Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruiken wij cookies. Door verder te gaan stemt u hiermee in. Voor meer informatie, lees ons Cookie Statement

Triodos Bank in Nederland

Verslag van de Nederlandse vestiging

Als elke wereldburger zou leven zoals de gemiddelde Nederlander, dan hebben we bijna vier aardes nodig om in onze behoefte te voorzien. Een kind begrijpt dat dit niet vol te houden is en gelukkig maken steeds meer mensen duurzamere keuzes. We zijn op de goede weg, maar laten we ons vooral niet rijk rekenen. Er is meer nodig om onze manier van leven in overeenstemming met de draagkracht van de aarde te brengen.

En we kúnnen gelukkig ook meer doen, want er is nog heel veel onbenut potentieel in de samenleving om de noodzakelijke verandering te versnellen. Als Triodos Bank hopen we ons steentje bij te dragen aan die versnelling. Hoe kunnen we bijvoorbeeld meer invloed uitoefenen op het verkleinen van de ecologische voetafdruk? Deze vraag stellen we ons tijdens de gesprekken met ondernemers over een zakelijk krediet.

Zo’n lening kan bijvoorbeeld bedoeld zijn voor het financieren van een nieuw gebouw van een verzorgingshuis. Wij stellen dan natuurlijk eisen aan de duurzaamheid van het gebouw en de mensgerichtheid van de zorg. Maar we zullen steeds vaker ook andere onderwerpen aankaarten. Zoals het belang van biologische maaltijden of menswaardige en zinvolle dagbesteding voor de bewoners van dat verzorgingshuis.

Natuurlijk willen we van de ondernemers ook graag horen wat zij op hun beurt van óns nodig hebben om vervolgstappen te kunnen zetten. We hebben het gevoel dat er niet alleen meer kan, maar dat het vooral ook sneller moet. Daarom zetten we dat noodzakelijke stapje verder. Met het geld van onze spaarders financíeren we niet alleen duurzame ondernemers, maar we brengen ze ook steeds vaker met elkaar in contact.

Zo inspireren we elkaar tot nieuwe ideeën en kunnen we de verandering samen versnellen. Bijvoorbeeld door kennis uit te wisselen over het verduurzamen van bedrijfsvastgoed, seminars waar zorgondernemers zich laten bijpraten door experts op het gebied van biologische voeding. Of door het financieren van creatieve hotspots waar bijvoorbeeld een ondernemer die hamburgers van zeewier maakt geïnspireerd raakt door een designer die hem helpt zijn product beter naar de markt te brengen.

Ook helpen we particuliere hypotheekklanten aan heel praktisch advies voor de verdere verduurzaming van hun woning. Woningen zijn ‘goed’ voor ongeveer een kwart van alle CO2-uitstoot in ons land en die uitstoot is door vaak betrekkelijk eenvoudige verbeteringen drastisch terug te dringen. Daarom koppelen we al jaren de hypotheekrente aan de energieprestatie van de woning: hoe beter die is, hoe lager de rente.

Daarnaast maakt Triodos het sinds kort met een eigen crowdgivingplatform veel makkelijker om allerlei duurzame initiatieven met geefgeld te ondersteunen. Dat is belangrijk, want bepaalde vaak prille initiatieven kunnen soms (nog) niet met een lening gefinancierd worden en hebben uw geld dus hard nodig. Via de website https://www.givethechange.nl presenteren we altijd een aansprekende selectie.

Je zou het misschien bijna vergeten, maar geld is een belangrijk middel om de wereld te veranderen. Elke financiële beslissing heeft immers effect op de wereld om je heen. Of het nu gaat om het kopen van iets te eten voor vanavond of je kleding, of de fondsen waarin je belegt. Of je met een groot besluit bezig bent zoals het kopen of verduurzamen van je woning. Of de manier waarop je als ondernemer bezig bent met je bedrijf: geld heeft altijd invloed en geeft richting aan de wereld om ons heen.

Ook wij bankiers hebben met de financieringsbeslissingen die wij vandaag nemen belangrijke invloed op hoe de wereld eruitziet voor de komende generaties. Gelukkig zien we wat dat betreft goede ontwikkelingen. Banken zijn steeds serieuzer met duurzaamheid bezig. Maar met het geld dat banken in beheer hebben, kunnen we beslist nog veel meer doen, om een noodzakelijke positieve verandering in gang te zetten.

Soms lijkt het wel of alles in de wereld uiteindelijk alleen om geld draait. Maar financieel rendement en maatschappelijk rendement staan niet tegenover elkaar. Ze kunnen elkaar juist versterken. Geld krijgt betekenis als jij er wat mee doet. Geld moet rollen. Jij mag zeggen welke kant op.

Matthijs Bierman
Directeur Triodos Bank Nederland

Kerncijfers

Download XLS

 

 

 

in duizenden euro’s

2017

2016

1

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

3.555.712

3.212.861

Aantal rekeningen

415.231

384.651

 

 

 

Kredieten

2.602.057

2.333.628

Aantal

31.853

34.154

 

 

 

Balanstotaal1

4.111.371

3.747.452

 

 

 

Totaal baten

81.670

71.985

Bedrijfslasten

–57.378

–51.838

Waardeveranderingen van vorderingen

3.147

–2.144

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

27.439

18.003

Belastingen bedrijfsresultaat

–6.513

–4.243

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

20.926

13.760

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

233

210