Kerncijfers

Download XLS

(bedragen in duizenden euro’s)

2014

2013

2012

2011

2010

*

De lopende kosten betreffen de totale kosten gedurende de afgelopen 12 maanden, exclusief de kosten van beleggingstransacties en de interestkosten gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde gedurende de desbetreffende periode. Meer informatie is beschikbaar op pagina 40.

**

Het percentage belegd vermogen wordt als volgt berekend: de waarde van de beleggingen inclusief voorziening leningen en valuta-afdekkingsinstrumenten gedeeld door het fondsvermogen.

***

Som van illiquide beleggingen gedeeld door fondsvermogen per ultimo verslagperiode.

 

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde ultimo

97.130

101.764

120.891

165.034

193.714

Aantal uitstaande aandelen ultimo (in duizenden)

3.438

3.683

4.305

5.918

7.261

Baten

2.898

3.265

3.989

4.376

4.200

Gerealiseerde waarde­veranderingen van beleggingen

542

405

863

78

Lasten

-963

-1.506

-1.893

-2.180

-2.127

Bedrijfsresultaat

2.477

2.164

2.959

2.274

2.073

Ongerealiseerde waarde­veranderingen van beleggingen

1.899

-1.108

-1.479

6.017

-646

Resultaat

4.376

1.056

1.480

8.291

1.427

Lopende kosten*

0,97%

1,39%

1,35%

1,41%

1,32%

Belegd vermogen**

83,4%

85,5%

81,0%

76,4%

73,4%

Ratio illiquide beleggingen ultimo***

83,7%

86,2%

81,4%

76,7%

73,7%

 

 

 

 

 

 

Per aandeel

bedragen in euro’s

2014

2013

2012

2011

2010

****

Het resultaat per aandeel wordt bepaald op basis van het gedurende de verslagperiode gemiddeld aantal geplaatste aandelen.

 

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde ultimo

28,25

27,63

28,08

27,89

26,68

Resultaat****

1,23

0,27

0,29

1,43

0,24

 

 

 

 

 

 

Rendement Triodos Cultuurfonds (inclusief herbelegging van dividend)

 

1 jaar

3 jaar
gemiddeld

5 jaar
gemiddeld

gemiddeld sinds oprichting

*

De lopende kosten betreffen de totale kosten gedurende de afgelopen 12 maanden, exclusief de kosten van beleggingstransacties en de interestkosten gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde gedurende de desbetreffende periode. Meer informatie is beschikbaar op pagina 40 van de (PDF:) toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.

**

Het percentage belegd vermogen wordt als volgt berekend: de waarde van de beleggingen inclusief voorziening leningen en valuta-afdekkingsinstrumenten gedeeld door het fondsvermogen.

***

Som van illiquide beleggingen gedeeld door fondsvermogen per ultimo verslagperiode.

****

Het resultaat per aandeel wordt bepaald op basis van het gedurende de verslagperiode gemiddeld aantal geplaatste aandelen.

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde

4,4%

2,5%

3,1%

3,1%

 

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken