Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Onze impact

Triodos Bank wil rapporteren over haar de maatschappelijke, culturele en ecologische impact van haar financieringsactiviteiten. Deze impactdata over 2014 zijn opgenomen in dit Directieverslag zodat ze nu ook integraal onderdeel zijn van de externe controle door de accountant. Deze aanpak is een logische uitbreiding van de controle op onze financiële cijfers. Immers, de duurzame impact is een integraal onderdeel van al onze activiteiten.

Kijk voor verdere gegevens en over de achtergrond en de methodologie die we hebben gebruikt in het hoofdstuk “Impact”.

Triodos Bank wil voorop lopen in duurzaamheidverslaglegging (impact-driven reporting) in de financiële sector. Als onderdeel van die doelstelling doen we hieronder verslag van onze impact. Hoewel deze cijfers op zich niet alles zeggen, geven ze wel een kwantitatief beeld van de impact van de missie van Triodos Bank in de praktijk.

De data geven een indruk van de niet-financiële impact van Triodos Bank. De data – afkomstig van alle vestigingen – zijn gebaseerd op een aantal aannames. In het algemeen geldt dat wanneer Triodos Bank een project gedeeltelijk of volledig heeft gefinancierd, de volledige impact van een project wordt meegeteld. Verder geldt dat we een tamelijk conservatieve benadering hanteren als het gaat om de data. Dat betekent dat we projecten niet meetellen als we niet zeker zijn over hun impact(cijfers). In 2015 zullen we onze manier van rapporteren verder harmoniseren en verbeteren.

Kijk voor een hoofdstuk met verdere gegevens over de impact van Triodos Bank gebruikt in het hoofdstuk “Impact”.

Triodos Bank financiert ondernemingen die duurzame energieprojecten ontwikkelen en exploiteren. Daarnaast richt de bank zich op projecten op het gebied van energiebesparing en schoner gebruik van fossiele brandstoffen. Eind 2014 financierden Triodos Bank en haar beleggingsfondsen gezamenlijk 379 projecten in heel Europa (2013: 376). De financiering van Triodos Bank droeg bij aan een opwekkingscapaciteit van 2.100 MW (2013: 2.300 MW). Dit is voldoende om 1 miljoen Europese huishoudens een jaar lang van energie te voorzien (2013: 1,3 miljoen).

6,2 miljoen

In 2014 hebben
6,2 miljoen mensen
culturele evenementen
en podia bezocht die
door Triodos Bank zijn
gefinancierd.

Dankzij de kredietverlening door Triodos Bank konden in 2014 6,2 miljoen bezoekers in Europa genieten van cultuur in onder meer bioscopen, theaters en musea (2013:16,3 miljoen). Het hoge cijfer voor 2013 was met name het gevolg van eenmalige kredietverlening aan filmmakers gedurende dat jaar.

Dankzij de kredieten van Triodos Bank konden – net als in 2013 – in totaal ongeveer 20.000 mensen gebruikmaken van ouderenzorg. Deze zorg vond plaats in 249 door Triodos Bank gefinancierde zorghuizen (2013: 217).

De microfinancieringsfondsen van Triodos Investment Management verstrekten in 2014 leningen aan 102 (2013: 97) microfinancieringsinstellingen en andere financiële partijen. Deze instellingen waren gevestigd in 44 verschillende landen (2013: 44). Gezamenlijk bereikten ze in 2014 in totaal 8,2 miljoen spaarders (2013: 7,9 miljoen) en 11 miljoen kredietnemers (2013: 8,4 miljoen).

De biologische landbouwbedrijven die Triodos Bank financiert, produceerden het equivalent van 23,6 miljoen maaltijden. Dat is voldoende om 21.600 mensen gedurende een jaar te voorzien van duurzaam geproduceerd voedsel (2013: 21.400).

Er maakten 821.500 mensen gebruik van scholen en andere educatieve instellingen die door Triodos Bank zijn gefinancierd (2013:587.300). De toename was grotendeels het gevolg van een omvangrijk nieuw krediet in Spanje.