Cultureel beleggen

2.144 kunstenaars

hebben door
Triodos Cultuurfonds
gefinancierde
atelierruimte gehuurd

Triodos Cultuurfonds is het eerste culturele beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt in culturele projecten die de ontwikkeling en het behoud van cultuur stimuleren. Hierbij valt te denken aan gemeentes, culturele instellingen (zoals musea en theaters), kunstenaars en alle andere bedrijven, organisaties, instellingen en ondernemers die werken in de culturele sector in de breedste zin van het woord of daaraan diensten verlenen. Naast grote projecten passen ook kleinere culturele initiatieven in het beleggingsbeleid. Triodos Cultuurfonds biedt beleggers de mogelijkheid om rechtstreeks culturele projecten te stimuleren en daarbij tevens een aantrekkelijk financieel rendement te behalen.

Triodos Cultuurfonds is een initiatief van Triodos Bank. Sinds de oprichting van Triodos Bank financiert de bank cultuurprojecten. Triodos Bank wil menselijke waardigheid, zorg voor de aarde en de kwaliteit van leven in het algemeen bevorderen. Triodos Cultuurfonds streeft met die missie vooral naar het bevorderen van een goed cultureel klimaat en daarmee naar een verbetering van de kwaliteit van leven. Een stad met een theater is aantrekkelijk om in te wonen en een leegstaande fabriek die omgetoverd wordt tot een culturele broedplaats trekt nieuw publiek. Kunst en cultuur vervullen een essentiële maatschappelijke functie en zijn belangrijke bronnen voor maatschappelijke vernieuwing.

Triodos Cultuurfonds is opgericht in juli 2006 en wordt beheerd door Triodos Investment Management BV.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken