorgvastgoed onder meer betrokken bij:

WVO Zorg

WVO Zorg (foto)

Naast het verlenen van de beste zorg gaat het WVO Zorg in haar 13 zorglocaties op Walcheren om het welzijn van mensen. Het gebouw van verpleeghuis Willibrord,een van hun verpleeghuizen, was dringend aan vervanging toe. Daarom bouwde WVO Zorg een innovatief en energiezuinig nieuw pand. Met witte dakbedekking, zonnepanelen, lucht- en warmtepompen en ledverlichting. Deze aanpassingen realiseerden een zo aangenaam mogelijke zorg- en werkomgeving.

www.wvozorg.nl

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen en samenhang binnen onze samenleving. Ze bieden nieuwe perspectieven, inspireren en slaan bruggen. Triodos Bank was in 2014 als financier samen met Triodos Cultuurfonds onder meer betrokken bij:

Vechtclub XL

Vechtclub XL (foto)

In Utrecht is Vechtclub XL een van de grootste broedplaatsen voor creatieve ondernemers. In 2006 bouwden twee ondernemers een oude loods om tot werkplek. Dit werd zo succesvol dat in 2012 Vechtclub XL geboren werd. Ongeveer 120 ondernemers vinden er een betaalbare werkplek en werken er samen. De initiatiefnemers timmeren hard aan de weg om de plek uit te laten groeien tot culturele hotspot waar ook buurtbewoners van kunnen profiteren.

www.vechtclubxl.nl

Landbouw en voeding

Landbouw en voeding vormen de basis van het bestaan. Verantwoorde voedselproductie erkent de relatie tussen omgeving, gezondheid en voeding. Biologische landbouw speelt steeds vaker een rol bij het behouden van de natuur. Triodos Bank was in 2014 als financier onder meer betrokken bij:

De Lepelaar

De Lepelaar (foto)

De Lepelaar is een van de oudste biologisch-dynamische bedrijven van Nederland. Het tuindersbedrijf laat zien dat een grootschalige aanpak tot een verantwoorde productie van gewassen leidt. Het bedrijf heeft 23 hectare land gekocht om de komende jaren te groeien. Naast verkoop aan binnenlandse en buitenlandse handelsbedrijven worden de zelfgekweekte groente en fruit ook in de bedrijfswinkel op het terrein verkocht.

www.delepelaar.com

Duurzame energie

Triodos Bank stimuleert een CO2-neutrale economie, die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Daarvoor is het van belang om op grote schaal te investeren in duurzame energieopwekking, onze energiebehoefte te verlagen en energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Triodos Bank was in 2014 in samenwerking met Triodos Groenfonds als financier onder meer betrokken bij:

Lake Turkana

Lake Turkana (foto)

Over een paar jaar staat in Noord-Kenia bij Lake Turkana een van de grootste windmolenparken ter wereld. Het is het eerste windmolenpark van deze omvang in Afrika. Het gaat om een park van 365 windturbines op een van de meest windrijke locaties op aarde. Een deel van de winst van het windpark komt ten goede aan de Keniaanse bevolking en gaat onder meer naar armoedebestrijding, HIV-bestrijding en genderproblematiek in het land.

Hypotheken

Triodos Bank wil woningeigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Bij de Triodos Hypotheek voor duurzame woningen is de maandelijkse rente gekoppeld aan de energieprestatie van het huis: hoe energiezuiniger de woning hoe lager de hypotheekrente.

Microfinanciering

Microfinanciering draait om het beschikbaar stellen van financiële diensten aan ondernemende mensen met lage inkomens in ontwikkelingslanden. Toegang tot deze diensten, zoals lenen, sparen en betalen, stelt mensen in staat hun talenten beter te benutten en zo een betere toekomst op te bouwen voor henzelf en hun kinderen. Triodos Bank was met Triodos Fair Share Fund in 2014 als financier onder meer betrokken bij:

Fundea in Guatemala

Fundea in Guatemala (foto)

Natalina Jurucan Lopic, Candelaria Solis Churunel en Marcela Lopic Morales weven ‘quipils’, de traditionele blouses die vrouwen in Guatemala dragen. Sinds 2011 zijn zij klant van microfinancieringsinstelling FUNDEA. Samen vormen zij een Grupo Solidario. Elke vrouw heeft een lening van 5.000 quetzal (ongeveer 500 euro) die zij gebruikt als werkkapitaal.

www.fundea.org.gt

Schenken

Triodos Foundation steunt projecten die bijdragen aan een duurzame toekomst voor iedereen. In 2014 is in totaal 83.000 euro via rentebestemming aan Triodos Foundation geschonken. Klanten met een spaarrekening bij Triodos Bank, kunnen een deel van de rente schenken aan één van de drie werkgebieden van de stichting: Natuur & milieu, Mens & maatschappij of Internationale samenwerking.

www.triodosfoundation.nl