Vooruitzichten

In het begin van dit verslag schetsten we algemene marktontwikkelingen in de culturele sector. Deze marktontwikkelingen zijn niet alleen herkenbaar in Nederland maar ook in andere Europese landen waar Triodos Bank een vestiging heeft. Triodos Cultuurfonds heeft de ambitie om ook buiten Nederland vernieuwende culturele initiatieven te financieren. Het fonds heeft dan ook in het prospectus de mogelijkheid geschapen om in alle landen waar Triodos Bank een vestiging heeft, financieringen te verstrekken aan culturele projecten. Het fonds streeft ernaar in 2015 een eerste financiering in het buitenland te verstrekken.

In Nederland zien we – in lijn met de eerder geschetste trend – een toename van het aantal aanvragen. In de laatste helft van 2014 zijn een aantal nieuwe leningen goedgekeurd die in de loop van 2015 uitgekeerd worden. Daarnaast is er een goed gevulde pijplijn met nieuwe aanvragen. Hierdoor verschuift de portefeuille van Triodos Cultuurfonds verder in de gewenste risico-rendementsverhouding. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de ambitie van het fonds: het stimuleren van de culturele sector door het verstrekken van leningen aan cultuurprojecten, waarbij gestreefd wordt naar een aantrekkelijk financieel rendement voor beleggers.

De ambities van Triodos Cultuurfonds worden voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door de interesse van beleggers om in het fonds te investeren. Het bestuur hoopt dat de belangstelling van beleggers voor het fonds in 2015 blijft groeien, zodat Triodos Cultuurfonds ondernemerschap in kunst en cultuur kan blijven stimuleren.

Zeist, 7 april 2015

Fondsmanager Triodos Cultuurfonds NV
Eric Holterhues

Directie Triodos Investment Management BV
Marilou van Golstein Brouwers
Michael Jongeneel

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken