Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Triodos Investment Management

Beleggingen vinden plaats via beleggingsfondsen of beleggingsinstellingen die de naam Triodos dragen en die worden beheerd door Triodos Investment Management BV. Dit is een 100% dochteronderneming van Triodos Bank.

Triodos Beleggingsfondsen beleggen op basis van verschillende thema’s. Denk aan ‘inclusive finance’, duurzame handel, biologische landbouw en voeding, klimaat en energie, duurzaam vastgoed, kunst en cultuur. De fondsen beleggen ook in beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en governance (de ESG-benadering: Environment, Social, Governance).

EUR 2,7 miljard

Het beheerd vermogen
van Triodos Investment
Management steeg met
EUR 149 miljoen tot
EUR 2,7 miljard, een stijging
van 6% (2013: 15% stijging).

Deze fondsen publiceren elk hun eigen jaarverslag. De meeste fondsen hebben elk een eigen Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Triodos Investment Management is verantwoordelijk voor 17 beleggingsfondsen voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Het totaal aan beheerd vermogen bedraagt EUR 2,66 miljard. De groei van de gezamenlijke beleggingsfondsen bedroeg EUR 149 miljoen: een stijging van 6% (2013: 15%). De omvang van het totale beheerde vermogen daalde aanvankelijk met 221 miljoen als gevolg van de overdracht van het Ampere Equity Fund naar een andere beheerder per 1 januari 2014. Deze afname werd gedurende het jaar gecompenseerd door een gestage instroom bij de meeste investeringsfondsen. Het resulteerde al met al in een netto groei van het beheerd vermogen.

De stijging van de totale aan Triodos Investment Management toevertrouwde vermogen, weerspiegelt de belangstelling van beleggers voor duurzaam beleggen. Wereldwijd zoeken investeerders – naast financieel rendement – in toenemende mate naar betekenisvolle en meetbare impact. Dit is van groot belang voor de ontwikkeling naar een meer duurzame samenleving. Vooral Triodos Sustainable Funds (SICAV I), Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund, profiteerden van de kansen die deze ontwikkeling biedt. De drie genoemde fondsen realiseerden een substantiële groei van respectievelijk 53%, 26% en 40% (2013: 33%, 32% en 33%).

Vooruitzichten

Er is sprake van positieve groeiverwachting, omdat beleggers in impact investing in toenemende mate behoefte hebben aan een ervaren, betrouwbare en professionele partner. Triodos Investment Management blijft gericht op het verder ontwikkelen en versterken van haar reputatie als een innovatieve fondsbeheerder. Dit gebeurt door zich blijvend te richten op het ontwikkelen en uitbreiden van bestaande beleggingsfondsen, en door het opzetten van nieuwe beleggingsmogelijkheden met positieve maatschappelijke impact. Triodos Investment Management wil in het bijzonder de verdere ontwikkeling van haar SRI fondsen onderzoeken. Dit alles zal blijven bijdragen aan het realiseren van de missie van Triodos Investment Management, en zal bovendien de impact van haar fondsen verder versterken.

Dit alles in een markt die steeds competitiever wordt. Er dienen zich ook steeds meer partijen aan als sociaal verantwoorde beleggers. De strategie van Triodos Investment Management zal blijvend gericht zijn op individuele investeerders, maar in toenemende mate ook op High Net Worth Individuals, family offices en semi-institutionele beleggers. Triodos Investment Management zal ook haar internationale distributie verder versterken.

Triodos Investment Management streeft in 2015 naar een groei van beheerd vermogen naar EUR 3,1 miljard. Dit tegen de achtergrond van haar eigen ambities als het gaat om het vergroten van haar impact, en van uitdagender marktomstandigheden en toenemende regelgeving.