Marktontwikkelingen

In 2014 bracht de Raad voor Cultuur de publicatie ‘De Cultuurverkenning; Ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland’ uit. In deze verkenning passeren belangrijke trends en ontwikkelingen in cultureel Nederland de revue. De cultuurverkenning is de opmaat voor de agenda Cultuurbeleid die de Raad voor Cultuur in het voorjaar van 2015 publiceert en waarin de regering geadviseerd wordt over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020.

In de opvallende publicatie heeft de Raad voor Cultuur niet alleen gekeken naar de gesubsidieerde kunsten, maar ook naar het commerciële cultuurveld, naar kunstenaars en naar instellingen. De Raad constateert dat er een diffuser cultuurveld is ontstaan dan vroeger. De strikte scheidingen binnen de culturele sector worden meer en meer opgeheven: zowel tussen beeldende kunst en podiumkunsten, als tussen commercieel en gesubsidieerd, en tussen ‘high culture’ en ‘low culture’. Het is een tijd voor nieuwe verbindingen: “Kunstenaars en culturele instellingen zoeken andere partners op en doen dat ook op andere manieren dan voorheen. De huidige generatie kunstenaars en hun publiek laten zich niet meer leiden door ‘instituties’ of ‘experts’, maar zoeken hun eigen weg – vooral geleid door vrienden en ‘communities’, al dan niet via sociale media. Het publiek ervaart kunst en cultuur niet alleen meer in musea, schouwburgen of concertzalen, maar ook op festivals, op straat of gewoon thuis achter de tablet of computer.” 1 Deze veranderingen zijn te zien bij culturele instellingen én bij kunstenaars en ontwerpers: “Werkenden in de culturele en creatieve sector kiezen – al dan niet gedwongen – vaker voor een bestaan als freelancer met een gemengde beroepspraktijk. In de beeldende kunst, film en letteren was dat al langer gebruikelijk, nu volgen ook de podiumkunsten en de erfgoedsector. Kunstenaars laten zich in een tegenzittend economisch klimaat niet uit het veld slaan, maar gaan als zelfstandige aan de slag.” 2

Triodos Cultuurfonds herkent de trends en de ontwikkelingen die worden geschetst in de publicatie van de Raad voor Cultuur. Veel van de beleggingen in haar portefeuille getuigen van deze trends. De financieringen die het fonds het afgelopen jaar heeft verstrekt, passen goed in dit tijdsbeeld. Het is één van de doelstellingen van het fonds de culturele sector in deze ontwikkeling te faciliteren.

1 De Cultuurverkenning, Ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland, Raad voor Cultuur, 2015, p. 13 en 14
2 Idem, p. 25

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken