Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Analyse materialiteit

Contact met stakeholders is voor Triodos Bank altijd al van grote waarde. We leren veel van een open dialoog met onze stakeholders, waaronder klanten. Die dialoog geven we op verschillende manieren vorm. Denk aan klantendagen waarop we – in alle landen waar de bank is gevestigd – contacten hebben met honderden klanten. Maar denk ook aan bijeenkomsten met certificaathouders en aan (klant)onderzoeken. Afgelopen jaar hebben we in dit kader een geformaliseerd proces gestart door een analyse uit te voeren van de onderwerpen die voor zowel onze stakeholders als voor onszelf het belangrijkst zijn.

Bedrijven worden steeds vaker gevraagd om over hun duurzaamheidsresultaten op een zoals hierboven beschreven gestructureerde manier verslag te doen. Dat kan op basis van de G4 Sustainability Reporting Guidelines van het Global Reporting Initiative. Een dergelijke gestructureerde manier van verslaglegging is anders dan een meer algemene benadering. Bij die laatste is vaak aandacht voor veel verschillende onderwerpen: ook voor de onderwerpen die slechts een beperkte invloed hebben op de maatschappelijke impact van de organisatie in kwestie.

In tegenstelling tot veel andere organisaties, is duurzaamheid bij Triodos Bank geïntegreerd in de ‘core business’. Vandaar dat verschillende duurzaamheidsonderwerpen ook terugkomen in de onderstaande tabel met strategische doelstellingen. En vandaar ook dat de onderwerpen op verschillende andere plaatsen in dit Jaarverslag een plek hebben.

Omdat we ons volledig richten op het realiseren van maatschappelijke impact (of: maatschappelijk rendement), is de benadering van Triodos Bank en van onze stakeholders anders dan de benadering van veel andere banken. We richten ons niet zozeer op de vraag wat we al dan niet doen. Onze materialiteitsanalyse concentreert zich juist op de vraag hoe we de dingen doen. Dat kunnen we toelichten aan de hand van een voorbeeld. Wij willen bijvoorbeeld een positieve verandering bewerkstelligen in de samenleving. Juist daarom willen we als bank als referentiepunt of ‘thought leader’ acteren. Op die manier kunnen we de bankensector inspireren tot meer diversiviteit, grotere transparantie en meer duurzaamheid.

De materialiteitsanalyse is gebaseerd op onderzoek, op aanvullende gesprekken tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de drie verschillende groepen stakeholders van Triodos Bank, en tot slot op individuele interviews.

De genoemde drie stakeholdergroepen zijn als volgt gedefinieerd:

  • Zij die rechtstreeks betrokken zijn bij economische transacties met de bank (zoals klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers)
  • Zij die niet rechtstreeks betrokken zijn bij economische transacties, maar die – vanuit een maatschappelijk oogpunt – wel met Triodos Bank zijn verbonden (zoals NGO’s, overheid en media)
  • Zij die nieuwe kennis en inzichten bieden (zoals adviseurs en inspirerende denkers) en ons aldus aanzetten tot reflecteren op en het verkennen en onderzoeken van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.

De analyse is uitgevoerd voor de gehele organisatie, en is niet beperkt tot de Nederlandse context. Toch zijn voornamelijk mensen uit Nederland erbij betrokken geweest. We willen het project komend jaar verder internationaliseren, en zijn van plan om gedetailleerdere discussies te organiseren met stakeholders in alle landen waarin de bank actief is.

Materialiteitsmatrix

(grafisch)

Uit de resultaten van de analyse blijkt dat de stakeholders het van belang vinden – en verwachten – dat Triodos Bank zich blijft manifesteren als een toonaangevende partij in duurzaam bankieren. Men vindt het bovendien van belang dat de strategie van Triodos Bank verankerd blijft in haar missie. Daarnaast hechten stakeholders en de bank grote waarde aan duurzame financiële services. Hetzelfde geldt voor het belang van impact investment (in dit kader wordt met impact investment zowel gedoeld op kredietverlening aan, als op investeringen in duurzame ondernemingen. Bijvoorbeeld duurzame energiebedrijven en biologische landbouwprojecten).

Uit de analyse blijkt dat onze stakeholders het van belang vinden dat Triodos Bank acteert als thought leader in waardengedreven bankieren. Ook Triodos Bank ziet voor zichzelf een rol op dat vlak. En net als onze stakeholders vinden we het als bank van belang om onze kredietklanten te stimuleren en te helpen zich nog verder te verduurzamen. In het online Jaarverslag van Triodos Bank vindt u voorbeelden – onder meer interviews met kredietnemers. Zie het hoofdstuk Impact.

In tegenstelling tot bij veel andere banken, leidt het beloningsbeleid tot weinig discussie bij de stakeholders en de bank. . Het beloningsbeleid van Triodos Bank komt blijkbaar overeen met wat de stakeholders van een bank als Triodos Bank verwachten. Triodos Bank keert bijvoorbeeld geen bonussen uit, en de bank kent een relatief beperkt verschil tussen het hoogste en het laagste salaris. Kijk voor meer informatie over ons beloningsbeleid en voor een gedetailleerder materialiteitsanalyse in het Sociaal Jaarverslag.