Winst- en verliesrekening

over 2014

Download XLS

(in duizenden euro’s)

Noot*

2014

2013

*

Zie (PDF:) toelichting op de winst- en verliesrekening.

 

 

 

 

Opbrengsten uit beleggingen

10

2.843

3.103

 

 

 

 

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in leningen

 

542

405

 

 

 

 

Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in leningen

 

1.899

-1.108

 

 

 

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

 

 

Interest liquide middelen

 

55

162

 

 

 

 

 

 

 

 

Som der bedrijfsopbrengsten

 

5.339

2.562

 

 

 

 

Bedrijfslasten

 

 

 

Beheerkosten

11

-884

-1.400

Overige bedrijfskosten

12

-79

-106

 

 

 

 

 

 

 

 

Som der bedrijfslasten

 

-963

-1.506

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 

4.376

1.056

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken