Balans

per 31 december 2014

Download XLS

voor winstverdeling (in duizenden euro’s)

Noot*

31.12.2014

31.12.2013

*

Zie (PDF:) toelichting op de balans.

 

 

 

 

Beleggingen

 

 

 

Leningen

1

81.268

87.668

 

 

 

 

Vorderingen

 

 

 

Overige vorderingen en overlopende activa

2

484

699

 

 

 

 

Overige activa

 

 

 

Liquide middelen

3

15.648

14.138

 

 

 

 

Kortlopende schulden

4

-270

-741

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomst van vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden

 

15.862

14.096

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomst van activa minus schulden

 

97.130

101.764

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

Geplaatst kapitaal

5

1.651

1.768

Agio

6

85.416

92.145

Herwaarderingsreserve

7

7.580

5.681

Overige reserve

8

-1.893

1.114

Onverdeeld resultaat

9

4.376

1.056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.130

101.764

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken