Kasstroomoverzicht

over 2014

Download XLS

(in duizenden euro’s)

 

2014

2013

 

 

 

 

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

 

 

 

Ontvangen opbrengsten uit leningen u/g

 

3.429

3.532

Beleggingen in leningen u/g

 

8.270

9.610

Beheerkosten en bedrijfskosten

 

-1.201

-1.347

Overige betalingen en ontvangsten

 

126

246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.624

12.041

 

 

 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

 

 

Uitgifte van aandelen

 

9.355

9.727

Terugkoop van aandelen

 

-16.305

-26.976

Betaald dividend

 

-2.164

-2.964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9.114

-20.213

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutatie liquide middelen

 

1.510

-8.172

 

 

 

 

Liquide middelen begin verslagperiode

 

14.138

22.310

Mutatie liquide middelen

 

1.510

-8.172

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen eind verslagperiode

 

15.648

14.138

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken